Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Zoutverkopersstraat 9, Zwijndrecht 3334 KJ Zwijndrecht

3334 KJ Zwijndrecht huurprijs € 5.500 p.m.

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is onderhavig bedrijfscomplex dat is gelegen op bedrijventerrein De Geer in Zwijndrecht. Het complex bestaat uit een bedrijfsruimte in combinatie met een ingebouwde kantoorruimte en buitenterrein dat voornamelijk kan worden aangewend voor parkeerdoeleinden. Het gebouw is gelegen op de hoek van de Zoutverkopersstraat en de Hoedemakersstraat. Het complex beschikt...

Brochure

Download de brochure van Zoutverkopersstraat 9, Zwijndrecht.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is onderhavig bedrijfscomplex dat is gelegen op bedrijventerrein De Geer in Zwijndrecht. Het complex bestaat uit een bedrijfsruimte in combinatie met een ingebouwde kantoorruimte en buitenterrein dat voornamelijk kan worden aangewend voor parkeerdoeleinden. Het gebouw is gelegen op de hoek van de Zoutverkopersstraat en de Hoedemakersstraat. Het complex beschikt over een gunstige verhouding tussen de hoeveelheid kantoorruimte en de hoeveelheid bedrijfsruimte.

De bedrijfsruimte is optimaal toegankelijk, aangezien het beschikt over een tweetal overheaddeuren. Eén overheaddeur komt uit op de Zoutverkopersstraat en de andere op de Hoedemakersstraat. De bedrijfsruimte is zowel geschikt voor opslag- als voor productiedoeleinden. De eigenschappen die ervoor zorgen dat de bedrijfsruimte geschikt is voor productie doeleinden, zijn de grote hoeveelheid lichtinval (door de lichtkoepels en de kozijnen in de zijgevel) en de aanwezigheid van een loopkat op een rails.

Het industrieterrein De Geer in Zwijndrecht is ontwikkeld en uitgegeven vanaf de jaren ’70. Het terrein ligt aan de uiterste westzijde van de gemeente Zwijndrecht, tussen de Lindtsedijk bij rivier de Oude Maas en de Geerweg in. Het bedrijventerrein is circa 36 hectare groot en heeft een gezonde mix van bedrijven. Ondanks de ligging direct naast de Oude Maas is het hele bedrijventerrein aan te merken als droog bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is in 2014 volledig gerevitaliseerd. Bij de revitalisatie zijn veel kabels en leidingen vervangen, is er een centrale bluswatervoorziening aangebracht, is de riolering vernieuwd, zijn de wegen en voetpaden vernieuwd en is er glasvezel op het terrein aangebracht.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie G, nummer 999, groot 17 are en 48 centiare.

Indeling
Ca. 968,5 m² Bedrijfsruimte op de begane grond, bestaande uit een tweetal compartimenten. De bedrijfsruimte is voorzien van een drietal overheaddeuren;
Ca. 148,8 m² Kantoor- / secundaire ruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit een entreehal, een vijftal kantoorvertrekken, een keukenvoorziening en een dames- en herentoilet;
Ca. 174,4 m² Entresolvloer boven de kantoorruimte.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een NEN 2580 meetstaat welke is opgesteld door AeQO Property Support B.V. d.d. 20 december 2018 en de oppervlaktes zijn aan te merken als verhuurbare vloeroppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte
• Alarminstallatie v.v. bewegingsmelders*
• Verwarming middels CV gekoppeld aan radiatoren;
• Houten kozijnen v.v. enkele beglazing;
• Plafond voorzien van houtwolcementplaten;
• Enkel damestoilet v.v. handwasbak;
• Enkel herentoilet v.v. handwasbak;
• Elektra aansluitpunten en databekabeling;*
• Pantry (hoekopstelling) voorzien van koelkast*, diverse boven- en onderkasten en handwasbak;
• Meterkast v.v. gas-, water- en elektra aansluiting;
• Mechanische ventilatie.

Bedrijfsruimte
• Viertal lichtstraten (twee in ieder compartiment);
• Pantryblok op entresol v.v. handwasbak en drie- onder en drie bovenkasten;
• Verwarming bedrijfsruimte middels diverse gasgestookte heaters;
• Plafondventilator*;
• Handmatig bedienbare overheaddeur ter grootte van ca. 4,10 m x 3,94 m (b x h), die uitkomt op de Zoutverkopersstraat;
• Handmatig bedienbare overheaddeur ter grootte van ca. 4,10 m x 3,94 m (b x h), die uitkomt op de Hoedemakersstraat;
• Kleine handmatig bedienbare overheaddeur in de achtergevel;
• Wastrog v.v. warmwater voorziening middels close-in boiler;
• Brandslanghaspels en handbrandblussers *.
• Persluchtleidingnet*
• Verlichting middels TL opbouwverlichting;
• Rail met loopkat* met een hijsvermogen van 3 ton;
• Krachtstroom aansluitpunten op diverse plaatsen in de bedrijfshal;
• Onderheide betonvloer met een vloerbelasting van ……… kg. per m²;
• Vrije hoogte bedrijfsruimte ca. 5,47 m tot onderkant dak;
• De breedte van de twee doorgangen tussen de twee compartimenten bedraagt ca 3,47 m x 3,37 m (b x h);

De voorzieningen die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) worden ‘om niet’ ter beschikking gesteld aan huurder. Hiervoor geldt dat huurder kosteloos gebruik mag maken van deze voorzieningen, doch met nadruk melden wij dat deze voorzieningen niet tot het gehuurde behoren. Eventueel toekomstig onderhoud of vervanging van deze voorzieningen komen geheel en al voor rekening van Huurder. Na afloop van de huurovereenkomst dienen deze voorzieningen wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 5.500,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Door Verhuurder worden geen bijkomende leveringen en diensten verleend. Huurder dient het dagelijks onderhoud te verrichten aan de gebouwonderdelen en zal Verhuurder binnen 20 (twintig) werkdagen na het afsluiten van deze contracten aan Verhuurder een kopie overhandigen van alle onderhoudscontracten dienaangaande. Verhuurder heeft te allen tijde het recht om voor rekening van Huurder zelf onderhoudscontracten af te sluiten indien Huurder naar het oordeel van Verhuurder de verplichtingen voortvloeiend uit het zelf beheren van servicecontracten niet nakomt en/of verzuimt het dagelijks onderhoud adequaat en zorgvuldig uit te (laten) voeren. Huurder dient zelf contracten aan te gaan wat betreft de nutsvoorzieningen (gas/water/elektra) en telefoon en internet.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Het complex valt bij de gemeente Zwijndrecht binnen het vigerende bestemmingsplan ‘De Geer’, vastgesteld bij Raadsbesluit op 13 december 2011.
Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van het complex: ‘Bedrijf’ met de nadere functieaanduiding “bedrijf t/m categorie 4.1”, de dubbelbestemming “waarde archeologie” en de gebiedsaanduiding “geluidzone industrie”.

Meer informatie omtrent het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Energielabel
Verhuurder heeft nog geen energielabel beschikbaar. Het energielabel wordt bij verhuur als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Per direct.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 5.500 p.m.
Huur BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1979
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Zoutverkopersstraat 9
Plaats Zwijndrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 969 m²
Kantoor oppervlakte 148 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.