Zernikestraat 75, Dordrecht 3316 BZ Dordrecht

3316 BZ Dordrecht huurprijs € 20 m² p.j.

Omschrijving

Algemeen
Aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Dordtse Kil II bevindt zich een uitloper van het terrein die een verborgen parel is voor veel Dordtenaren. De Zernikestraat is een doorlopende straat met slechts 9 bedrijven in de straat. Door de onderlinge plaatsing van de diverse bedrijfscomplexen is het openbaar gebied royaal van opzet, waardoor er veel ruimte is voor manoeuvreren met...

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Dordtse Kil II bevindt zich een uitloper van het terrein die een verborgen parel is voor veel Dordtenaren. De Zernikestraat is een doorlopende straat met slechts 9 bedrijven in de straat. Door de onderlinge plaatsing van de diverse bedrijfscomplexen is het openbaar gebied royaal van opzet, waardoor er veel ruimte is voor manoeuvreren met vrachtverkeer en voor parkeren van personenauto’s.

Bij de keerlus in de weg bieden wij ter verhuur aan een locatie die bestaat uit een groot deel onbebouwde grond met een kantoor annex werkplaats, gelegen op twee percelen van ca. 4.253 m². Het object is goed zichtbaar vanaf het begin van de straat op ca. 300 meter. Het gebouw is een meter boven maaiveld gesitueerd waardoor men een goed overzicht heeft over het aanpalende handelsterrein, waar ca. 250 auto’s geparkeerd kunnen worden.

De locatie is op dit moment in gebruik voor opslag en verkoop van personenauto’s en leent zich bij uitstek voor deze functie, maar ook voor opslag van containers, buizen, flenzen, bouwmaterieel, grondverzetmachines, portacabines enzovoorts.

De huidige eigenaar / gebruiker gaat zijn bedrijfsactiviteiten deels verplaatsen naar een andere regio en naar het internet, waardoor een gedeelte van het complex beschikbaar komt voor verhuur. De huidige eigenaar zal zijn bedrijfsactiviteiten deels vanaf deze locatie blijven voortzetten.

Het complex is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A 16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg de N3 die een directe verbinding vormt tussen de A 16 en de A 15 (Rotterdam – Nijmegen / Ruhrgebied).

Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met een slagboompost en surveillancedienst.

Kadastrale aanduiding
De locatie is plaatselijk bekend als Zernikestraat 75 te Dordrecht, bij het kadaster bekend als gemeente Dordrecht, sectie V, nummers 827 en 828, respectievelijk groot 12 are 57 centiare en 29 are 96 centiare (totaal derhalve 4.253 m²).

Indeling
Ca. 2.500 m² Onbebouwde grond, volledig verhard, bestaande uit een min of meer rechthoekig terrein, verhard met betonklinkers, afgescheiden van openbaar gebied met een stalen hekwerk voorzien van hoogspanning / laagspannings beveiliging, camerabeveiliging, drainage, riolering, één handbediende schuifpoort, een dubbel uitgevoerde draaipoort en een eigen entree met een op afstand bedienbare slagboom.

Ca. 60 m² Kantoorruimte op de begane grond, iets verhoogd ten opzichte van maaiveld, met een entree, kantoortuin met vergaderkamer aan de linkerzijde, kantine met keukenblok aan de rechterzijde, meterkast, toilet, archief (enkel benaderbaar vanuit de bedrijfsruimte) en serverruimte.

Ca. 123 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een grote open kantoortuin, een afgescheiden directievertrek, vaste kast, toiletruimte met voorportaal en cv-ruimte.

Ca. 15 parkeerplaatsen op eigen terrein.

De bovenstaande oppervlakten zijn gebaseerd op opname ter plaatse en informatie aangeleverd via kadaster en BAG Viewer. De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoor:
- airconditioning middels plafond units*;
- verlaagd systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen*;
- buitenzonwering middels screens*;
- verwarming middels een CV gekoppeld aan radiatoren;
- brandmeldinstallatie*;
- toilet met handwasbak op zowel de begane grond als op de eerste verdieping;
- mechanische ventilatie;
- rookmelders*;
- alarmsysteem en camerabewaking*;
- pantry v.v. een koelkast, vaatwasser, gasfornuis 3- onder en 5 bovenkasten*;
- serverruimte beveiligd met een elektronisch toegangsysteem (middels tags)*;

Buitenterrein:
- elektrisch bedienbare slagboom, te bedienen vanuit de kantoorruimte op de begane grond*;
- camerabewaking rondom het pand en op het buitenterrein*;
- verlichting middels schijnwerpers aan het pand en middels lichtmasten op het terrein*;
- terreinafscheiding middels stalen hekwerk v.v. schrikdraad bovenop het hek*;
- terrein verharding middels klinkerbestrating;
- drainage en riolering;
- wateraansluiting ter plaatse van de lichtmast*;
- 2 in- en uitritten, waarvan één is voorzien van een dubbel uitgevoerde draaipoort en één voorzien van een schuifpoort. Achter de schuifpoort is een elektrisch bedienbare slagboom gesitueerd*;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Nader overeen te komen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Dordtse Kil”, vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijf” met als dubbelbestemming “Waarde-Archeologie” (artikel 21) en alléén op het perceel Dordrecht, V, 827 de functie-aanduiding ‘detailhandel’.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;

voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;

alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

De voor “Waarde-Archeologie” aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.

Op basis van de bouwregels en specifieke gebruiksregels valt op te maken dat:
• gebouwen dienen te worden gebouwd binnen het bouwvlak;
• in afwijking van het eerste lid ligt de bouwgrens langs het deel van het perceel dat is gelegen langs de openbare weg op een denkbeeldige lijn van 11 meter uit de langs de weg gelegen perceelsgrens;
• het maximum bebouwingspercentage is 80%;
• de maximum bouwhoogte is 9 meter;
• het westelijk deel van het complex bevindt zich binnen een zone waar bedrijven van milieucategorie 4.1 zijn toegestaan en het oostelijk deel bevindt zich in een zone waar bedrijven zijn toegestaan tot en met milieucategorie 3.2

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 15 augustus 2016.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 20 m² p.j.
Huur BTW belast ja
Aangeboden sinds 7 maanden, 2 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Zernikestraat 75
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4253 m²
Kantoor
Oppervlakte 183 m²
Oppervlakte in units vanaf 183 m²
Verdiepingen 2
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 10 m²
Kantoor oppervlakte 183 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.