Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
4782 SN, Moerdijk

Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk

€ 17 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Gelegen op een strategische locatie aan de voorzijde van het bedrijventerrein Moerdijk, bieden wij een volledig verhard en omheind buitenterrein aan voor verhuur. Het buitenterrein is volledig verhard middels klinkerbestrating. De verharding is...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 17 p/m² p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie verhard_buitenterrein
Bouwjaar 2019
Bouwvorm Niet van toepassing
Locatie
Adres Zeehavenweg 8
Plaats Moerdijk
Provincie Noord_brabant
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Gelegen op een strategische locatie aan de voorzijde van het bedrijventerrein Moerdijk, bieden wij een volledig verhard en omheind buitenterrein aan voor verhuur.

Het buitenterrein is volledig verhard middels klinkerbestrating. De verharding is aangebracht met als doel om zware verkeersbewegingen aan te kunnen. Het terrein is in ieder geval berekend op verkeersklasse 45 en sterkteklasse D400.

Locatie
Bedrijventerrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluiting en 2 directe aansluitingen op het rijkswegennet. Moerdijk kenmerkt zich verder door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen, zoals beveiliging.

Bereikbaarheid
Per auto
Bedrijventerrein Moerdijk is gelegen langs de rijksweg A17 (Moerdijk - Roosendaal). De rijksweg A17 geeft een snelle aansluiting op zowel de rijksweg A16 (Rotterdam - Breda - Antwerpen) en de rijksweg A58 (Breda - Roosendaal - Bergen op Zoom).

Per OV
Vanaf NS station Zevenbergen en Lage Zwaluwe gaat Veolia bus 218 naar het bedrijventerrein.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zevenbergen, Sectie A, Nummer 604, 605 en 656 (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 9.950 m² verhard buitenterrein

Voorzieningen
Het buitenterrein is volledig verhard middels klinkerbestrating. De verharding is aangebracht met als doel om zware verkeersbewegingen aan te kunnen. Het terrein is in ieder geval berekend op verkeersklasse 45 en sterkteklasse D400.
- Volledig omheind middels een hekwerk;
- Twee automatische schuifpoorten;
- Verhard middels klinkerbestrating;
- Volledige terreininrichting inclusief trottoirs, verlichting en straatkolken;
- Voorbereidingen voor het aansluiten van een portacabin unit.

Huurprijs
€ 17,50 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot voor de nog vast te stellen leveringen en diensten.
De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Datum van oplevering
In overleg, op korte termijn mogelijk.

Wijze van oplevering
In huidige staat.

Bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk' van de Gemeente Moerdijk d.d. 18 januari 2018 en is bestemd voor ‘Bedrijventerrein - 2‘ met als nadere functie-aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein - logistiek‘.

De voor 'Bedrijventerrein - 2' aangewezen gronden zijn op de onderhavige locatie bestemd voor:
a.bedrijven uit milieucategorieën 4 en 5 zoals opgenomen in Bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten, met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder inrichtingen ten dienste van water- en energievoorziening, waterzuivering en waterbeheersing, havenbeheer en hulpdiensten;

bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, inrichtingen ten dienste van water- en energievoorziening, waterzuivering en waterbeheersing, havenbeheer en hulpdiensten, alsmede spoorwegvoorzieningen en -aansluitingen, haveninstallaties, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, ontsluitingswegen, hoogspanningsleidingen, leidingstroken, leidingen, duurzame verbindingen en -installaties en opslag- en werkterreinen; een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 38.5.

38.5.5 veiligheidszone - Bevi artikel 14 veiligheidszone
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - Bevi artikel 14 veiligheidszone' is de cumulatieve PR 10-6 contour toegestaan van de risicovolle inrichtingen gelegen in het plangebied. Hogepopulatieobjecten zijn in deze zone uitgesloten, behoudens als onderdeel van Bevi-bedrijven.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk
Zeehavenweg 8, 4782 SN, Moerdijk

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie