Verkocht

Wijnhaven 24 -32, Rotterdam 3011 WR Rotterdam

3011 WR Rotterdam vraagprijs € 2.200.000 k.k.

Omschrijving

Betreft
Verkocht wordt de deels verhuurde Onroerende Zaak staande en gelegen aan de Wijnhaven 24, Wijnbrugstraat 1, Wijnhaven 26/28 en 32, Wijnbrugstraat 5, 9, 13, 17, 69, 383, 385 en 389, de Wijnbrugstraat 77 en 79, alsmede 10 parkeerplaatsen te Rotterdam (3001 WR).

Bereikbaarheid
Deze stadsas biedt een directe aansluiting op de snelwegen van de Ruit van Rotterdam, die wordt gevormd door...

Brochure

Download de brochure van Wijnhaven 24 -32, Rotterdam.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Rotterdam

Uitgebreide omschrijving

Betreft
Verkocht wordt de deels verhuurde Onroerende Zaak staande en gelegen aan de Wijnhaven 24, Wijnbrugstraat 1, Wijnhaven 26/28 en 32, Wijnbrugstraat 5, 9, 13, 17, 69, 383, 385 en 389, de Wijnbrugstraat 77 en 79, alsmede 10 parkeerplaatsen te Rotterdam (3001 WR).

Bereikbaarheid
Deze stadsas biedt een directe aansluiting op de snelwegen van de Ruit van Rotterdam, die wordt gevormd door de A20, A13, A15 en A16.

Het gebouw is tevens goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op ca. 500 meter afstand treft men het NS- en metrostation Blaak aan, terwijl er ook diverse halteplaatsen voor bussen en trams aanwezig zijn.

Kadastrale gegevens
A
De appartementsrechten, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van kantoor-/winkelunits/ruimten voor horeca/detailhandel/showroom, met toebehoren, plaatselijk bekend Wijnhaven 24, Wijnbrugstraat 1, Wijnhaven 26/28 en 32, Wijnbrugstraat 5, 9, 13, 17, 69, 383, 385 en 389 te Rotterdam, kadastraal bekend Gemeente Rotterdam, sectie AH, complexaanduiding 441-A, appartementsindices 354 t/m 363 en 368, uitmakende in de splitsingsakte aangegeven onverdeelde aandelen in de gemeenschap, bestaande uit het erfpachtrecht, eindigend op twintig februari éénentwintighonderdéén om vier en twintig (24,00) uur, van een perceel grond, eigendom van de Gemeente Rotterdam, gelegen te Rotterdam aan/nabij de Wijnbrugstraat, Wijnhaven en Bierstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam sectie AH, nummer 440, groot vijf en twintig are en zestig centiare.

B
De appartementsrechten, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de units op de 4e verdieping met berging in de kelder (nivo -1) en verder toebehoren, plaatselijk bekend Wijnbrugstraat 77 en 79 te Rotterdam. Kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AH, complexaanduiding 441-A appartementsindices 23 en 24, uitmakende in de splitsingsakte aangegeven onverdeelde aandelen in de sub a omschreven gemeenschap en

C
de appartementsrechten, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van parkeerplaatsen casu quo garageboxen en verder toebehoren, plaatselijk ongenummerd, kadastraal bekend Gemeente Rotterdam, sectie AH, complexaanduiding 441-A appartementsindices 170 t/m 174 en 186 t/m 192, uitmakende in de splitsingsakte aangegeven onverdeelde aandleen in de sub a omschreven gemeenschap. De grond is door de gemeente Rotterdam in erfpacht uitgegeven. De termijn van het erfpachtrecht loopt tot en met 20 februari 2101. De jaarlijkse verplichting tot betaling van de canon is afgekocht tot en met 21 februari 2052.

Bouwjaar 2004

Metrage Het complex omvat:
Begane grond: 793,5 m2 V.V.O.
1e verdieping: 614,2 m2 V.V.O.
2e verdieping: 606,2 m2 V.V.O.
4e verdieping: 216,6 m2 V.V.O.

12 parkeerplaatsen in de ondergelegen afgesloten parkeergarage.

Huuropbrengst
Wijnbrugstraat 5 te Rotterdam (circa 280 m2), gelegen op de 1e verdieping, alsmede één parkeerplaats in de parkeergarage, is verhuurd tot en met 30 juni 2022. De huurprijs is op jaarbasis € 25.200,00 exclusief BTW en servicekosten.

Wijnbrugstraat 69 te Rotterdam (circa 74 m2), alsmede twee parkeerplaatsen in de parkeergarage, is verhuurd tot en met 30 november 2020. De huurprijs is op jaarbasis € 7.300,00 exclusief BTW en servicekosten.

VvE bijdrage
€ 43.586,16

Koopsom/Canon
€ 2.200.000,00 kosten koper.

Zakelijke Lasten
Onroerend zaakbelasting en rioolheffing 2017* € 17.106,72 per jaar
Waterschapsbelasting 2018 € 1.218,33 per jaar
*
Wijnbrugstraat 79 € 573,25 OZB en rioolheffing
Wijnbrugstraat 77 € 551,32 OZB en rioolheffing
Wijhaven 32 € 2.519,77 OZB en rioolheffing
Wijnbrugstraat 5 € 13.462,38 OZB en rioolheffing

Kosten
De kosten verbonden aan de juridische levering zijn voor rekening van de koper.

Overdrachtsbelasting
Wanneer koper ter zake van de juridische levering overdrachtsbelasting verschuldigd is, zal koper deze, indien van toepassing, tegelijk met de betaling van de Koopsom aan de verkoper uitkeren. Het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de heffingsgrondslag in verband met artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

Omzetbelasting
Ter zake van de overdracht en juridische levering is géén omzetbelasting verschuldigd.

Baten en lasten
Verrekening van baten en lasten van de onroerende zaak vindt plaats per datum van de juridische levering.

Over- of ondermaat
Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige korting op of verrekening van de Koopsom.

Feitelijke juridische levering
De onroerende zaak is deels verhuurd aan zittende huurder. De onroerende zaak wordt geleverd conform het ‘as is, where is’ -principe.

De ‘as is, where is’ levering betekent dat de onroerende zaak door de verkoper wordt geleverd en door koper wordt geaccepteerd in de huidige staat bij ondertekening van de leveringsakte, dit betekent dat koper de onroerende zaak in de juridische, fiscale, technische en milieu staat zoals bij ondertekening van de leveringsakte is, met alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken en beperkingen en met het feitelijke gebruik op dat moment, waarbij de verkoper geen andere (impliciete) verklaringen of garanties met betrekking tot enige aspect van de onroerende zaak dient af te geven dan de verklaringen en garanties zoals weergegeven in dit contract.

Staat van de Onroerende Zaak
In de huidige staat, aan partijen genoegzaam bekend.

Digitaal bidbook
Op aanvraag zullen wij de relevante informatie per Real Transfer versturen.
1. Eigendomsinformatie
2. Uittreksel kadastrale kaart
3. Bewijs van eigendom ‘De Waterstadtoren’-Wijnhaven fase 2 te Rdam
d.d. 1 dec 2004
4. Levering registergoed-vestiging erfpacht-vestiging erfdienstbaarheden
5. Splitsingsakte
6. Algemene Bepalingen voor erfpacht

Algemeen
De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. De notaris en/of diens kan (kunnen) nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de door Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. aangeboden informatie ten aanzien van het onroerend goed en/of de wijze waarop Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V., verkoper en/of de notaris omgaat met de biedingen en/of de openbare verkoop in het algemeen en het al dan niet gunnen in het bijzonder.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte
mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs vraagprijs € 2.200.000 k.k.
Koop BTW belast
Aangeboden sinds 6 maanden, 5 dagen geleden
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2004
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Wijnhaven 24 -32
Plaats Rotterdam
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2230 m²
Kantoor
Oppervlakte 2230 m²
Verdiepingen 4
Voorzieningen systeemplafondtoiletpantryverwarming

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.