Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
3311 NR, Dordrecht

Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht

prijs op aanvraag

Omschrijving

Algemeen In het hart van het kernwinkelgebied van Dordrecht is een grote unieke winkelunit beschikbaar aan de Vriesestraat en Tolbrugstraat. Het complex ligt tussen alle belangrijke koopstromen in en is aan één zijde gesitueerd nabij het voormalige warenhuis van...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 430 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Media

Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 2008
Bouwvorm nieuwbouw
Locatie
Adres Vriesestraat 16
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 430 m²
Oppervlakte in units vanaf 430 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
In het hart van het kernwinkelgebied van Dordrecht is een grote unieke winkelunit beschikbaar aan de Vriesestraat en Tolbrugstraat.

Het complex ligt tussen alle belangrijke koopstromen in en is aan één zijde gesitueerd nabij het voormalige warenhuis van Vroom & Dreesman, aan de andere zijde is er een winkelstraat met een keur aan middelgrote en kleine winkels. Aan beide zijde van de winkelruimte bevindt zich een entree. Deze twee ingangen en het aantal beschikbare vierkante meters maken het object zo uniek, waarbij het zelfs mogelijk is een passage te creëren. De weekmarkt op vrijdag en zaterdag staat in de directe nabijheid van het complex.

In de loop der jaren zijn er een aantal winkelgebieden toegevoegd nabij de Voorstraat, zoals het Statenplein, het Achterom en de Drievriendenhof. Deze toevoeging heeft van Dordrecht een aantrekkelijk en veelzijdig winkelcentrum gemaakt.
De winkel heeft zowel aan de Vriesestraat als aan de Tolbrugstraat een breed front. Door de twee ingangen heeft de winkel een ideale doorstroom. De ruimte is voorts voorzien van een afgescheiden pantry en toiletgroep.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie H, nummers 4151, 1687 en 4009 gedeeltelijk (het complex wordt gesplitst in appartementsrechten).

Indeling
Ca. 430 m² winkelruimte, bestaande uit een verkoopruimte met een gunstige breedte / diepte verhouding, aan de zijde van de Vriesestraat een frontbreedte van maar liefst 10 meter, (waarvan ca. 9,60 meter pui) en aan de zijde van de Tolbrugstraat een frontbreedte van maar liefst 14,0 meter (waarvan ca. 9,0 meter pui).

In het middendeel is een eigen pantry en toiletruimte met voorportaal. In de winkel zijn een viertal dragende kolommen aanwezig die de bovenverdieping draagt.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

• Toiletruimte is voorzien van handwasbakje.
• Aluminium gevelkozijnen met isolerende beglazing
• Vluchtwegaanduiding / noodverlichting
• Mechanische ventilatie units
• Er zijn twee meterkasten
• Pantryblokje voorzien van wateraansluiting en close-in boiler
• Deels casco oplevering

Huurprijs
Prijs op aanvraag.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW,
vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.
Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkel bestemming van het object: "Centrum"
Daarnaast heeft het perceel naast bovengenoemde bestemming tevens de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” en “Waarde – Beschermd Stadsgezicht”.

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel
b. dienstverlening
c. horeca - 1
d. horeca - 2
e. kantoor
f. atelier
g. wonen
h. maatschappelijk
i. bedrijf
j. cultuur en ontspanning
k. parkeren
l. fietsenstalling
m. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4 .

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 05 juni 2019.

Koopsom
Prijs op aanvraag.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Energielabel wordt bij verhuur/verkoop bij de huur/koopovereenkomst als bijlagen opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht
Vriesestraat 16, 3311 NR, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie