Spuiweg 37, Dordrecht 3311 GT Dordrecht

3311 GT Dordrecht koopprijs € 175.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen
Aan dé hoofdontsluitingsweg van de zuidelijke stadswijken naar het kernwinkelgebied treft u een unieke winkelcombinatie die zich leent voor een nieuwe eindgebruiker, maar die ook geschikt is voor transformatie / herontwikkeling.

Het betreft een dubbele winkelruimte met twee huisnummers die langjarig in gebruik was bij het wijd en breid bekende bruidsmodehuis Sonja. Met een entree aan...

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Aan dé hoofdontsluitingsweg van de zuidelijke stadswijken naar het kernwinkelgebied treft u een unieke winkelcombinatie die zich leent voor een nieuwe eindgebruiker, maar die ook geschikt is voor transformatie / herontwikkeling.

Het betreft een dubbele winkelruimte met twee huisnummers die langjarig in gebruik was bij het wijd en breid bekende bruidsmodehuis Sonja. Met een entree aan de linkerzijde en een entree aan de rechterzijde kan het gebouw worden gebruik als één winkel met opslag boven, maar ook gesplitst worden in twee winkels of in een winkel met een bovenwoning.

De winkels zijn gesitueerd in een gebied dat de komende jaren een forse kwaliteitsimpuls kan verwachten. Aan de Spuiboulevard worden diverse kantoren getransformeerd tot een nieuw centrum stedelijk woonmilieu en daar kan dit complex wellicht ook van profiteren.

De straat heeft een bushalte, is op loopafstand van het NS-station en ligt tussen de publieke parkeergarages Veemarkt en Spuihaven.

Kadastrale aanduiding
Beschikbaar voor verkoop is de volle eigendom van twee percelen grond met de zich op deze grond bevindende opstallen. De locatie is bij het kadaster bekend als gemeente Dordrecht, sectie D, nummers 490 en 1526, tezamen groot 01 are 37 centiare.

Indeling
Ca. 116 m² Winkel- / verkoopruimte op de begane grond, bestaande uit een hoofdentree aan
straatzijde van Spuiweg 39 met verkoopruimte en doorgang naar Spuiweg 37
met aan de achterzijde drie paskamers, kantoortje en toiletruimte.
Ca. 53 m² Secundaire ruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een atelier,
voorgedeelte, kantoor en toiletruimte.

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op een meetrapportage conform NEN 2580 uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerde organisatie.
?
Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat Het complex kan worden opgeleverd met onder andere de navolgende (technische) voorzieningen.

- verlaagd systeemplafond;
- ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- koeling via diverse split-unit airco installaties;
- pantry bestaande uit een kunststof keukenblok met 2 onder- en twee bovenkasten, voorzien van witte fronten en een ronde
rvs spoelbak;
- geïsoleerde lichtkoepels in het plat dak aan de achterzijde;
- toiletruimte voorzien van witte wand- en witte vloertegels, wit closet en handwasbakje;
- recent vernieuwde meterkast met 15 groepen en diverse aardlekschakelaars;
- vluchtwegaanduiding;
- brede winkelpui bestaande uit twee delen met een enkele toegangsdeur ;
- verwarming via gasgestookte cv-installatie (Vaillant)met radiatoren;
- warmwatervoorziening via een close-in boiler;
- door de vertrokken huurder zijn diverse wandschappen / stellingen achtergelaten zonder beschadigingen;
- door de vertrokken huurder is tapijt achtergelaten zonder beschadigingen;

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmings¬plan: “Schil”, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkelbestemming aan de zijde van de Singel: Gemengd-2 met dubbelbestemming Archeologie en Beschermd Stadgezicht. De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. bedrijf;
e. maatschappelijk;
f. kantoor;
g. atelier;
h. cultuur en ontspanning;
i. sport;
j. horeca - 1;
k. casino;
l. belhuizen/intercafés, uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan;
m.parkeren;
n. openbare verbinding;
o. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen
?
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de onder b t/m i genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:
1. er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving;
2. een vestiging niet groter mag zijn dan 250 m2 bruto-vloeroppervlakte;
b. een casino als bedoeld in lid 8.1 onder k is uitsluitend toegestaan op de begane grond ter plaatse
van de aanduiding (ca).
c. 'horeca - 1' als bedoeld in lid 8.1 onder j is niet toegestaan;
d. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in lid 7.1 onder d zijn functies ten behoeve van
zorginstellingen en religie niet toegestaan;
e. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van
Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
f. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3
Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
h. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de
ter inzage legging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht.
i. het gebruik van gebouwen voor belhuizen/internetcafes mag worden gehandhaafd tot aan het
moment dat het is beëindigd.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 10 mei 2017.

Milieu
Op het kadastrale bericht zijn geen bijzondere aanduidingen opgenomen betref¬fende het onderha¬vige perceel ten aanzien van bodemgesteldheid.

In de voorgaande akten zijn met betrekking tot de milieuaspecten geen bijzonderheden vermeld.

Bij de laatste gebruiker zijn geen bedrijfsactiviteiten of productieprocessen van toepas¬sing die speciale aandacht in het kader van milieu vereisen.

Op basis van informatie, verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat voor onderhavige locatie geen onderzoeken zijn uitgevoerd die zijn ingeschreven in de openbare registers.

Koopsom
€ 175.000,00 kosten koper en exclusief BTW.

Omzetbelasting
Het complex kan vrij van BTW worden geleverd.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs koopprijs € 175.000 k.k.
Koop BTW belast
Aangeboden sinds 1 jaar, 3 maanden, 2 weken, 2 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1930
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Spuiweg 37
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrumin woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 152 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 152 m²
Oppervlakte in units vanaf 40 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.