Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht
3311 GT, Dordrecht

Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht

€ 225.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Aan de rand van het centrum van Dordrecht bieden wij te koop aan een winkelruimte op de begane grond. De winkelruimte is onderdeel van een nieuw te bouwen appartementencomplex waarbij er boven de winkelruimte een zestal startersappartementen op de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 64 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs € 225.000 k.k.
Status beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 2022
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Spuiweg 21
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • In woonwijk
  • Overig
Winkelruimte
Oppervlakte 64 m²
Oppervlakte in units vanaf 64 m²
Oppervlakte verkoop vloer 64 m²
Frontbreedte 353 cm
Branchebeperking nee
Horeca toegestaan nee
Onderhoud
Onderhoud binnen Uitstekend
Onderhoud buiten Uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Aan de rand van het centrum van Dordrecht bieden wij te koop aan een winkelruimte op de begane grond. De winkelruimte is onderdeel van een nieuw te bouwen appartementencomplex waarbij er boven de winkelruimte een zestal startersappartementen op de verdiepingen worden gerealiseerd.

De winkelruimte op de begane grond wordt in casco staat opgeleverd en is eventueel ook in combinatie met één of meerdere appartementen te koop.

Het complex is gelegen op een top locatie, nabij de binnenstad. Tevens zijn diverse uitvalswegen binnen enkele minuten autorijden te bereiken.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 2264, gedeeltelijk.

Indeling
Ca. 63,7 m² Casco winkelruimte op de begane grond.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco staat.

De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen conform de staat zoals omschreven in het document “Technische omschrijving Residentie Spuiweg”, welke bij nadere belangstelling op te vragen is bij de makelaar.

Koopsom
Bieden vanaf € 225.000,00 kosten koper inclusief BTW.

In afwijking op bovenstaande is de koopsom:
• Inclusief grondkosten.
• Inclusief rente over de grondkosten.
• Inclusief kosten van architect, constructeur en overige adviseurs.
• Inclusief aansluitkosten voor water, elektriciteit, riolering en stadsverwarming.
• Inclusief aansluitpunt tot in de meterkast op de Centrale Antenne Inrichting (CAI) / glasvezel
• Inclusief makelaarscourtage/verkoopkosten.
• Inclusief gemeenteleges.
• Inclusief omgevingsvergunning.
• Inclusief kadastrale kosten over de grond en eventuele opstallen.
• Inclusief BTW.

Kosten die niet zijn inbegrepen in de koopsom:
• Rente over de grondkosten vanaf de valuta datum tot de dag van grondtransport bij de notaris.
• Entree- en abonnementskosten van telefoon en CAI / glasvezel.
• Financieringskosten, zoals kosten van de hypotheekakte, eventuele afsluitprovisie, eventuele bereidstellingsprovisie, hypotheekrente tijdens de bouw en taxatiekosten.
• Eventuele kosten NHG-garantie.
• Kosten van vervallen hypotheekofferte.
• Eventuele wijzigingen in het BTW-tarief.

Aannemingsovereenkomst
De aanneemsom is kosten koper. Dat betekent:
• Inclusief bouwkosten;
• Inclusief sanitair en tegelwerk;
• Inclusief BTW (momenteel 21%).

Kosten die niet zijn inbegrepen in de aanneemsom:
• Rente over de vervallen termijnen van de aanneemsom;
• Kosten van kopers meer- en minderwerk;
• Eventuele wijzigingen in het BTW-tarief (momenteel 21%).

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
Aangezien de units worden aangemerkt als nieuw vervaardigd onroerend goed in de zin van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 8% overdrachtsbelasting.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een koop-/ en aanneemovereenkomst die door verkoper is opgesteld.

Energielabel
Alle eenheden binnen het complex krijgen een energielabel A.

Datum van oplevering
Verwachte oplevering Q3 2022.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:

1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting en haar opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verkoper.

Alle media

Alle afbeeldingen

Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht
Spuiweg 21, 3311 GT, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Document Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie