Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

's-Gravendeelsedijk 200, Dordrecht 3316 AZ Dordrecht

3316 AZ Dordrecht koopprijs € 3.500.000 k.k. / huurprijs € 24.000 p.m.

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur of verkoop is dit grootschalige bedrijfscomplex dat is gelegen in het Zeehavengebied van Dordrecht.

Het complex beschikt over de unieke eigenschap dat nagenoeg het gehele complex is voorzien van bovenloopkranen. In zijn totaliteit is het gehele complex uitgerust met een vijftal bovenloopkranen. Dit maakt dat het complex ideaal geschikt is voor...

Brochure

Download de brochure van 's-Gravendeelsedijk 200, Dordrecht.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur of verkoop is dit grootschalige bedrijfscomplex dat is gelegen in het Zeehavengebied van Dordrecht.

Het complex beschikt over de unieke eigenschap dat nagenoeg het gehele complex is voorzien van bovenloopkranen. In zijn totaliteit is het gehele complex uitgerust met een vijftal bovenloopkranen. Dit maakt dat het complex ideaal geschikt is voor productiedoeleinden.

Het complex bestaat uit een tweetal bedrijfsruimten, waarvan één beschikt over een ingebouwde kantoorruimte.

Bij de eerste gebruiker waarvoor het complex oorspronkelijk gebouw is, is het complex in gebruik geweest als productielocatie van prefab betonelementen. De bedrijfsruimte die is voorzien van de ingebouwde kantoorruimte, is in gebruik geweest als betonwerkplaats en de andere bedrijfsruimte als staal- en timmerwerkplaats. De betonwerkplaats is uitgerust met een tweetal bovenloopkranen, ieder met een hijsvermogen van 10 ton. Het gebouw is zodanig ontworpen dat de kranen door kunnen lopen naar het buitenterrein. Door twee grote schuifdeuren in de achtergevel is het mogelijk om goederen van binnen naar buiten te transporteren.

Het terrein dat is gelegen tussen de twee bedrijfsruimten is half overdekt en eveneens voorzien van een bovenloopkraan. Deze kraan heeft een hijsvermogen van 15 ton. Het gehele terrein is omheind middels een stalen hekwerk en verhard middels asfaltverharding.

De staalwerkplaats is voorzien van een kraan van 8 ton. In de staalwerkplaats is een zwaar uitgevoerde entresol aangebracht waaronder de timmerwerkplaats is gesitueerd. De bovenloopkraan kan rijken tot op de entresol. De timmerwerkplaats beschikt over een eigen bovenloopkraan met een hijsvermogen van 2,5 ton.

De bereikbaarheid van het complex is uitmuntend te noemen. 'Het is gelegen nabij de rijksweg A16 (Rotterdam / Antwerpen) op ca. 3 autominuten van de op- en afritten. Direct voor het complex is een stamspoorlijn gelegen, wat maakt dat het complex ook per spoor bereikbaar is. Tot slot beschikt buurman Koninklijke Van der Wees Groep over een eigen kade die is gelegen aan een insteekhaven langs de rivier de Oude Maas. Tegen vergoeding kan er in overleg met Van der Wees gebruik worden gemaakt van deze afmeermogelijkheid. Van der Wees kan indien geweest ook het zwaar transport faciliteren. Dit maakt dat het complex optimaal multi modaal bereikbaar is (over de weg, via het spoor en via het water).

Kadastrale aanduiding
Eigen grond - gemeente Dordrecht - sectie L - nummer 2762 - groot 00 ha. 77 are. 75 ca.
Erfpacht - gemeente Dordrecht - sectie L - 2765 - groot 00 ha 09 are 54 ca.
Erfpacht - gemeente Dordrecht - sectie L 2767 - groot 00 ha 02 are 80 ca.
Derhalve gezamenlijk groot: 00 ha 90 are 09 ca.

De percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Dordrecht, sectie L, nummers 2765 en 2767 zijn uitgegeven in ondererfpacht door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Opmakende uit het Bewijs van Eigendom betreft het een eeuwigdurend erfpachtrecht dat vermoedelijk is afgekocht, blijkende uit de laatste erfpacht afrekening van het Havenbedrijf Rotterdam d.d. 18 november 2014.

Indeling
Het complex omvat:
Ca. 48 m² Kantoorruimte gelegen op begane grond
Ca. 48 m² Kantoorruimte gelegen op eerste verdieping
Ca. 1.216 m² Bedrijfsruimte die op de plattegrond is aangeduid als betonwerkplaats
Ca. 1.165 m² Buitenterrein verhard middels asfalt verharding
Ca. 1.800 m² Half overdekt buitenterrein verhard middels asfalt verharding
Ca. 494 m² Bedrijfsruimte die op de plattegrond is aangeduid als staalwerkplaats
Ca. 410 m² Bedrijfsruimte gelegen op een entresol
Ca. 406 m² Bedrijfsruimte die op de plattegrond is aangeduid als timmerplaats
Ca. 38 m² Bedrijfsruimte, half overdekt aangrenzend aan de timmerwerkplaats
Ca. 26 Gemarkeerde parkeerplaatsen.

Deelverhuur van het complex is mogelijk. (maximaal in 2 delen)

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Meer informatie omtrent de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Huurprijs
€ 24.000,-- per maand, exclusief BTW., verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Door Verhuurder worden geen bijkomende leveringen en diensten verleend. Huurder dient het dagelijks onderhoud te verrichten aan de gebouwonderdelen en zal Verhuurder binnen 20 (twintig) werkdagen na het afsluiten van deze contracten aan Verhuurder een kopie overhandigen van alle onderhoudscontracten dienaangaande. Verhuurder heeft te allen tijde het recht om voor rekening van Huurder zelf onderhoudscontracten af te sluiten indien Huurder naar het oordeel van Verhuurder de verplichtingen voortvloeiend uit het zelf beheren van servicecontracten niet nakomt en/of verzuimt het dagelijks onderhoud adequaat en zorgvuldig uit te (laten) voeren.Huurder dient zelf contracten aan te gaan wat betreft de nutsvoorzieningen (gas/water/elektra) en telefoon en internet.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Meer informatie omtrent de voorzieningen treft u in de brochure die u kunt downloaden op deze website.

Koopsom
€ 3.500.000,-- kosten koper, exclusief BTW

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Het energielabel wordt bij verhuur als bijlage bij de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
Meer informatie omtrent de bijzonderheden treft u in de brochure die u kunt downloaden op deze website.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs koopprijs € 3.500.000 k.k. / huurprijs € 24.000 p.m.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2009
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres 's-Gravendeelsedijk 200
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 9009 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 2564 m²
Oppervlakte in units vanaf 38 m²
Kantoor oppervlakte 96 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.