Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Robijn 600, Dordrecht 3316 KE Dordrecht

3316 KE Dordrecht € 1.650.000 k.k. / huurprijs € 11.500 p.m.

Omschrijving

Algemeen
Het complex betreft een uiterst functioneel en zeer representatief bedrijfscomplex, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoor verdeeld over twee bouwlagen en ruim voldoende parkeerplaatsen rondom het gebouw.

Het unieke aan het complex is dat de kantoorruimte in een turn key staat verkeerd en dat het mogelijk is om in de bedrijfsruimte een kraanbaan aan te brengen. In het verleden...

Brochure

Download de brochure van Robijn 600, Dordrecht.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het complex betreft een uiterst functioneel en zeer representatief bedrijfscomplex, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoor verdeeld over twee bouwlagen en ruim voldoende parkeerplaatsen rondom het gebouw.

Het unieke aan het complex is dat de kantoorruimte in een turn key staat verkeerd en dat het mogelijk is om in de bedrijfsruimte een kraanbaan aan te brengen. In het verleden hebben er een viertal kraanbanen in het pand gezeten, waarvan er 3 in gebruik waren met een bovenloopkraan met een hefvermogen van 500 kg. en 1 kraanbaan was in gebruik met een bovenloopkraan met een hefvermogen van 5 ton. Kortom het is constructief dus mogelijk om het pand te voorzien van kraanbanen met bovenloopkranen.

Het complex is gelegen op bedrijventerrein Dordtse Kil 3. Dordtse Kil 3 is een strategisch gelegen bedrijventerrein op de as van Rotterdam-Antwerpen. Het behoort tot de meest aantrekkelijke bedrijventerreinen voor middelgrote en grote bedrijven in de Drechtsteden en de ‘’Greater Rotterdam Area’’.

De regio Drechtsteden vormt de schakel tussen Rotterdam en de routes naar het zuiden en het westen met het Ruhrgebied. Auto’s, schepen, treinen en vrachtwagens doorkruisen de regio op de snelwegen, spoorwegen en vaarroutes die het gebied rijk is. Het gebied is de ideale locatie voor logistieke functies, maar ook voor zakelijke dienstverlening, maritieme industrie en aanverwante bedrijvigheid. Drie elementen zijn typerend voor de Drechtsteden: de binnenstad van Dordrecht als historisch centrum met alle kenmerken van een stad uit de gouden eeuw met een belangrijke handelspositie, de landschappen van de Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Biesbosch en natuurlijk het water met de maritieme kennis en kunde. Met deze karakteristieken tonen de Drechtsteden zich als een regio in opkomst.

De unieke combinatie van fysieke en economische locatie, hoogwaardige uitstraling en uitstekend voorzieningenniveau zorgen voor een ideale vestigings- en uitvalsbasis voor werkgever en werknemer. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar per auto, via de rijksweg A16. Tevens is het bedrijventerrein ook goed te bereiken met het openbaar vervoer of op de fiets.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1232, groot 28 are.

Indeling
Ca. 252 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond;
Ca. 288 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping;
Ca. 1.167 m² Bedrijfs-/ opslagruimte;
Ca. 100 m² Entresol, ingebouwd in de bedrijfsruimte;
27 Gemarkeerde parkeerplaatsen op het voorterrein.

De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580. Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal per 1 juni 2020, vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat.

Meer informatie met betrekking tot de voorzieningen treft u de te downloaden brochure.

Huurprijs
€ 11.500 per maand, exclusief BTW en servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met een minimum percentage van 1%.

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.
Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Alle leveringen en diensten worden door huurder zelf verzorgd en komen geheel voor rekening van huurder.

Het gehuurde beschikt over eigen NUTS aansluitingen op het gas-, water- en elektriciteitsnetwerk. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het op naam krijgen van deze aansluitingen bij aanvang van de huurperiode of ten tijde van een eventuele eerdere ingebruikname.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavig complex in het vigerende bestemmingsplan: "Dordtse Kil" vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2018.

De enkelbestemming van dit perceel volgens het bestemmingsplan is: "Bedrijf"
Op het perceel is tevens de nadere gebiedsaanduiding “bedrijf t/m categorie 3.2” van kracht en de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie - 2”

Meer informatie met betrekking tot het bestemmingsplan treft u de te downloaden brochure.

Koopsom
€ 1.650.000,-- kosten koper exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring
ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde
“opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
In geval van verhuur / verkoop zal er een energielabel worden aangeleverd.

Datum van oplevering
Het complex is thans verhuurd en is beschikbaar per 1 juli 2020.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Bijzonderheden
Op bedrijventerrein Dordtse Kil 3 waarop onderhavig object is gelegen, is sprake van een actief park management. Het beheer wordt verzorgd door de Vereniging beheer Dordtse Kil III.

Het doel van de vereniging is het (doen) bevorderen van de kwaliteit van het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer wordt begrepen het klein onderhoud aan het onbebouwd blijvende openbaar toegankelijk gebied (zoals het vegen van de bestrating, het snoeien van het groen, het maaien van gras), de collectieve beveiliging, afvalbeheersing, interne bewegwijzering, promotie en beeldkwaliteit. Daarnaast kan de vereniging zorg (laten) dragen voor de inkoop van energie, de energiebeheersing, de inkoop van datacapaciteit, de verhuur van databekabeling, het verlenen van portiers- & receptiediensten, een facilitypoint, het vervoersmanagement, het parkeermanagement en andere zaken die hiermee samenhangen.

Iedere eigenaar / gebruiker is verplicht om zich aan te sluiten bij de vereniging en om een bijdrage te leveren in de kosten middels het voldoen van jaarlijkse contributie. De kosten voor afgelopen jaar bedroegen …..

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 1.650.000 k.k. / huurprijs € 11.500 p.m.
Huur BTW belast nee
Koop BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Robijn 600
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2800 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1267 m²
Kantoor oppervlakte 540 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.