Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
4782 SL, Moerdijk

Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk

€ 11.670 p.m.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een vrijstaand bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsruimte met aangrenzende kantoorruimte over twee bouwlagen, parkeerplaatsen en verhard buitenterrein. De kantoorruimte bestaat uit een mix van kantoorvertrekken en...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 2127 m²
Perceel 4000 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Moerdijk

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 11.670 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Plaza 27
Plaats Moerdijk
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4000 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1595 m²
Oppervlakte in units vanaf 1595 m²
Kantoor oppervlakte 532 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.95
Energielabel einddatum 2028-01-26
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 14
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een vrijstaand bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsruimte met aangrenzende kantoorruimte over twee bouwlagen, parkeerplaatsen en verhard buitenterrein.

De kantoorruimte bestaat uit een mix van kantoorvertrekken en kantoortuinen en is flexibel indeelbaar. In het midden van het kantoor is de entree met de trapopgang naar de verdieping gesitueerd, die de kantoorruimte feitelijk in twee vleugels opsplitst. Iedere verdieping is uitgerust met een sanitaire ruimte en een pantry. De bedrijfsruimte is vanuit de kantoorruimte op diverse plaatsen te betreden, waaronder vanuit de entreehal en middels een trap vanaf de verdieping.

De bedrijfsruimte beschikt over een gunstige indeling en is toegankelijk middels een tweetal elektrisch bedienbare overheaddeuren in de voorgevel. De bedrijfsruimte heeft een buitenwerkse hoogte van ca. 7 m en beschikt over een gunstige vloerbelasting van 2.500 kg. per m². De bedrijfsruimte is geschikt voor zowel opslag- als productiedoeleinden.

Voor het gebouw zijn diverse parkeerplaatsen voor personenauto’s gelegen en ten oosten van de bedrijfsruimte is een verhard buitenterrein aanwezig dat ideaal geschikt is voor opslagdoeleinden.

Het complex is gelegen op industrieterrein Moerdijk. Het industrieterrein is ruimtelijk en functioneel ingedeeld in een aantal deelparken. Ieder deelpark kent zijn eigen thema gerelateerd aan de bedrijfssector. Onderhavig complex is gelegen op het deelpark Servicepoint Moerdijk. Het servicepoint is gelegen aan de oostzijde van het bedrijventerrein. Hier zijn een groot aantal dienstverlenende bedrijven en ondersteunende diensten voor de rest van het Zeehaven- en Industrieterrein gevestigd. Hier bevinden zich onder meer de brandweer, douane, de marechaussee, het kantoor van het Havenbedrijf Moerdijk en de beveiligingsdienst, maar ook bijvoorbeeld kopieerfaciliteiten, schoonmaakdiensten en een restaurant.

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en 2 directe aansluitingen op het rijkswegennet. Industrieterrein Moerdijk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het industrieterrein zijn een groot aantal internationale bedrijven gehuisvest.

De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is met circa 37.000 inwoners een gemeente van formaat. Moerdijk bestaat uit de volgende deelgemeentes: Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Moerdijk, sectie C, nummer 1986, groot 40 are.

Indeling
Ca. 266 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit een entreehal, een kantineruimte, een drietal kantoorvertrekken en een dames- en herentoilet;
Ca. 266 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping, bestaande uit een dames- en herentoilet, een pantry en een vijftal kantoorvertrekken;
Ca. 1.595 m² Bedrijfs- / opslagruimte, welke is voorzien van twee overheaddeuren op maaiveld niveau;
Ca. 1.015 m² Verhard ongebonden buitenterrein;
14 Parkeerplaatsen.

Deel verhuur is bespreekbaar. Het is mogelijk dat er één laag kantoor wordt gehuurd i.c.m. de rest van het complex.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
Kantoorruimte:
• aansluitingen op riolering, gas-, water- en elektriciteitsnetwerken;
• verwarming middels centrale verwarming gekoppeld aan radiatoren
• verlaagd systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen,
• mechanische ventilatie in de kantoor- en sanitaire ruimte;
• kantoorruimte grotendeels v.v. gietvloer*;
• aluminium kozijnen v.v. isolerende beglazing;
• wandafwerking grotendeel voorzien van spuitwerk;
• alarmsysteem v.v. bewegingsmelders*;
• damestoilet begane grond, volledig betegeld, voorzien toilet en handwasbak,
• herentoilet begane grond, volledig betegeld, voorzien van toilet, douche en handwasbak;
• damestoilet eerste verdieping, volledig betegeld, voorzien van toilet en handwasbak;
• herentoilet eerste verdieping, volledig betegeld, voorzien van toilet, urinoir en handwasbak;
• pantry begane grond v.v. 3 onder- en 3 bovenkasten, wateraansluiting voor koffiemachine en warmwatervoorziening middels een close in boiler;
• pantry eerste verdieping v.v. 4 onderkasten, handwasbak en warmwatervoorziening middels een close in boiler;
• warmwatervoorziening middels boiler (80 liter Daalderop);
• vluchtroute aanduiding;
• brandslanghaspels en brandblusapparatuur;
• kabelgoten voorzien van elektra- en data aansluitpunten;*
• glasvezelaansluiting;*

Bedrijfsruimte:
• vrije hoogte buitenwerks ca. 7 m;
• vloerbelasting ca. 2.500 kg. per m²;
• 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren op maaiveld niveau;
• TL- opbouwverlichting in de bedrijfshal;
• krachtstroomaansluitpunten;
• 2 lichtkoepels;
• buitenverlichting boven de overheaddeuren;
• brandblusmiddelen;

De voorzieningen die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) worden ‘om niet’ ter beschikking gesteld aan huurder. Hiervoor geldt dat huurder kosteloos gebruik mag maken van deze voorzieningen, doch met nadruk melden wij dat deze voorzieningen niet tot het gehuurde behoren.

Eventueel toekomstig onderhoud of vervanging van deze voorzieningen komen geheel en al voor rekening van Huurder. Na afloop van de huurovereenkomst dienen deze voorzieningen wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 11.670,00 per maand exclusief BTW en servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Het gebouw beschikt over een energielabel A.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt onderhavig complex in het vigerende bestemmingsplan: "Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk", vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 januari 2018.

De enkelbestemming van dit perceel volgens het bestemmingsplan is: "Bedrijf – Voorzieningencentrum"

Op een klein deel van het perceel (de voorste strook inclusief het kantoor) is tevens de dubbelbestemming “waterstaat - waterkering” van kracht.
Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
• bedrijven en voorzieningen van verzorgende, ondersteunende en/of facilitaire aard ten dienste van in het plan gevestigde b bedrijven;
• bedrijven uit milieucategorieën 2 en 3 zoals opgenomen de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met de daarbij behorende voorzieningen;
• bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, ontsluitingswegen;

Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:
a. detailhandel anders dan incidentele productie gebonden detailhandel;
b. geluidszoneringsplichtige inrichtingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - geluidszoneringsplichtige inrichtingen uitgesloten';
c. risicovolle inrichtingen;
d. opslag binnen een afstand van 5 meter tot de bouwperceelgrens;
e. opslag van hout en aannemersmaterialen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond of opstallen;
f. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond of opstallen.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via voornoemde internetsite per toestandsdatum 27 december 2018.

Bijzonderheden
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Havenschap Moerdijk mag, noch in het gebruik van het verkochte, noch in het bedrijf tot uitoefening waarvan het verkochte is bestemd, enige verandering worden gebracht, welke niet in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan, dan wel met de voor het betreffende perceel geldende voorschriften.

Indien partijen overeenstemming bereiken over de verhuur van onderhavig object, dan is dat te allen tijde onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van het Havenschap Moerdijk, dat het object in gebruik mag worden genomen voor de door Huurder beoogde doeleinden.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Plattegronden

Alle afbeeldingen

Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 27, 4782 SL, Moerdijk

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

 

 
 

Meer informatie