Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
4782 SL, Moerdijk

Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk

€ 1.650 p.m.

Omschrijving

Algemeen Voor verhuur is beschikbaar een bedrijfsunit, dat onderdeel is van een groter bedrijfscomplex aan de Plaza 13A-F te Moerdijk. Op bedrijventerrein Moerdijk is een mix van industriële en logistieke bedrijven gehuisvest. De locatie Plaza heeft voornamelijk...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 277 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Moerdijk

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 1.650 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding per datum
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Plaza 13 A - F
Plaats Moerdijk
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 193 m²
Kantoor oppervlakte 84 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 3
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Voor verhuur is beschikbaar een bedrijfsunit, dat onderdeel is van een groter bedrijfscomplex aan de Plaza 13A-F te Moerdijk.

Op bedrijventerrein Moerdijk is een mix van industriële en logistieke bedrijven gehuisvest. De locatie Plaza heeft voornamelijk een licht bedrijfsmatige invulling.

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en 2 directe aansluitingen op het rijkswegennet.

Industrieterrein Moerdijk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het industrieterrein zijn een groot aantal internationale bedrijven gehuisvest.

De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is met circa 37.000 inwoners een gemeente van formaat. Moerdijk bestaat uit de volgende deelgemeentes: Zevenbergen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, sectie C, nummer 1807, gedeeltelijk.

Indeling
Unit 13E
Ca. 193 m² bedrijfs-/opslagruimte op de begane grond.
Ca. 42 m² kantoorruimte op de begane grond, bestaande uit, een entree, een kantoortuin een pantry en een toilet.
Ca. 42 m² kantoorruimte op de eerste verdieping

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfshal
- lichtstraat,
- gasgestookte heater,
- een handbediende overheaddeur (3.50 x 4.00 m),
- betonnen dekvloer met een draagvermogen van ca. 2.000 kg/m²,
- krachtstroom aansluitingen,
- brandslanghaspel.

Kantoor
- verlaagd systeemplafond,
- ingebouwde verlichtingsarmaturen,
- isolerende beglazing,
- verwarming d.m.v. centraal verwarmingsysteem met radiatoren,
- kabelgoten,
- toilet en pantry op de begane grond en op de verdieping,
- warmwatervoorziening door middel van twee boilers,

Huurprijs
€ 1.650,-- per maand, exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 100,-- per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten:
- Bijdrage voor het lidmaatschap van de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk. Alle gebruikers die in Industrie- en Havenschap Moerdijk zijn gevestigd, zijn verplicht een bijdrage te leveren aan de SBIM.
- Jaarlijks onderhoud aan het dak;
- Jaarlijks onderhoud aan de technische installaties;
- Onderhoud straatwerk.

Alle overige leveringen en diensten zullen door huurder zelf worden verzorgd en komen geheel en al voor rekening van huurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt het gehele complex in het vigerende bestemmingsplan: "Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk", vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 januari 2018. Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van dit perceel volgens het bestemmingsplan is: "Bedrijf – Voorzieningencentrum"

De voor 'Bedrijf - Voorzieningencentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven en voorzieningen van verzorgende, ondersteunende en/of facilitaire aard ten dienste van in het plan gevestigde bedrijven;
b. andere bedrijven uit milieucategorieën 2 of 3 zoals opgenomen in Bijlage 1, Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding 'windturbine' tevens voor een windturbine;
d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' tevens voor een horecabedrijf in categorie 1 zoals opgenomen in Bijlage 2 Staat van Horeca-activiteiten;
e. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' tevens voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen, met LPG;
f. ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg' een vulpunt voor LPG;
g. ter plaatse van de aanduiding 'ondergrondse tank' tevens een ondergrondse tank voor LPG;
h. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' tevens voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen, zonder LPG;

bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en ontsluitingswegen;

een en ander met in achtneming van het bepaalde in artikel 38.5.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 26 maart 2019.

Energielabel
Het energieprestatiecertificaat zal als bijlage bij de huurovereenkomst worden bijgevoegd.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk
Plaza 13 A - F, 4782 SL, Moerdijk

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie