Pieter Zeemanweg 155, Dordrecht 3316 GZ Dordrecht

3316 GZ Dordrecht huurprijs € 65 m² p.j.

Omschrijving

Algemeen
Aan de rand van het moderne bedrijventerrein Dordtse Kil II treft u dit uiterst functionele bedrijfscomplex aan. Het gebouw is in twee fasen gebouwd en is er op voorbereid dat het naast in zijn geheel, ook separaat in meerdere units kan worden verhuurd.

Momenteel zijn er twee units beschikbaar voor verhuur, te weten Pieter Zeemanweg 155 en 155 B. Pieter Zeemanweg 155 omvat...

Brochure

Download de brochure van Pieter Zeemanweg 155, Dordrecht.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Aan de rand van het moderne bedrijventerrein Dordtse Kil II treft u dit uiterst functionele bedrijfscomplex aan. Het gebouw is in twee fasen gebouwd en is er op voorbereid dat het naast in zijn geheel, ook separaat in meerdere units kan worden verhuurd.

Momenteel zijn er twee units beschikbaar voor verhuur, te weten Pieter Zeemanweg 155 en 155 B. Pieter Zeemanweg 155 omvat kantoorruimte op de eerste verdieping en is voorzien van eigen sanitair en een panty.

Pieter Zeemanweg 155 B bestaat uit een bedrijfsruimte met ingebouwde kantoor- en secundaire ruimte en een tweetal entresols. De bedrijfsruimte beschikt over een tweetal overheaddeuren waardoor de bedrijfsruimte optimaal toegankelijk is. Bij de huidige gebruiker is de bedrijfsruimte in gebruik als stallingsruimte van voertuigen. De vorige gebruiker van het complex gebruikte de bedrijfsruimte als garage ruimte van diens autoverhuur bedrijf. Zodoende dat de bedrijfsruimte is uitgerust met de faciliteiten die voor een dergelijk bedrijf gewenst zijn, zoals een persluchtleidingnet en krachtstroom aansluitpunten verspreid over de hal. Het complex zou ook aangewend kunnen worden voor lichte constructiewerkzaamheden gezien de aanwezigheid van de kraanbaanvoorbereiding.

Aangrenzend aan de bedrijfsruimte is een groot verhard en omheind buitenterrein gesitueerd dat is voorzien van een brede schuifpoort. Het buitenterrein is ideaal geschikt voor de stalling van voertuigen of materieel.

De kantoorruimte van Pieter Zeemanweg 155 grenst direct aan de bedrijfsruimte van Pieter Zeemanweg 155 B en beschikt over een interne doorgang, waardoor beide units gemakkelijk zijn te koppelen en één geheel kunnen vormen.

Het complex is optimaal gesitueerd ten opzichte van de op- en afritten van de rijksweg A16 (Rotterdam – Breda). Dankzij de provinciale weg de N3 is er tevens een goede verbinding naar rijks snelweg A-15 (Rotterdam – Gorinchem – Arnhem). De reistijd naar de hoofdroute is ca. 5 minuten.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 937 gedeeltelijk.

Beschikbaar
Pieter Zeemanweg 155
Ca. 128 m² Kantoorruimte op de begane grond van het rechter bouwdeel, bestaande uit een hoofdentree met tochtportaal, receptiekantoor, postkamer, hoekkantoor, archiefruimte, dubbele toilet groep, tweede toiletgroep met closet en urinoir en pantry;

4 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein

Pieter Zeemanweg 155B
Ca. 105 m² Kantoorruimte, verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping, waaronder een kantoorruimte die direct uitzicht heeft op de bedrijfsruimte;
Ca. 86 m² Secundaire ruimte, bestaande uit een ruime kantinegelegenheid, een kleedruimte voor het personeel van de werkplaats en een toilet;
Ca. 373 m² Bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond, waarvan een gedeelte een beperkte vrije hoogte heeft in verband met de aanwezigheid van de entresol;
Ca. 59 m² Entresol gesitueerd achter de kantoorruimte;
Ca. 85 m² Entresol gesitueerd boven de kantine ruimte en de was- en kleedruimte;
Ca. 688 m² Toerekenbaar verhard en beveiligd buitenterrein;

Alle voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Pieter Zeemanweg 155
• verwarming via gasgestookte cv-ketel met radiatoren;
• verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
• dames- en herentoilet op de begane grond;
• dames- en herentoilet op de eerste verdieping;
• brandslanghaspels;
• poederblussers*;
• kantoren grotendeels voorzien van split unit airconditioning*;
• aluminium kozijnen met isolerende beglazing;
• grotendeels spuitwerk wandafwerking;
• laminaat vloerafwerking in één van de directiekantoren;
• pantry op de begane grond, bestaande uit een kunststof blok met 2 onder- en 2 bovenkasten, een koelkast en een vaatwasser*;
• pantry op de eerste verdieping, bestaande uit een kunststof blok met 2 onder- en 2 bovenkasten;
• warmwatervoorziening via een close-in boiler;
• alarmsysteem*;
• kabelgoten voorzien van databekabeling*.

Pieter Zeemanweg 155B
Kantoorruimte:
• verwarming middels gasgestookte cv-ketel met radiatoren;
• warmwatervoorziening middels gasgestookte cv combi ketel;
• kantoorruimte voorzien van verlaagde systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
• mechanische ventilatie;
• brandblus voorzieningen;
• alarmsysteem;
• kantoorruimte begane grond voorzien van laminaat;
• kantoorruimte verdieping voorzien van vloerbedekking;
• kabelgoten aanwezig voorzien van databekabeling*;

Bedrijfsruimte:
• onderheide betonvloer (vloeistof kerend) met een vloerbelasting van ca. 1.500 kg. per m²;
• vrije hoogte bedrijfsruimte ca. 7 m;
• 2 parallel lopende kraanbaan voorbereidingen in de breedterichting van de hal, met een hijshoogte van ca. 5,5 m;
• verwarming bedrijfsruimte middels 2 indirect gestookte heaters;
• alarmsysteem*;
• brandblus voorzieningen;
• 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren van ca. 5 x 4,6 m;
• was- en kleedruimte, voorzien een toilet, urinoir en wastrog;
• kantineruimte voorzien van pantry met 5 onder- en 5 bovenkasten;
• krachtstroom aanwezig;
• perslucht leidingstelsel aanwezig

Buitenterrein:
• terreinverharding middels stelcon platen;
• het buitenterrein is afgesloten middels een stalen hekwerk voorzien van een schuifpoort, een loopdeur en volledig voorzien van schrikdraadbeveiliging*;

Alle met een (*) gemarkeerde voorzieningen worden om niet door verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld, doch behoren niet tot het gehuurde. Huurder mag van deze voorzieningen gebruik maken, doch eventuele kosten voor vervanging of onderhoud zijn volledig voor rekening van huurder.

Huurprijs
Pieter Zeemanweg 155
Kantoorruimte: € 85,-- per m² per jaar

Pieter Zeemanweg 155 B
Kantoorruimte: € 85,00 per m² per jaar
Bedrijfsruimte: € 65,00 per m² per jaar
Ssecundaire ruimte: € 60,00 per m² per jaar
Entresol: € 15,00 per m² per jaar
Buitenterrein: € 17,50 per m² per jaar

Alle hierboven genoemde huurprijzen zijn uitgedrukt in huurprijzen per m² per jaar exclusief BTW., verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een optieperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Pieter Zeemanweg 155
Verhuurder brengt aan Huurder een verrekenbaar voorschot in rekening ter grootte van € 20,-- per m² per jaar, exclusief BTW op basis van voorschot en nacalculatie, voor de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en diensten:
- Levering van gas, water en elektra, inclusief vastrecht t.b.v. het gehuurde;
- Onderhoud van alle in het gehuurde aanwezige installaties;
- Onderhoud groenvoorziening;
- Inspectie/ onderhoud brandslanghaspels en gebouw gebonden handbrandblussers;
- Inspectie/ schoonmaak dakvlakken;

Het nuts verbruik wordt gemeten door middel van in het pand aanwezige tussenmeters. Een eindafrekening volgt jaarlijks na ontvangst van de jaaropgave van de nutsbedrijven.

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Verhuurder behoudt zich het recht voor genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen uit te breiden of in te krimpen en het door huurder te betalen aandeel in de kosten dienovereenkomstig te wijzigen.

Pieter Zeemanweg 155B
Verhuurder levert aan huurder elektra, gas en water. Het verbruik hiervan wordt gemeten door middel van in het pand aanwezige tussenmeters. Als voorschot op dit gebruik betaald huurder aan verhuurder een verrekenbaar voorschot ter grootte van € 300,-- per maand te vermeerderen met de wettig verschuldigde BTW, op basis van voorschot en nacalculatie. Een eindafrekening volgt jaarlijks na ontvangst van de jaaropgave van de nutsbedrijven.

Verder zal verhuurder een verrekenbaar voorschot in rekening brengen van € 20,-- per maand, te vermeerderen met de wettig verschuldigde BTW, op basis van voorschot en nacalculatie voor de navolgende diensten:
- inspectie/ onderhoud CV-ketels, luchtverhitters;
- inspectie/ onderhoud brandslanghaspels en gebouw gebonden handbrandblussers;
- inspectie/ schoonmaak dakvlakken;
- controle/ onderhoud dak veiligheidsvoorzieningen;
- inspectie/ onderhoud overheaddeuren;
- tuin- en terreinonderhoud.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in augustus 2015.

Oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 65 m² p.j.
Huur BTW belast ja
Aangeboden sinds 1 jaar, 9 maanden, 3 weken, 4 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Pieter Zeemanweg 155
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1506 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 517 m²
Kantoor oppervlakte 105 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.