Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Patrijsweg 9, Klundert 4791 RV Klundert

4791 RV Klundert vraagprijs € 2.895.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur / verkoop is dit grootschalige bedrijfscomplex dat bestaat uit een uiterst representatief kantoorgebouw bestaande uit drie bouwlagen, parkeerplaatsen t.b.v. de kantoorruimte, een kleinschalige bedrijfshal en rondom de opstallen een groot verhard buitenterrein.

Naast dat het complex in zijn volledigheid te koop wordt aangeboden, behoort verhuur ook tot de...

Brochure

Download de brochure van Patrijsweg 9, Klundert.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Moerdijk

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur / verkoop is dit grootschalige bedrijfscomplex dat bestaat uit een uiterst representatief kantoorgebouw bestaande uit drie bouwlagen, parkeerplaatsen t.b.v. de kantoorruimte, een kleinschalige bedrijfshal en rondom de opstallen een groot verhard buitenterrein.

Naast dat het complex in zijn volledigheid te koop wordt aangeboden, behoort verhuur ook tot de mogelijkheden. Zowel deelverhuur als volledige verhuur van het complex is bespreekbaar. In geval van deelverhuur zal eigenaar een gedeelte van het complex zelf in gebruik houden. Voor verhuur is in dat geval beschikbaar één laag kantoorruimte (ca. 530 m²) i.c.m. de volledige bedrijfsruimte (ca. 337 m²) en het grootste deel van het buitenterrein (ca. 7.116 m²). Verhuur van een kleiner deel van het buitenterrein is bespreekbaar.

In geval van verkoop is het ook bespreekbaar dat eigenaar een deel van het complex terug huurt, zijnde 2 lagen kantoorruimte i.c.m. ca. 486 m² verhard buitenterrein. Verdere details hierover staan vermeld onder het kopje bijzonderheden van deze omschrijving. Kortom er zijn vele variaties mogelijk en verkoper is uiterst flexibel

Het gehele complex is gelegen op haven- en industrieterrein Moerdijk en is onderscheidend van aard vanwege de grote oppervlakte verhard buitenterrein, welke momenteel wordt gebruikt ten behoeve van opslag van materiaal en materieel. Het buitenterrein is naast volledig verhard, tevens omheind, verlicht en voorzien van een elektrisch bedienbare toegangspoort.

De begane grond en de eerste verdieping van de kantoorruimte verkeren in een “turn key” staat van oplevering en zien er uiterst representatief en modern uit. De tweede verdieping van de kantoorruimte wordt gerenoveerd en gemoderniseerd naar de huidige maatstaven op het gebied van luxe, uitstraling en duurzaamheid, zodra er zich een kandidaat huurder aandient. De vrijstaande bedrijfshal beschikt deels over een gunstige vrije hoogte en is voorzien van een entresolvloer, elektrisch bedienbare overheaddeur en krachtstroom op diverse punten.

Het haven- en industrieterrein Moerdijk waarop onderhavig object is gelegen, (totaal bruto 2.600 ha) ligt aan het Hollands Diep. Het heeft een strategische ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en biedt maar liefst vier vervoersmodaliteiten: water (zee en binnenwater), weg (A16/A17), spoor en buisleiding. Deze combinatie maakt het haven- en industrieterrein Moerdijk logistieke hotspot bij uitstek. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistiek dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Het haven- en industrieterrein Moerdijk is ingedeeld in een zestal deelparken: Industrial Park, Distriboulevard & Tradepark, Seaport, Ecopark, Servicepoint en Logistiek Park.

Kadastrale aanduiding
Kadastraal bestaat het complex uit een viertal percelen. Het eerste perceel is kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie A, nummer 450 en groot 82 a en 70 ca. Het tweede perceel is kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie A, nummer 449, groot 7 a en 43 ca. Het derde perceel is kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie B, nummer 1779, groot 6 a en 19 ca. Het vierde perceel is kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie B, nummer 1780, groot 2 a en 28 ca. Tezamen zijn zij groot 98 a 6 ca (9.860m²).
?
Indeling
Het gehele complex omvat:
Ca. 530 m² Kantoorruimte gesitueerd op de begane grond, bestaande uit diverse kantoorvertrekken, een kantineruimte en sanitaire voorzieningen;
Ca. 530 m² Kantoorruimte gesitueerd op de eerste verdieping, bestaande uit diverse kantoorvertrekken, een pantry, sanitaire voorzieningen, bereikbaar middels een tweetal trapopgangen;
Ca. 530 m² Kantoorruimte gesitueerd op de tweede verdieping, bestaande uit diverse kantoorvertrekken, een pantry, sanitaire voorzieningen, bereikbaar middels een tweetal trapopgangen;
Ca. 247 m² Bedrijfsruimte voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur;
Ca. 90 m² Entresolvloer ingebouwd in de bedrijfshal.
Ca. 7.602 m² Verhard en volledig omheind buitenterrein ten behoeve van opslag van materieel en materiaal. Het terrein is voorzien van een elektrisch bedienbare toegangspoort en terreinverlichting;
32 Gemarkeerde parkeerplaatsen.

Beschikbaar voor deelverhuur:
Ca. 530 m² Kantoorruimte gesitueerd op de begane grond, bestaande uit diverse kantoorvertrekken, een kantineruimte en sanitaire voorzieningen;
Ca. 7.116 m² Verhard en volledig omheind buitenterrein ten behoeve van opslag van materieel en materiaal. Het terrein is voorzien van een elektrisch bedienbare toegangspoort en terreinverlichting;
Ca. 247 m² Bedrijfsruimte voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur;
Ca. 90 m² Entresolvloer ingebouwd in de bedrijfshal.

Andere varianten van deelverhuur zijn bespreekbaar. Informeer naar de mogelijkheden.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd, met diverse voorzieningen, die opgenomen zijn in de te downloaden brochure.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 95,00 per m², per jaar.
Bedrijfsruimte / Werkplaats: € 65,00 per m², per jaar.
Bedrijfsruimte entresol: € 20,00 per m², per jaar.
Verhard buitenterrein: € 16,50 per m², per jaar.

Bovengenoemde huurprijzen zijn per jaar exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor de levering van diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.
?
Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
€ 2.895.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan "Moerdijk 1993", vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 mei 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten de datum 20 augustus 1998.

De omschrijving van de bestemming van dit perceel volgens dit bestemmingsplan is: "bedrijfsdoeleinden B1".

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Bijzonderheden
Bij verkoop van het complex is verkoper bereid om de gehele begane grond en de eerste verdieping van de kantoorruimte in combinatie met ca. 486 m² verhard buitenterrein en 18 parkeerplaatsen, terug te huren tegen een huursom van ca. € 105.000,-- per jaar, exclusief BTW.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs vraagprijs € 2.895.000 k.k.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Aangeboden sinds 2 jaars, 3 wekens, 5 dagens geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Patrijsweg 9
Plaats Klundert
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 9860 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 337 m²
Kantoor oppervlakte 1590 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.