Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Patrijsweg 10, Klundert 4791 RV Klundert

4791 RV Klundert koopprijs € 1.350.000 k.k. / huurprijs € 139.950 p.j.

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur en verkoop is deze vrijstaande productiehal met bijbehorende kantoorruimte gelegen op haven- en industrieterrein Moerdijk. Het onderscheidende karakter van het complex is dat het beschikt over een grote hoeveelheid hijscapaciteit dankzij de drie bovenloopkranen die in het complex gesitueerd zijn.

Het complex beschikt over een ingebouwde kantoorruimte die is...

Brochure

Download de brochure van Patrijsweg 10, Klundert.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Moerdijk

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur en verkoop is deze vrijstaande productiehal met bijbehorende kantoorruimte gelegen op haven- en industrieterrein Moerdijk. Het onderscheidende karakter van het complex is dat het beschikt over een grote hoeveelheid hijscapaciteit dankzij de drie bovenloopkranen die in het complex gesitueerd zijn.

Het complex beschikt over een ingebouwde kantoorruimte die is verdeeld over een tweetal bouwlagen. De kantoorruimte is begin 2015 grotendeels gerenoveerd en is in de meeste kantoorvertrekken uitgerust met airconditioning. Op de begane grond is naast de kantoorruimte een was- en kleedruimte gesitueerd voor het uitvoerend personeel.

De bedrijfsruimte bestaat uit twee geschakelde bedrijfshallen en iedere hal is uitgerust met bovenloopkranen. De meest noordelijk gelegen hal beschikt over een 20 tons en een 5 tons bovenloopkraan. De andere hal beschikt over een 5 tons bovenloopkraan. Het complex is voorzien van een drietal grote overheaddeuren, die het complex optimaal toegankelijk maken. De bedrijfsruimte is volledig verwarmd en beschikt over ruim voldoende krachtstroomaansluitpunten, wat de hal uitermate geschikt maakt voor o.a. constructiewerkzaamheden.

Het haven- en industrieterrein Moerdijk (totaal bruto 2.600 ha) ligt aan het Hollands Diep. Het heeft een strategische ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en biedt maar liefst vier vervoersmodaliteiten: water (zee en binnenwater), weg (A16/A17), spoor en buisleiding. Deze combinatie maakt het haven- en industrieterrein Moerdijk logistieke hotspot bij uitstek. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistiek dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Het haven- en industrieterrein Moerdijk is ingedeeld in een zestal deelparken: Industrial Park, Distriboulevard & Tradepark, Seaport, Ecopark, Servicepoint en Logistiek Park.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zevenbergen, sectie A, nummer 513, groot 38 a en 56 ca en Gemeente Klundert, sectie A, nummer 1829, 3 a en 36 ca. (Totale oppervlakte: 4.192 m²).

Indeling
Ca. 235 m² Kantoorruimte- / secundaire ruimte verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping, bestaande uit diverse kantoorvertrekken, een kantineruimte en sanitaire voorzieningen;

Ca. 2.350 m² Bedrijfsruimte bestaande uit een tweetal compartimenten die intern geschakeld zijn, voorzien van een viertal overheaddeuren en een drietal bovenloopkranen.

Ca. 14 Parkeerplaatsen op het omheinde buitenterrein.

Deelverhuur is bespreekbaar.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Kantoorruimte:
- Was- en kleedruimte op de begane grond voorzien van toilet en urinoir en wastrog;
- Kantine voorzien van pantry, uitgerust met een oven, vaatwasser en koelkast;
- Entreebalie met loket;
- Dames- en herentoilet op de verdieping;
- Pantry op de eerste verdieping;
- Kantoorruimte deels voorzien van split unit airconditioning*;
- Mechanische ventilatie;
- Verwarming middels CV gekoppeld aan radiatoren;
- Warmwatervoorziening deels middels CV combiketel en deels middels close in boiler;
- Alarminstallatie voorzien van bewegingsmelders*;
- Deels voorzien van kabelgoten voorzien van data-* en elektra aansluitpunten;
- Verlaagd systeemplafond voorzien van ingebouwde verlichtingsarmaturen in de kantoorruimte op de verdieping. De begane grond is voorzien van opbouwverlichting;
- Kunststof kozijnen voorzien van dubbele beglazing;
- Glasvezelaansluiting;
- Overdrukinstallatie in de kantoorruimte;
- Gekoelde serverruimte voorzien van patchkast*;
- Vloerbedekking middels een grind gietvloer;
- Zonwering intern middels lamellen;

Bedrijfsruimte:
- Krachtstroomaansluiting;
- 1 bovenloopkraan met een hijsvermogen van 20 ton (hoogte onder de haak ca. 4,62 m), welke is gesitueerd in de meest noordelijk gelegen bedrijfsruimte;
- 1 bovenloopkraan met een hijsvermogen van 5 ton (hoogte onder de haak ca. 4,19 m), eveneens gesitueerd in de meest noordelijk gelegen bedrijfsruimte;
- 1 bovenloopkraan met een hijsvermogen van 5 ton (hoogte onder de haak ca. 5 m), welke is
gesitueerd in de meest zuidelijk gelegen bedrijfsruimte;
- Een deel van de bedrijfsruimte is voorzien van lichtstraten (zuidelijkste hal);
- Het voorste deel van de bedrijfsruimte is voorzien van kozijnen t.b.v. de daglicht toetreding;
- Vloerbelasting ca. 4.000 kg. per m² (volgens opgave eigenaar);
- 1 elektrisch bedienbare overheaddeur in de noordgevel (ca. 6.25 B x 4,41 H);
- 1 elektrisch bedienbare overheaddeur in de zuidgevel (ca. 6 B x 5 H);
- 1 elektrisch bedienbare overheaddeur in de westgevel (5 B x 4,35 H);
- De Interne doorgang tussen de twee bedrijfsruimtes is ca. 4,48 B x 4,43 H;
- Brandslanghaspels;
- Verwarming middels diverse heaters;
- Vrije hoogte meest noordelijke hal ca. 6,43 m tot onderkant spant dak;
- Vrije hoogte meest zuidelijke hal ca. 7,05 m tot onderkant spant;

Buitenterrein:
- Verhard buitenterrein deels middels klinkerbestrating en deels middels stelcon platen;
- 2 elektrisch bedienbare schuifpoorten;
- Het gehele buitenterrein is omheind;
- Terreinverlichting;
- Dubbel uitgevoerde laadpaal voor het opladen van elektrische en hybride auto’s;

De met een * gearceerde voorzieningen worden in geval van verhuur om niet aan een nieuwe huurder ter beschikking gesteld, oftewel een nieuwe huurder mag gebruik van maken van deze voorzieningen, doch ze behoren niet tot het gehuurde. Vervanging en onderhoud komt volledig voor rekening van de huurder.

Huurprijs
€ 139.950,00 per jaar, exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra.

Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht. Alle leveringen en diensten komen geheel en al voor rekening van huurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Koopsom
€ 1.350.000,-- kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmings¬plan "Moerdijk 1993", vastgesteld bij Raadsbesluit van 28 mei 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten de datum 20 augustus 1998.

De omschrijving van de bestemming van dit perceel volgens dit bestemmingsplan is:
"bedrijfsdoeleinden B1"

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
- de locatie is bestemd voor industriële en ambachtelijke bedrijven voorkomende in de categorieën 3 en 4 van de bedrijvenlijst;
- het bebouwingspercentage bedraagt ten hoogste 65%;
- de hoogte van de bebouwing bedraagt ten hoogste 20 m;
- de afstand van de bebouwing tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 5, behoudens aan de voorzijde waar de afstand tot de perceelsgrens 10 m bedraagt.

Er is wel een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waarin het per¬ceel is gelegen en er is sprake van een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan dat ter inzage ligt.

Het nieuwe bestemmingsplan dat bij de gemeente Moerdijk in voorbereiding is, is genaamd “Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk” en is 31 mei 2012 ter inzage gelegd. Dit voorontwerp is nog niet in werking getreden, doch is in grote lijnen consoliderend van aard.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum juni 2016.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
In huidige staat.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs koopprijs € 1.350.000 k.k. / huurprijs € 139.950 p.j.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Aangeboden sinds 1 jaar, 11 maandens, 3 wekens, 5 dagens geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding direct
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Patrijsweg 10
Plaats Klundert
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 4192 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 2350 m²
Kantoor oppervlakte 235 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.