Noordschans 4, Klundert 4791 RH Klundert

4791 RH Klundert koopprijs € 720.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is deze vrijstaande productiehal met bijbehorende inpandige kantoorruimte gelegen aan de driesprong Groeneweg – Schansweg – Noordschans, tussen het buurtschap Noordschans en vestingstad Klundert in de gemeente Moerdijk (Noord-Brabant).

De vestingstad Klundert vormde een onderdeel van de zuidelijke verdedigingslinie tegen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog....

Brochure

Download de brochure van Noordschans 4, Klundert.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Moerdijk

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is deze vrijstaande productiehal met bijbehorende inpandige kantoorruimte gelegen aan de driesprong Groeneweg – Schansweg – Noordschans, tussen het buurtschap Noordschans en vestingstad Klundert in de gemeente Moerdijk (Noord-Brabant).

De vestingstad Klundert vormde een onderdeel van de zuidelijke verdedigingslinie tegen de Spanjaarden in de 80-jarige oorlog. Willem van Oranje omringde in 1583 het stadje met wallen en grachten. Niet de gehele omwalling is intact gebleven, maar veel herinnert nog aan deze tijd. De vestingwerken van Klundert zijn veranderd in een groen gebied, waar men heerlijk in alle rust rondom de resten van de grachten kan wandelen.

Het complex is gesitueerd ligt aan de rand van een woonwijk en bestaat uit 2 geschakelde productiehallen omringd door een grote hoeveelheid verhard buitenterrein, waardoor het ensemble niet alleen uitermate geschikt is voor het vestigen van een nieuwe onderneming, maar tevens interessant lijkt als uitgangspunt voor nieuw te realiseren woningbouw ter uitbreiding van de bestaande woonwijk.

Daarnaast is ook het haven- en industrieterrein Moerdijk (totaal bruto 2.600 ha) binnen 5 autominuten bereikbaat. Dit industrieterrein is gesitueerd aan het Hollands Diep en heeft een strategische ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen. Het industrieterrein biedt maar liefst vier vervoersmodaliteiten: water (zee en binnenwater), weg (A16/A17), spoor en buisleiding. Deze combinatie maakt het haven- en industrieterrein Moerdijk logistieke hotspot bij uitstek. Ruim 400 bedrijven doen zaken vanuit het haventerrein. Van grote chemische ondernemingen tot logistiek dienstverleners en bedrijven in de maakindustrie. Het haven- en industrieterrein Moerdijk is ingedeeld in een zestal deelparken: Industrial Park, Distriboulevard & Tradepark, Seaport, Ecopark, Servicepoint en Logistiek Park.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Klundert, sectie A, nummer 1550, groot 32 are en 75 centiare (3.275 m²)
Gemeente Klundert, sectie A, nummer 1864, groot 12 are en 80 centiare (1.280 m²)
Gemeente Klundert, sectie A, nummer 1866, groot 05 are en 35 centiare ( 535 m², 1/2 aandeel)
Gemeente Klundert, sectie A, nummer 2155, groot 00 are en 65 centiare ( 65 m²)
Totale perceelgrootte: 4.887 m²

Indeling
Ca. 856 m² Bedrijfsruimte op de begane grond met een gunstige vrije hoogte, voorzien van drie handbediende overheaddeuren, stalen entresolvloer en ca. 118 m² inpandige kantoorruimte, voorzien van keuken, toiletten en werkkast.

Ca. 453 m² Bedrijfsruimte op de begane grond aan de achterzijde van het complex, thans in gebruik als magazijn-/ opslagruimte.

Ca. 2.250 m² Ongebonden verhard buitenterrein, deels voorzien van stelcon-/ industrieplaten en deels voorzien van klinkerbestrating. Het overige deel van het buitenterrein is gebonden en komt toe aan de op het terrein aanwezige bebouwing.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte
• 2 handbediende overheaddeuren in de voorgevel van het complex (4,95 m x 5 m);
• 1 elektrische overheaddeur in de voorgevel van het complex (4,95 m x 5 m);
• geïsoleerd zadeldak met geprofileerde platen, v.v. bitumineuze dakbedekking;
• betonvloer op zand;
• opbouw tl-verlichting;
• stalen entresolvloer, bereikbaar middels stalen steektrap;
• 1 handbediende overheaddeur aan de zijkant van het complex ( 3,70 m x 4,09 m);
• diverse krachtstroompunten verspreid over de bedrijfsruimte;
• dak gedeeltelijk voorzien van zonnepanelen;

Kantoorruimte
• keuken, v.v. fornuis, drie onderkasten, close-in boiler en twee bovenkasten
• Was- en kleedruimte, v.v. een dubbel toilet en wastrog met 3 kranen;
• te openen ramen;
• mechanische ventilatie;
• verlaagd systeemplafond;
• inbouw tl-armaturen;
• airconditioning middels wandunit;

Koopsom
€ 720.000,-- kosten koper.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Noordschans" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 3 juli 2014.

Op grond van artikel 4 van de bestemmingsregels is de bestemming van het object: “Bedrijf” met nadere functieaanduiding ‘’Bedrijf tot en met categorie 2’’.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven van categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’: bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’: bedrijven uit ten hoogste categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden', bescherming van de cultuurhistorische waarde en/of cultuurhistorische waardevolle gebieden;
e. ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum', uitsluitend een tuincentrum;
f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', een bedrijfswoning;
g. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', uitsluitend nutsvoorzieningen;
h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:
a. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
c. geluidshinderlijke inrichtingen en Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
d. per bedrijf is kantoorvloeroppervlak die meer bedraagt dan 50% van het bedrijfsvloeroppervlak niet toegestaan; kantoorvloeroppervlak van meer dan 400 m2 per bedrijf is in geen geval toegestaan.

Bodemgesteldheid
In de voorgaande akten zijn met betrekking tot de milieuaspecten geen bepalingen opgenomen. Ook op het kadastraal bericht zijn geen bijzondere aanduidingen vermeld betreffende het onderhavige perceel.
Op 14 september 2009 is een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd door MBS Moerdijk Bodemsanering B.V. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn als volgt.

Tanklocatie
• In de bovengrond van de hbo-tank zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen aan minerale olie en btexn. De vooraf gestelde hypothese ‘verdachte locatie’ wordt hiermee verworpen. Nader onderzoek wordt niet nodig geacht.

Oostelijk terreindeel
• In de ondergrond ter plaatse van boring 22 is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen;
• In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 7 zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie aangetroffen;
• In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 8 zijn licht verhoogde gehalten aan PAK, PCB en minerale olie aangetroffen;
• In de ondergrond ter plaatse van mengmonster 9 is een licht verhoogd gehalte Kwik aangetroffen;
• In het grondwater ter plaatse van de bestaande peilbuis is een licht verhoogde concentratie aan Barium aangetroffen. Dergelijke verhoogde concentraties Barium komen veelvuldig voor in de regio en betreffen waarschijnlijk natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden.

Geen van de aangetroffen licht verhoogde gehalten benadert of overschrijdt de nader onderzoekswaarde
Overig terrein
• In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 1 is een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen;
• In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 2 zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie aangetroffen;
• In de ondergrond ter plaatse van mengmonster 3 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen;
• In het grondwater ter plaatse van peilbuis 11 zijn geen verhoogde concentraties aan minerale olie of btexn aangetroffen.

Geen van de aangetroffen licht verhoogde gehalten benadert of overschrijdt de nader onderzoekswaarde.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs koopprijs € 720.000 k.k.
Koop BTW belast
Aangeboden sinds 6 maanden, 1 weken, 4 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Noordschans 4
Plaats Klundert
Land NL
Ligging in woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 5155 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1309 m²
Kantoor oppervlakte 118 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.