Maria Montessorilaan ong, 3311 KW, Dordrecht
Maria Montessorilaan ong, 3311 KW, Dordrecht
Maria Montessorilaan ong, 3311 KW, Dordrecht
3311 KW, Dordrecht

Maria Montessorilaan ong, 3311 KW, Dordrecht

€ 205.000 v.o.n. / € 16.800 p.j.

Omschrijving

Algemeen Nieuw Land van Valk is een van de drie deelgebieden die zich bevinden tussen de Dordtse binnenstad en het Leerpark te Dordrecht. De totale gebiedsontwikkeling van Nieuw Land van Valk bevat drie deelgebieden: Leerpark, Valkhorst en Valkzicht. Het Leerpark...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 693 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 205.000 v.o.n. / € 16.800 p.j.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2019
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Maria Montessorilaan ong
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • in woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 693 m²
Oppervlakte in units vanaf 112 m²
Verdiepingen
  • 1
Winkelruimte
Oppervlakte 693 m²
Oppervlakte in units vanaf 112 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Nieuw Land van Valk is een van de drie deelgebieden die zich bevinden tussen de Dordtse binnenstad en het Leerpark te Dordrecht. De totale gebiedsontwikkeling van Nieuw Land van Valk bevat drie deelgebieden: Leerpark, Valkhorst en Valkzicht. Het Leerpark biedt ongekend veel voorzieningen. Met de komst van circa 200 extra woningen in dit gebied is Nieuw Land van Valk een ideale plek voor uw bedrijf.

Valkzicht fase 2 is een appartementencomplex in het Nieuw Land van Valk, bestaande uit 53 nieuwbouwappartementen en commerciële ruimtes op de begane grond. De commerciële ruimtes in de plint bestaan uit vier ruimtes, variërend in afmeting tussen ca. 112 m² en 435 m².

Unit A beschikt in zijn totaliteit over ca. 256 m² commerciële ruimte, welke is onder te verdelen in twee separate units. Hierdoor ontstaan ruimte 1 van ca. 124 m² en ruimte 2 van ca. 133 m².

Unit B beschikt in zijn totaliteit over ca. 435 m² commerciële ruimte en is onder te verdelen in unit 3 en 4, respectievelijk groot ca. 112 m² en ca. 324 m².

Het verschil in oppervlakte en de mogelijkheid de units samen te voegen of te splitsen, maakt dat deze ruimtes en de locatie zeer aantrekkelijk zijn voor elk type ondernemer. Er is voor ieder wat wils.

De bouw is reeds gestart en de commerciële ruimtes worden naar verwachting in Q1 van 2021 opgeleverd, in casco staat.

Bereikbaarheid
De ligging nabij de N3, welke de A15 met de A16 verbindt, maakt het een goed bereikbare locatie. Er worden vier commerciële ruimtes aangeboden in de plint, waarbij het mogelijk is twee ruimtes samen te voegen tot één grotere ruimte. Vanwege de gunstige ligging is de locatie perfect voor u als ondernemer.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie N, complexaanduiding 5278-A, appartementsindex 54, 55, 56 en 57.

Indeling
Ca. 124 m² casco commerciële ruimte, gelegen op de begane grond, welke unit is aangeduid als ‘commerciële ruimte 1’, De unit is gelegen op de hoek van de Maria Montessorilaan en de Max Gootelaan (appartementsindex 54);
Ca. 133 m² casco commerciële ruimte, gelegen op de begane grond, welke is aangeduid als ‘commerciële ruimte 2’. De unit is gelegen aan de Maria Montessorilaan (appartementsindex 55);
Ca. 112 m² casco commerciële ruimte, gelegen op de begane grond, welke is aangeduid als ‘commerciële ruimte 3’. De unit is gelegen aan de Maria Montessorilaan (appartementsindex 56);
Ca. 324 m² casco commerciële ruimte, gelegen op de begane grond, welke is aangeduid als ‘commerciële ruimte 4’. De unit is gelegen aan de Maria Montessorilaan en grenst aan de naastgelegen klimhal (appartementsindex 57).

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via de ontwikkelaar. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Koopsom & Huurprijs
Unit 1: € 225.000,-- exclusief BTW, V.O.N. - € 18.600,00 per jaar.
Unit 2: € 240.000,-- exclusief BTW, V.O.N. - € 19.950,00 per jaar.
Unit 3: € 205.000,-- exclusief BTW, V.O.N. - € 16.800,00 per jaar.
Unit 4: € 580.000,-- exclusief BTW, V.O.N. - € 48.600,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijzen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Fiscaal regime BTW
De units betreffen nieuwbouwunits en worden door de Belastingdienst aangemerkt als nieuw vervaardigd vastgoed. Dit betekent dat de verkoop van bedrijfsunits van rechtswege is belast met BTW. in de zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
Aangezien de units worden aangemerkt als nieuw vervaardigd onroerend goed in de zin van de Wet op de Omzetbelasting, is de verkoop vrijgesteld van 6% overdrachtsbelasting.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in casco staat.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting - huur
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “2e herziening Bestemmingsplan Leerpark” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 juni 2014 en inmiddels geheel onherroepelijk in werking is. Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften is de enkelbestemming van de locatie “Gemengd - 1” en beschikt de locatie over de dubbelbestemming “Waarde – archeologie -3” en de gebiedsaanduiding “veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen”.

Omzetbelasting - koop
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur- of koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Maria Montessorilaan ong, 3311 KW, Dordrecht
Maria Montessorilaan ong, 3311 KW, Dordrecht
Maria Montessorilaan ong, 3311 KW, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

 

 
 

Meer informatie