Object
Object

Korte Parallelweg 159, Dordrecht 3311 JN Dordrecht

3311 JN Dordrecht prijs op aanvraag

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een grootschalige winkelruimte in het runshopping center “Maasplaza” te Dordrecht. Een gedeelte van de beschikbare ruimte is voor voorheen in gebruik geweest bij supermarkt Aldi. Door vertrek van de Aldi is het mogelijk geworden om diverse winkelunits te koppelen en is een oppervlakte te creëren van ca. 1.101,7 m². Dit maakt de winkel ideaal geschikt voor...

Brochure

Download de brochure van Korte Parallelweg 159, Dordrecht.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een grootschalige winkelruimte in het runshopping center “Maasplaza” te Dordrecht. Een gedeelte van de beschikbare ruimte is voor voorheen in gebruik geweest bij supermarkt Aldi. Door vertrek van de Aldi is het mogelijk geworden om diverse winkelunits te koppelen en is een oppervlakte te creëren van ca. 1.101,7 m². Dit maakt de winkel ideaal geschikt voor bijvoorbeeld een grootschalige supermarktformule of een grootschalige non-food (discount) formule.
In het winkelcentrum zijn diverse bekende retailers gevestigd, te weten de Albert Heijn, Action en Runnersworld. Op de verdieping is Healthcenter David Loyd gevestigd.

Het complex is gelegen op een absolute zichtlocatie die niet gemist kan worden bij binnenkomst van de stad. Het winkelcentrum is gelegen langs de hoofd ontsluitingsroute van het centrum van Dordrecht naar de rijksweg A-16.
Het complex is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed bereikbaar. Het winkelcentrum is op ca. 9 minuten loopafstand gelegen van het centraal station van Dordrecht en op loopafstand zijn diverse bushaltes gesitueerd.
Het hele winkelcentrum bestaat in totaal uit 9.250 m² verhuurbaar oppervlak, bestaande uit een mix van kantoren, winkelruimte en een klein deel bedrijfsruimte. Wat het winkelcentrum ideaal geschikt maakt als winkellocatie, is de gratis parkeervoorziening rondom het complex. Gedurende het eerste uur is het mogelijk om gratis te parkeren.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 6307, groot 1 ha en 35 are.

Indeling
Ca. 1.101,7 m² BVO casco winkel- / verkoopruimte op de begane grond. (blauw en oranje gemarkeerde gedeelte op bijgevoegde plattegrondtekening)

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het complex wordt als casco verhuurd.

Huurprijs
Prijs op aanvraag.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een optieperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 27,50 per m² per jaar voor diverse leveringen en diensten, eveneens te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van zes maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte naar het huismodel van verhuurder (BPF-model), gebaseerd op de standaard huurovereenkomst winkelruimte en overige bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit op 27 maart 2012.
Op grond van artikel 9 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Gemengd – 3”, met daarnaast de dubbelbestemming “Waarde – Archologie” (artikel 21) en de functieaanduiding “detailhandel”.

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. detailhandel;
c. perifere detailhandel;
d. dienstverlening;
e. horeca - 1;
f. bedrijf;
g. maatschappelijk;
h. kantoor;
i. atelier;
j. cultuur en ontspanning;
k. sport;
l. openbare parkeergarage;
m. parkeren;
n. openbare verbinding;
o. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 9.4 .

Volgens artikel 9.4 (specifieke gebruiksregels), dienen de gebruiksfuncties die voort komen uit de enkelbestemming te worden genuanceerd als volgt:

a. Detailhandel als bedoeld in lid 9.1 onder b is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding
(dh);
b. Perifere detailhandel als bedoeld in lid 9.1 onder c is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de
aanduiding (dhp);
c. Een openbare parkeergarage als bedoeld in lid 9.1 onder l is uitsluitend toegestaan ter plaatse van
de aanduiding (pg);
d. 'Horeca - 1' als bedoeld in lid 9.1 onder d is niet toegestaan;
e. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in lid 9.1 onder g zijn functies ten behoeve van zorginstellingen
en religie niet toegestaan;
f. Uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van
Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
g. Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3
Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
h. Verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de ter
inzagelegging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht.

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 9.4 onder d voor het toestaan van 'Horeca – 1’, als bedoeld in het lid 9.1 onder e voorzover
1. er sprake is van een in de karakteristiek van het gebied passende functie;
2. door grootte en/of het aantal van de betreffende functies het karakter van het gebied in niet onevenredige mate wordt aangetast;
3. de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving niet op ontoelaatbare wijze negatief wordt beïnvloed.

Horeca wordt volgens de begrippenlijst in artikel 1 van het bestemmingsplan gedefinieerd als volgt:

Het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of spijzen, voor gebruik ter plaatse en/of nachtverblijf; onder horeca wordt mede verstaan een afhaalwinkel/-centrum. In deze regels zijn de hierna te noemen klassen/categorieën van bedrijven te onderscheiden:

- Horeca 1: een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag en in de avond verstrekken van dranken en etenswaren en/of het bieden van nachtverblijf, zoals een café, een restaurant, een croissanterie, een snackbar, een koffiehuis, een hotel.
- Horeca 2: een horecabedrijf dat voor het goed functioneren ook ’s nachts geopend moet zijn en dat tevens een groot aantal bezoekers aantrekt, zoals een discotheek, dancing, nachtclub.

Alvorens te beslissen omtrent een verzoek om een omgevingsvergunning voor gebruik als horeca locatie, wordt de Adviesraad voor Detailhandel gehoord.
De bovenstaande gegevens betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 27 februari 2017.

Energielabel
Afschrift van het energielabel zal als bijlage bij de huurovereenkomst worden bijgevoegd.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
Het complex wordt als casco aangeboden. In overleg met verhuurder zijn afwijkende opleververeisten bespreekbaar.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Korte Parallelweg 159
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 1101 m²
Oppervlakte in units vanaf 119 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.