Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
3316 GL, Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht

€ 3.600.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen Op een mooie zichtlocatie langs de doorgaande weg op bedrijventerrein Dordtse Kil I, bieden wij dit uiterst functionele bedrijfscomplex aan, bestaande uit een drietal aan elkaar geschakelde bedrijfshallen met kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen. De...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 7308 m²
Perceel 7308 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 3.600.000 k.k.
Koop BTW belast nee
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1975
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Kamerlingh Onnesweg 28
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 7308 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 5653 m²
Kantoor oppervlakte 1655 m²
Energie
Energielabel C
Energielabel index 1.19
Energielabel einddatum 2029-03-11
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 36
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Op een mooie zichtlocatie langs de doorgaande weg op bedrijventerrein Dordtse Kil I, bieden wij dit uiterst functionele bedrijfscomplex aan, bestaande uit een drietal aan elkaar geschakelde bedrijfshallen met kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen. De kantoorruimte is gesitueerd aan de doorgaande weg, de Kamerling Onnesweg.

De in het complex aanwezige kantoorruimte beschikt over verschillende entrees, waarvan er door de huidige gebruiker één als hoofdentree wordt gebruikt. De hoofdentree is voorzien van een tochtsluis met ontvangstbalie en een ruime wachtruimte. De kantoorruimte is ingericht met een mix van kantoorvertrekken en open kantoortuinen. Een groot deel van de kantoorruimte is recentelijk gerenoveerd en nagenoeg alle kantoorvertrekken zijn voorzien van airconditioning. Op de begane grond is een ruime kantineruimte gesitueerd. De kantoorruimte beschikt over een energielabel C.

De bedrijfs- / opslagruimte in het complex is gebouwd in verschillende fases. Van origine bestaat het complex uit twee delen met een tweetal feitelijke adressen, te weten Kamerlingh Onnesweg 22-28 en Einsteinstraat 5. Deze twee gebouwdelen zijn in het verleden (medio 1995) met elkaar verbonden, door een nieuw gerealiseerde bedrijfsruimte (hieronder omschreven als bedrijfshal II). De bedrijfsruimte is optimaal toegankelijk. Het complex beschikt in zijn totaliteit over 7 overheaddeuren en de bedrijfsruimte grenst aan weerszijden van het complex aan de openbare weg. Ingebouwd in de bedrijfsruimte zijn diverse entresols aanwezig, alsmede secundaire ruimten zoals loodskantoren en was- en kleedruimten.

De afgelopen jaren is het complex in gebruik geweest bij de firma Elcee Netherland voor de opslag van geëngineerde componenten en assemblages, zoals gietstukken, smeedstukken, lagers en laswerk. Het complex is dus uitermate geschikt voor zowel opslag- als productiebedrijven.

In relatie tot het bouwjaar verkeerd het object in een goede staat van onderhoud, belangrijke complexonderdelen zoals het dak en de kozijnen van de kantoorruimte zijn recentelijk vernieuwd/ vervangen.

Het complex is gesitueerd in het hart van het gerevitaliseerde bedrijventerrein Dordtse Kil I en is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A 16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg de N3, die een directe verbinding vormt tussen de A 16 en de A 15 (Rotterdam – Nijmegen / Ruhrgebied). Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met een slagboompost en surveillancedienst.

Kadastrale aanduiding
Het complex is kadastraal bekend als gemeente Dordrecht, sectie Q, nummers 4347, 4348 en 4349, respectievelijk groot 39 are 80 centiare, 12 are 80 centiare en 27 are 30 centiare (derhalve tezamen groot 7.990 m² perceel oppervlak).

Indeling
Kamerlingh Onnesweg 22-28

Ca. 1.030 m² Kantoorruimte en overige ruimten op de begane grond, bestaande uit een centrale hoofdentree met tochtsluis, receptie. Achter de receptie bevindt zich een kantoortuin, een kantoorvertrek en een gekoelde serverruimte. Links van de hoofdentree zijn gesitueerd een dames en herentoilet, een werkkast, een kantoorvertrek en een royale kantine. Aangrenzend aan de kantine ruimte is een showroom gesitueerd en een miva toilet. In de bedrijfsruimte is onder de entresol extra kantoorruimte ingebouwd, bestaande uit een dames- en heren toiletgroep en een grote kantoortuin met vergaderruimte. Vanaf de begane grond is middels een tweetal interne trapopgangen de verdieping te bereiken vanuit de kantoorruimte;

Ca. 625 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een gang met vergaderruimte, drie kantoren, dubbele toiletgroep en een tweetal kantoortuinen.

Ca. 2.480 m² Bedrijfs- / opslagruimte aangeduid als bedrijfshal I, een min of meer rechthoekige bedrijfshal die zich bevindt achter de kantoren. Aangrenzend aan de bedrijfshal is in 1995 een rechthoekige uitbreiding gerealiseerd.

Ca. 915 m² Entresol, verdeeld over bedrijfsruimte I.

36 Gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen terrein rondom het complex.

Einsteinstraat 5
Ca. 2.258 m² Bedrijfs- / opslagruimte aangeduid als bedrijfshal II. Ingebouwd in de bedrijfsruimte zijn twee werkplaatsen, sanitaire ruimte v.v. toiletten, lockers en douche, ingebouwde kantoorruimtes en entresolvloeren.

Deelverkoop is bespreekbaar.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de koopsom.

Voorzieningen
Meer informatie omtrent de voorzieningen treft u in de te downloaden brochure.

Bestemmingsplan
Meer informatie omtrent het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Koopsom
€ 3.600.000,-- kosten koper, exclusief BTW. Deelverkoop is bespreekbaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Energielabel C (kantoren).

Lasten en beperkingen
Op de kadastrale berichten zijn geen bijzondere aantekeningen vermeld. In de laatst bekende akte van levering van de Kamerlingh Onnesweg 22 – 28, verleden voor notaris mr. E. de Vin te Rotterdam op 31 januari 1978 zijn bepalingen opgenomen over de bouw van het complex, zijnde de oorspronkelijke gronduitgiftevoorwaarden van de gemeente Dordrecht. Dit betreft voor de Einsteinstraat 5 een akte van levering, verleden voor notaris mr. J.W. Wessels te Amsterdam op 22 mei 2003. In deze akte wordt verwezen naar een oudere akte uit 1976 met dezelfde bouwvoorschriften als in de akte van de Kamerlingh Onnesweg.

Bodemgesteldheid
Op basis van informatie verkregen via de website www.bodemloket.nl blijkt dat voor de locatie een aantal historische onderzoeken bekend zijn uit de periode 1988 tot en met 1995, te weten een oriënterend onderzoek, verkennend onderzoek en weer twee oriënterende onderzoeken. In de verbeelding bij de kaart is weergegeven dat de locatie “voldoende is onderzocht”. Verder is eigenaar in het bezit van een verkennend bodemonderzoek dat is uitgebracht op 7 augustus 1995 door Fugro Ingenieursbureau, dat is opgesteld ten behoeve van de nieuwbouw van bedrijfshal 2. De conclusie luidde destijds dat de resultaten van het onderzoek geen aanleiding gaven beperkingen te stellen aan de gebruiksmogelijkheden van het terrein. Geadviseerd werd wel om het grondwater niet te gebruiken voor irrigatie- dan wel consumptieve doeleinden.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG).

Staat van overdracht
De onroerende zaak zal aan koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt, “as is, where is” en “voetstoots” waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Bijzonderheden
Verkoper is in het bezit van een bouwkundig inspectierapport dat is opgesteld door Vastgoedkeur d.d. 25 januari 2018. Bij concrete belangstelling kan dit rapport ter beschikking worden gesteld.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht
Kamerlingh Onnesweg 28, 3316 GL, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie