Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Johan de Wittstraat 31, Dordrecht 3311 KG Dordrecht

3311 KG Dordrecht huurprijs € 540 p.m.

Omschrijving

Algemeen
Het voor verhuur bestemde bouwdeel betreft de zeer volledige en luxe afgewerkte bovenste verdieping van een klassiek monumentaal kantoorgebouw. Het object is gelegen aan de Johan de Wittstraat 31 te Dordrecht, een prachtige locatie in het midden van het Centraal station en de binnenstad. Het pand is aan te merken als multi-tenant gebouw, waar reeds diverse huurders zijn neergestreken....

Brochure

Download de brochure van Johan de Wittstraat 31, Dordrecht.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het voor verhuur bestemde bouwdeel betreft de zeer volledige en luxe afgewerkte bovenste verdieping van een klassiek monumentaal kantoorgebouw. Het object is gelegen aan de Johan de Wittstraat 31 te Dordrecht, een prachtige locatie in het midden van het Centraal station en de binnenstad. Het pand is aan te merken als multi-tenant gebouw, waar reeds diverse huurders zijn neergestreken. Tot de huidige huurders behoren een makelaarskantoor, een architectenbureau en een advocatenkantoor.

De dynamische locatie is zeer gunstig gelegen aan de rand van het historische centrum van Dordrecht, aan het einde van de Spuiboulevard en op loopafstand (200 meter) van trein- en busstation Dordrecht.

De bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer is uitstekend te noemen. Zowel de rijksweg A16 van Rotterdam naar Breda als de rijksweg A15 van Rotterdam naar Nijmegen zijn respectievelijk binnen 5 en 10 autominuten te bereiken. Vanaf busstation Dordrecht is er een keuze uit 29 verschillende buslijnen en op het treinstation stoppen zowel intercity- als stoptreinen. Hierdoor is bijvoorbeeld het centrum van Rotterdam binnen 15 minuten per spoor bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 4052, groot 3 are en 9 centiare.

Indeling
Ca. 79 m² kantoorruimte gelegen op de bovenste verdieping, met een entree op de begane grond, afgesloten entree richting derde verdieping, eigen pantry, serverruimte, en een dames- en heren toilet.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Verwarming middels cv gekoppeld aan radiatoren;
- Warm water voorziening middels diverse close-in boilers;
- Koeling middels split unit airconditioning*;
- Mechanische ventilatie;
- Verlichtingsarmaturen;
- Herentoilet;
- Damestoilet;
- Pantry;
- Vluchtroute aanduiding;
- Brandblusvoorziening;
- Kabelgoten v.v. data*-aansluitpunten;
- Eigen entree op de derde verdieping;
- Intercom;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen worden om niet ter beschikking gesteld aan huurder. Huurder mag gebruik maken van deze voorzieningen, doch behoren deze voorzieningen niet tot het gehuurde. Verhuurder staat in voor de werking van deze voorzieningen en eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening en risico van huurder.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 540,-- per maand, exclusief BTW.
Parkeerplaats: € 900,-- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 32,50 per m² per jaar voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object:
‘’Centrum’’ met de nadere aanduiding ‘’Waarde-Archeologie”

De voor ‘’Centrum’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel;
b. dienstverlening;
c. kantoor;
d. atelier;
e. maatschappelijk;
f. bedrijf;
g. cultuur en ontspanning;
h. sport;
i. horeca - 1;
j. wonen;
k. parkeren;
l. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de begane grond van de bebouwing mag uitsluitend worden gebruikt voor de onder a t/m h genoemde functies voor zover deze een hoogwaardige publieke uitstraling hebben, met dien verstande dat in de Cornelis de Wittstraat ook wonen is toegestaan;
b. detailhandel en dienstverlening mogen per pand niet groter zijn dan 1000 m2 bvo;
c. horeca-1 als bedoeld in lid 5.1 onder i is niet toegestaan;
d. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
e. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
f. waar op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan sprake is van wonen op de verdiepingen, is een ander gebruik niet toegestaan.

Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de voorschriften van het bestemmingsplan.
De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 540 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Johan de Wittstraat 31
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrumin woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 79 m²
Oppervlakte in units vanaf 79 m²
Verdiepingen 1
Voorzieningen inbouwarmaturente openen ramenkabelgotentoiletpantryverwarming
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.