Jan van Goijenstraat ong, 3351 GN, Papendrecht
Jan van Goijenstraat ong, 3351 GN, Papendrecht
Jan van Goijenstraat ong, 3351 GN, Papendrecht
3351 GN, Papendrecht

Jan van Goijenstraat ong, 3351 GN, Papendrecht

€ 225 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Westpolder is een winkelcentrum met een lokaal verzorgend karakter. Het centrum is gebouwd in 1974 en biedt een keur aan winkels voor zowel dagelijkse- als niet dagelijkse bestedingen. Bijzonder is dat gratis geparkeerd kan worden op de drie parkeerterreinen...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 104 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Papendrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 225 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Jan van Goijenstraat ong
Plaats Papendrecht
Land NL
Ligging
  • wijkwinkelcentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 104 m²
Oppervlakte in units vanaf 104 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Westpolder is een winkelcentrum met een lokaal verzorgend karakter. Het centrum is gebouwd in 1974 en biedt een keur aan winkels voor zowel dagelijkse- als niet dagelijkse bestedingen. Bijzonder is dat gratis geparkeerd kan worden op de drie parkeerterreinen rondom het centrum.

Het winkelcentrum is onlangs volledig gerenoveerd. Zo zijn er nieuwe gevels en extra units gecreëerd.

Winkelcentrum Westpolder is het grootste wijkwinkelcentrum van Papendrecht. Gelet op de ligging zal het aanbod hier vooral een functie hebben voor consumenten woonachtig in Molenvliet, Wilgendonk, Kraaihoek en Westpolder zelf. Voor een deel overlapt het verzorgingsgebied met dat van het centrum als wijkvoorziening en van winkelcentrum Wilgendonk. Net als De Meent, kan ook het winkelcentrum Westpolder rekenen op een stukje toevloeiing van buiten de gemeente.

De Westpolder heeft een gevarieerde branchemix met landelijke ketens als Jumbo, Etos en Cigo maar ook sterke lokale (vers) winkeliers als visboer Hoogen, Bakker Vlot, Vis-gilde Schot, Slager Johan de Vries, Kaashandel Kraaijeveld en vele andere.

Kadastrale aanduiding
Papendrecht, A, 6152, 60 a en 36 ca. groot.

Indeling
Ca. 104 m² Casco winkel- / verkoopruimte op de begane grond. De winkel is gesitueerd tegenover de fietsenwinkel en nabij de entree aan de Rubensstraat.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Nieuwe pui;
- Beton vloer.

Huurprijs
€ 225,-- per m² per jaar, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten I
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Bijkomende kosten II
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder en nader te bepalen bedrag in rekening worden gebracht als bijdrage aan de winkeliersvereniging.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Papendrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende beheersverordening: ''beheersverordening woongebied" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.

Op grond van artikel 6 van de bestemmingsregels is de enkelbestemming van de locatie: “Detailhandel” met dubbelbestemming, ‘’Waarde Archeologie’’

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
b. horeca van de aangeduide categorie uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1a' en 'horeca van categorie 1c' met de daarbij behorende terrassen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras';
c. wonen, uitsluitend op de verdiepingen, met dien verstande dat het bestaande aantal woningen niet mag toenemen;
d. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';
e. uitsluitend een tuincentrum ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum' met de bijbehorende bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
f. parkeervoorzieningen ten behoeve van de toegelaten functies.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 30.1.

Op de voor 'Detailhandel' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen ten behoeve van de genoemde bestemming;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken zonder dak.

6.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken zonder dak worden gebouwd;
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' het aangeduide maximale bebouwingspercentage geldt;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' mag de goothoogte maximaal de aangeduide hoogte bedragen.

6.2.3 Regels buiten de aanduiding 'bouwvlak'
Voor het bouwen buiten de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:
a. buiten het bouwvlak mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd;
b. buiten het bouwvlak mag een overkapping uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – overkapping';
c. buiten het bouwvlak mag een luifel dieper dan 1 meter uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel';
d. de bouwhoogte van de overkapping of luifel mag maximaal 5 meter bedragen.

6.2.4 Andere bouwwerken zonder dak
Voor het bouwen van andere bouwwerken zonder dak gelden de volgende regels:
a. deze mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bouwhoogte mag maximaal 6 meter bedragen, met uitzondering van:
1. erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter en achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter mag bedragen;
2. reclamezuilen, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen.

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende de opgenomen percelen. De gemeente heeft geen ontwerpbestemmingsplan betreffende de locatie in voorbereiding.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 10 november 2017.

Datum van oplevering
In overleg, kan spoedig.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Jan van Goijenstraat ong, 3351 GN, Papendrecht
Jan van Goijenstraat ong, 3351 GN, Papendrecht
Jan van Goijenstraat ong, 3351 GN, Papendrecht

Bedrijfstakken in Papendrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie