Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
4762 AE, Zevenbergen

Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen

€ 467.500 k.k.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verkoop is dit representatieve bedrijfspand, gelegen op een zichtlocatie op industrieterrein ’t Zwanegat. Dit is een industrieterrein waarop bedrijfspanden en gecombineerde woon-werkpanden gebouwd zijn. Het bedrijfspand bestaat uit twee...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 630 m²
Perceel 1075 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Moerdijk

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 467.500 k.k.
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1997
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Industrieweg 14 A
Plaats Zevenbergen
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1075 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 200 m²
Kantoor oppervlakte 430 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel einddatum 2022-11-05
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 14
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verkoop is dit representatieve bedrijfspand, gelegen op een zichtlocatie op industrieterrein ’t Zwanegat. Dit is een industrieterrein waarop bedrijfspanden en gecombineerde woon-werkpanden gebouwd zijn.

Het bedrijfspand bestaat uit twee kantoor verdiepingen van elk ca. 215 m² en een bedrijfshal van 200 m². Op de verdieping is separaat (directie)kantoor en een kantoortuin, voorzien van airconditioning. Op de begane grond zijn meerdere kantoorruimtes die aan te wenden zijn als, assemblage, reparatie, showroom en vergaderruimte. Dit deel is voorzien van vlakke plavuizen en systeemwanden waardoor ruimtes flexibel indeelbaar zijn. De bedrijfshal heeft een overheaddeur, een gasheater en heeft een maximale vloerbelasting van 1.500 kg/m².

Het bedrijventerrein is via de provinciale Rondweg N285 goed bereikbaar vanaf Rijksweg A17 (Bergen op Zoom – Moerdijk), ook Rijksweg A16 is in de nabijheid. Er zijn 14 parkeerplaatsen aanwezig op eigen terrein.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zevenbergen, Sectie I, Nummer 2632, Groot 10 are 75 centiare

Indeling
Ca. 215 m² Kantoorruimte / kantoorachtige ruimte op de begane grond, bestaande uit de hoofdentree met meterkast, werkkast, showroom, nabij de trap een pantryblok, dubbele toiletruimte met voorportaal, kantoorvertrek, spreekkamer en drie vertrekken die voorheen in gebruik waren bij de afdeling ontwikkeling, als voorraadruimte en als werkplaats voor elektronica.

Ca. 215 m² Kantoorruimte / kantoorachtige ruimte op de eerste verdieping, bestaande uit een overloop, dubbele toiletgroep met voorportaal, archiefruimte en drie kantoorvertrekken en een open kantoortuin.

Ca. 200 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond, bestaande uit een min of meer rechthoekige bedrijfshal met een overheaddeur aan de zijde van zijstraat Looierij. De loods is ontworpen met een stramienmaat van 5 meter hart op hart en is 4 stramienen lang en 2 stramienen breed.

14 Gemarkeerde parkeerplaatsen op het voorterrein.

De voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op opname ter plaatse, informatie aangeleverd via kadaster en BAG Viewer, alsmede plattegrondtekeningen uit het archief van branchevereniging Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen NVM.
De oppervlakten zijn steekproefsgewijze gecontroleerd en zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Bedrijfsruimte / kantoorruimte
- Betonvloer in de bedrijfshal met een vloerbelasting van 1.500 kg/m²;
- Verwarming in de bedrijfshal via gasgestookte luchtverhitter;
- Elektrisch bedienbare overheaddeur met een afmeting van ca. 4,00 x 4,20 m;
- Opgebouwde verlichtingsarmaturen in de bedrijfshal;
- Verlaagde systeemplafonds in de kantoren met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Data aansluitpunten in de wand opgenomen;
- Tegelvloer in de kantoorruimte op de begane grond;
- Plafondairco in de kantoren op de verdieping;
- Verwarming in de kantoren via gasgestookte CV-installatie met radiatoren;
- Aanrijd beveiliging aan de binnen-/ buitenzijde bij de overheaddeur.

Algemeen
- Aluminium kozijnen met isolerende beglazing;
- Pantryblok bestaande uit een kunststof inrichting met vijf onderkasten, vier bovenkasten voorzien van witte fronten, antraciet werkblad en een ingebouwde koelkast;
- Sanitaire ruimten voorzien van tegelwerken een ingebouwde koel.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Zevenbergen Oost", vastgesteld bij Raadsbesluit van 16 december 2010. Op grond van artikel 5 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie: "Bedrijventerrein” De voor “Bedrijventerrein” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het uitoefenen van bedrijfsdoeleinden die staan vermeld in de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bijlagen behorende bij deze regels, met daaraan ondergeschikte kantoordoeleinden en productiegebonden detailhandel;
b. het uitoefenen van de ten tijde van de ter inzage legging van dit bestemmingsplan bestaande bedrijfsdoeleinden onder milieucategorie 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf van categorie 4’;
c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met autowasstraat, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’;
d. een vulpunt lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘vulpunt lpg’;
e. bedrijfsverzamelgebouwen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein bedrijfsverzamelgebouw’;
f. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
g. detailhandel in volumineuze goederen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel volumineus’;
h. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’;
i. ondergeschikte horeca uit ten hoogste horecacategorie 1, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’;
j. opslag en uitstalling;
k. voet- en fietspaden;
l. groenvoorzieningen;
m. waterhuishoudkundige doeleinden;
n. parkeervoorzieningen;
o. laad en losvoorzieningen;
p. nutsvoorzieningen.

Voor onderhavig perceel zijn in de plankaart geen nadere aanduidingen opgenomen, waarmee de functies genoemd onder b tot en met i op deze locatie niet mogelijk zijn.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via voornoemde internetsite per toestandsdatum 25 september 2019.

Koopsom
€ 467.500,-- kosten koper exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Energielabel
Energielabel A.

Datum van oplevering
In overleg.

Lasten en beperkingen
Op de kadastrale leggers zijn geen bijzondere kwalitatieve verbintenissen, lasten of beperkingen opgenomen.

In de laatste akte van levering wordt verwezen naar een oudere akte van 30 juni 1976, waarbij tevens van toepassing worden verklaard de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bouwterrein der gemeente Zevenbergen, waaruit onder andere de navolgende verplichtingen voortvloeien:

- koper is verplicht de onbebouwde grond aan de voor- en zijkant aan te leggen als
siertuin tot maximaal 60 cm. hoog;
- koper is verplicht indien en voor zover het een woning betreft om de opstallen aan te
sluiten op de CAI inrichting;
- koper moet gedogen dat palen, kabels, draden, aanduidingsbordjes, pijpleidingen en
andere voorwerpen voor openbare doeleinden of werken van algemeen nut op, in,
aan, of boven het verkochte en de opstallen worden aangebracht, onderhouden of
vernieuwd;

Alle van toepassing zijnde lasten en beperkingen zijn aan te merken als gebruikelijk voor een dergelijk bedrijventerrein.

Bijzonderheden I
Verhuur is bespreekbaar, informeer naar de mogelijkheden.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen
Industrieweg 14 A, 4762 AE, Zevenbergen

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie