Grotekerksplein 4, Dordrecht 3311 CC Dordrecht

3311 CC Dordrecht huurprijs € 90 m² p.j.

Omschrijving

Algemeen
Schitterend gerenoveerd kantoorgebouw met een monumentale lijstgevel in stijl Lodewijk XVI bekleed met hardsteen en zandsteen.

Dit monumentale pand heeft een rijke historie en is in 2016 van binnen geheel gerenoveerd met behoud van de originele details en voldoet aan alle hedendaagse normen. Voor ondernemers die kantoor willen houden in stijlvolle omgeving is dit complex een absolute...

Brochure

Download de brochure van Grotekerksplein 4, Dordrecht.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Schitterend gerenoveerd kantoorgebouw met een monumentale lijstgevel in stijl Lodewijk XVI bekleed met hardsteen en zandsteen.

Dit monumentale pand heeft een rijke historie en is in 2016 van binnen geheel gerenoveerd met behoud van de originele details en voldoet aan alle hedendaagse normen. Voor ondernemers die kantoor willen houden in stijlvolle omgeving is dit complex een absolute must.

Het totale gebouw omvat circa 607 m² kantoorruimte en een eigen parkeerterrein aan de achterzijde met ruimte voor circa 10 personenauto’s (deels dubbel parkeren). Daarnaast is er ruim voldoende gelegenheid tot (betaald) parkeren aan de openbare weg. Van het complex is een deel in gebruik en een deel beschikbaar. De beschikbare ruimten zijn door de huidige eigenaar geschikt gemaakt voor deelverhuur in kleinere units.

Beschikbaar voor verhuur
Ca. 137 m² kantoor gelegen op de tweede verdieping;
Ca. 67 m² kantoor gelegen op de derde verdieping;
3 parkeerplaatsen op het eigen achter terrein, bereikbaar via het Sint Suraplein.

Genoemde metrages zijn inclusief een toeslag voor het gebruik van gemeenschappelijke gangzones, toilet- en pantry en overige gedeelde faciliteiten in het gebouw.

Voorzieningen
De beschikbare kantoorruimten zullen vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de navolgende voorzieningen:
- verwarming via een gasgestookt cv-systeem met radiatoren;
- warmwatervoorziening via de cv-ketel;
- aansluitingen op riolering, telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsnet;
- brandslanghaspels;
- brandblusapparaten;
- pantry op iedere verdieping, met uitzondering van de topverdieping;
- elektronisch inbraakalarmsysteem voorzien van zone instelling;
- plafonds voorzien van opbouwverlichting, enkele voorzien van systeemplafond;
- kabelgoten;
- noodverlichtingsinstallatie.

Huurprijs
Kantoorruimte tweede verdieping: € 100,00 per m², per jaar.
Kantoorruimte derde verdieping: € 90,00 per m², per jaar.
Parkeerplaatsen: € 900,00 per plaats, per jaar.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten en te voldoen bij vooruitbetaling per
maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd,
zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurpenningen zal door verhuurder een
verrekenbaar voorschot ter grootte van € 35,00 per m² per jaar, te vermeerderen met BTW in rekening
worden gebracht, als voorschot op onder andere de navolgende leveringen en diensten:

- Gasverbruik inclusief vastrecht ( naar rato van het gehuurde aantal m²);
- Waterverbruik inclusief vastrecht ( naar rato van het gehuurde aantal m²);
- Elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht;
- Onderhoud en periodieke controle van:
- Noodverlichtingsinstallatie
- Brandmeldinstallatie / Ontruimingsinstallatie
- Brandslanghaspels
- Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten;
- Schoonmaak beglazing buitenzijde;
- Ontstopping riolering;
- Vervanging / onderhoud elektrische installaties in de gemeenschappelijk ruimten (lampen, wc’s etc);
- Assurantiepremie buitenbeglazing;
- Voor huurders rekening komende belastingen en heffingen die bij verhuurder in rekening worden
gebracht;
- Onderhoud buitenterrein;
- Administratiekosten ad 5% van de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Het verbruik van de elektra van de gehuurde ruimte zal naar rato worden verrekend op basis van het
voorschot en nacalculatie systeem.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in augustus 2003.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Historische Binnenstad" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 februari 2011.
Op grond van artikel 6 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van het object: “Gemengd-1”

De voor Gemengd-1 bestemde percelen zijn bestemd voor onder andere:
a) wonen;
b) detailhandel;
c) dienstverlening;
d) horeca-1;
e) horeca-2;
f) bedrijf;
g) maatschappelijk;
h) kantoor;
i) atelier;
j) cultuur en ontspanning;

In artikel 6.4. onder a. van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat de functies zoals genoemd onder b,c en f tot en met j alleen zijn toegestaan op de begane grond. Onder punt h. in hetzelfde artikel is vermeld dat de verdiepingen uitsluitend mogen worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan reeds voor andere functies zijn ingericht.

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.4 onder ha voor het gebruik van de verdieping(en) voor andere functies dan het wonen, indien:
- de verdieping noodzakelijk is voor het goed functioneren van de op de begane grond toegestane
functie.
- wordt aangetoond dat de feitelijke ligging / indeling van het pand niet geschikt is / is te maken, dan
wel niet lonend is.

Met dien verstande dat de totale oppervlakte per vestiging maximaal 500 m² bruto vloeroppervlakte mag bedragen.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 6 mei 2016.

Datum van oplevering
In overleg.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 90 m² p.j.
Huur BTW belast ja
Aangeboden sinds 1 jaar, 9 maanden, 3 weken, 2 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Grotekerksplein 4
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging winkelgebied stadscentrumin woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 204 m²
Oppervlakte in units vanaf 67 m²
Verdiepingen 2
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.