Frits Vogelstraat 2 -22, Zwijndrecht 3333 BC Zwijndrecht

3333 BC Zwijndrecht vraagprijs € 2.275 p.m.

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze dubbele winkelunit in winkelcentrum ‘De Lindt’ aan de Frits Vogelstraat te Zwijndrecht.

Het winkelcentrum is gebouwd in 1988 en biedt een keur aan winkels voor niet dagelijkse bestedingen. Het betreft een winkelcentrum met een tweetal langgerekte rijen met winkels en een drietal kiosken gesitueerd aan de doorgaande weg.

Een pré is dat gratis...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is deze dubbele winkelunit in winkelcentrum ‘De Lindt’ aan de Frits Vogelstraat te Zwijndrecht.

Het winkelcentrum is gebouwd in 1988 en biedt een keur aan winkels voor niet dagelijkse bestedingen. Het betreft een winkelcentrum met een tweetal langgerekte rijen met winkels en een drietal kiosken gesitueerd aan de doorgaande weg.

Een pré is dat gratis geparkeerd kan worden op het voor en achter gelegen parkeerterrein rondom het centrum.

In het centrum zijn op dit moment onder andere aanwezig een zonnestudio, Grieks afhaal restaurant; grill afhaal restaurant, een dierenartsenpraktijk en een woonwinkel.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie D, nummers 4300, 4299 en 4304.

Indeling
Frits Vogelstraat 12-14
Ca. 248 m² - € 2.275,-- exclusief BTW. Oplevering in overleg.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.
?
Voorzieningen
De winkel zal in overwegend casco staat, vrij van huur en gebruik (leeg en ontruimd) worden opgeleverd, voorzien van de volgende voorzieningen:
- meterkast*;
- laden / lossen voorziening aan de achterzijde van de winkel (m.u.v. de kiosken);
- pantry;
- boiler*;
- toiletvoorziening;
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen*.

De met een * aangemerkte voorzieningen worden ‘’om niet’’ door verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld. Onderhoud, reparatie en vervanging is voor rekening van huurder.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 en aangevuld met specifieke bepalingen van de verhuurder.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onderhavige onroerende zaak binnen het vigerende bestemmingsplan Kort Ambacht, dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 juni 2012.

Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van alle bouwblokken in het winkelcentrum “Gemengd”.

De op de plankaart als zodanig aanwezen gronden zijn bestemd voor centrumvoorzieningen in de vorm van:
a. kantoren;
b. dienstverlening;
c. detailhandel;
d. maatschappelijke voorzieningen;
e. horecaondernemingen in de horecacategorieën 2, 3, 4 of 5 ter plaatse van respectievelijk de aanduiding Horeca;
f. wonen;

Al dan niet in combinatie met elkaar bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijde, wegen en paden, parkeervoorzieningen dan wel ondergrondse parkeervoorzieningen, groen voorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding tuinen en erven.

Met betrekking tot het gebruik gelden de navolgende regels:

a. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
c. detailhandel in volumineuze goederen en grootschalige detailhandel zijn niet toegestaan;

Ten aanzien van de beschikbare ruimten kunnen wij melden dat slechts unit 4, geschikt is bevonden voor horeca. Bij de overige ruimten wordt dit niet in het bestemmingsplan toegestaan.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 16 juni 2015.
?
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs vraagprijs € 2.275 p.m.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Servicekosten BTW tarief nee
Aangeboden sinds 9 maanden, 3 weken, 3 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Frits Vogelstraat 2 -22
Plaats Zwijndrecht
Provincie Zuid-Holland
Land NL
Ligging wijkwinkelcentrumin woonwijk
Oppervlakte en inhoud
Totaal bechikbare oppervlakte 150 m²
Oppervlakte in units vanaf 150 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 248 m²
Oppervlakte in units vanaf 248 m²
Bijdrage winkeliersvereniging nee
Inventaris goodwill BTW belast nee
Overname personeel nee
Frontbreedte 500 cm
Branchebeperking nee
Horeca toegestaan nee
Parkeergelegenheid
Faciliteiten Gratis parkeren.00
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichting plannen?

Bel: 078-6144333 / 010-4248888

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.