Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
3333 BC, Zwijndrecht

Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht

€ 1.550 p.m.

Omschrijving

Algemeen Te huur wordt aangeboden Frits Vogelstraat 8 te Zwijndrecht, gelegen in winkelcentrum ‘De Lindt’ te Zwijndrecht. Het winkelcentrum is gebouwd in 1988 en biedt een keur aan winkel voor dagelijkse en niet dagelijkse bestedingen. Het winkelcentrum is gelegen...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 113 m²
Meer kenmerken

Media

Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Alle media weergeven

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 1.550 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Frits Vogelstraat 8
Plaats Zwijndrecht
Land NL
Ligging
  • wijkwinkelcentrum
  • in woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 113 m²
Oppervlakte in units vanaf 113 m²
Verdiepingen
  • 1
Voorzieningen
  • inbouwarmaturen
  • systeemplafond
  • toilet
  • pantry
Winkelruimte
Oppervlakte 113 m²
Oppervlakte in units vanaf 113 m²
Parkeergelegenheid
Parkeerfaciliteiten Gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving.
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Te huur wordt aangeboden Frits Vogelstraat 8 te Zwijndrecht, gelegen in winkelcentrum ‘De Lindt’ te Zwijndrecht. Het winkelcentrum is gebouwd in 1988 en biedt een keur aan winkel voor dagelijkse en niet dagelijkse bestedingen.

Het winkelcentrum is gelegen in een bloeiende woonwijk. Het winkelcentrum beschikt over een zeer gevarieerd aanbod van winkels en horeca. Tevens is er ruim voldoende gratis parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Het object is goed zichtbaar vanaf de doorgaande weg Karel Doormanlaan / Admiraal de Ruyterweg.

In het gedeeltelijk overdekte centrum zijn op dit moment onder andere aanwezig een zonnestudio, Grieks restaurant, supermarkt, witgoed winkel, boekhoudkantoor en dierenartsenpraktijk.

De gemeente Zwijndrecht telt 44.454 inwoners. Dordrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zijn de nabijgelegen gemeentes. Zwijndrecht heeft daardoor nauwe verbondenheid met deze buurgemeenten en is onderdeel van het regioverband Drechtsteden.

Kadastrale aanduiding
Het winkelcentrum spreid zich uit over de kadastrale percelen: Gemeente Zwijndrecht, sectie D, nummers 4299, 4300, 4301 en 4304.

Indeling
Ca. 113 m² winkelruimte op de begane grond.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
De winkel zal in overwegend casco staat, vrij van huur en gebruik (leeg en ontruimd) worden opgeleverd, voorzien van de volgende voorzieningen:

- pantry;
- cv combiketel met radiatoren;
- boiler;
- toiletvoorziening.

Huurprijs
€ 1.550,00 per maand, exclusief BTW.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen vaste servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onderhavige onroerende zaak binnen het vigerende bestemmingsplan Kort Ambacht, dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 juni 2012.

Op grond van artikel 7 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van alle bouwblokken in het winkelcentrum “Gemengd”.

De op de plankaart als zodanig aanwezen gronden zijn bestemd voor centrumvoorzieningen in de vorm van:

a. kantoren;
b. dienstverlening;
c. detailhandel;
d. maatschappelijke voorzieningen;
e. horecaondernemingen in de horecacategorieën 2, 3, 4 of 5 ter plaatse van respectievelijk de aanduiding Horeca;
f. wonen;

Al dan niet in combinatie met elkaar bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijde, wegen en paden, parkeervoorzieningen dan wel ondergrondse parkeervoorzieningen, groen voorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding tuinen en erven.

Met betrekking tot het gebruik gelden de navolgende regels:
a. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
b. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
c. detailhandel in volumineuze goederen en grootschalige detailhandel zijn niet toegestaan;

Ten aanzien van de beschikbare ruimten kunnen wij melden dat slechts unit 4, geschikt is bevonden voor horeca. Bij de overige ruimten wordt dit niet in het bestemmingsplan toegestaan.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 13 februari 2020.

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht

Alle afbeeldingen

Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht
Frits Vogelstraat 8, 3333 BC, Zwijndrecht

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie