Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object
Object

Drukkerij 3, Steenbergen 4651 SL Steenbergen

4651 SL Steenbergen huurprijs € 30 m² p.j.

Omschrijving

Onderneem samen met Databyte!

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is dit representatieve functionele bedrijfscomplex met hoogwaardige uitstraling. Het object is gesitueerd op een zichtlocatie aan de Zeeland-Oost die verbind richting Steenbergen en de rijksweg A4.

Het bedrijfspand aan de Drukkerij 3 is gebouwd in 2003 door de huidige hoofdgebruiker en tevens eigenaar Databyte B.V.. DataByte is...

Brochure

Download de brochure van Drukkerij 3, Steenbergen.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Steenbergen

Uitgebreide omschrijving

Onderneem samen met Databyte!

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is dit representatieve functionele bedrijfscomplex met hoogwaardige uitstraling. Het object is gesitueerd op een zichtlocatie aan de Zeeland-Oost die verbind richting Steenbergen en de rijksweg A4.

Het bedrijfspand aan de Drukkerij 3 is gebouwd in 2003 door de huidige hoofdgebruiker en tevens eigenaar Databyte B.V.. DataByte is een full service ICT-organisatie. Al jaren ondersteunt DataByte onder andere het MKB, de overheid, het onderwijs en overige sectoren met een uitgebreid en vernieuwend producten- en dienstenaanbod. Maak nu van de mogelijkheid gebruik om u samen met Databyte te vestigen in dit bedrijfscomplex!

Kadastrale aanduiding
Gemeente Steenbergen, sectie Y, nummer 1271, groot 59 are 65 centiare.

Indeling
Ca. 1.495 m² commerciële ruimte op de begane grond en eerste verdieping.
65 gemarkeerde parkeerplaatsen op eigen afgesloten terrein.
Deelverhuur mogelijk in units van ca. 144 m².

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- Toiletten;
- Pantry;
- Airco-installaties;
- Systeemplafond 600x1200mm;
- verhard buitenterrein, afsluitbaar middels stalen poort;
- verwarming kantoorruimte middels C.V.-ketel gekoppeld aan radiatoren;
- kabelgoten in de kantoorruimte voorzien van data- en elektra aansluitpunten;

Huurprijs
Vanaf € 30,-- per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand of kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een, nader overeen te komen, verrekenbaar voorschot worden berekend voor diverse leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in oktober 2012.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Steenbergen valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Bedrijventerrein Reinierpolder” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2015.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het complex: Bedrijventerrein. De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1', uitsluitend bedrijven van categorie 2, 3.1, 3.2 en 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
f. internetwinkel zonder fysieke bezoekmogelijkheid;
g. bedrijfsgebonden kantoren;
h. bedrijfsverzamelgebouwen;
i. afhaalpunten;
j. bestaand gebruik dat niet is genoemd onder a tot en met i;
l. bestaande bedrijven met een afwijkende milieucategorie dan op basis van de a tot en met e is toegestaan;

met de daarbij behorende;
o. wegen, paden en parkeervoorzieningen;
p. groenvoorzieningen;
q. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
r. voorzieningen van algemeen nut;
s. tuinen en erven.

een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels behorende bij de bestemmingsvoorschriften.

4.5.1 Afwijken milieucategorie
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken

a. om bedrijven toe te laten uit een categorie hoger dan in lid 4.1 genoemd, voor zover het betrokken
bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 4.1 toegelaten categorieën van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'';
b. om bedrijven toe te laten die niet in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 4.1 toegelaten categorieën van de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'';

met inachtneming van de volgende bepalingen:
c. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
d. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
e. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
f. het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein conform de richtlijnen van het CROW.

4.5.3 Afwijken t.b.v. zelfstandige kantoorvestigingen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor de uitoefening van een zelfstandige kantoorvestiging, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. de behoefte dient te zijn aangetoond en te worden gemotiveerd in het kader van de ladder duurzame verstedelijking;
b. het betreft een kantoor zonder baliefunctie;
c. de maximale bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt 750 m2;
d. zorgvuldig ruimtegebruik op het terrein of de locatie wordt bevorderd;
e. uit onderzoek blijkt dat de zelfstandige kantoorvestiging ter plaatse geen onevenredige beperking oplegt aan de in de nabijheid aanwezige bedrijven (waarbij zowel de bestaande milieusituatie, als redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de overweging worden betrokken);
f. het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein conform de richtlijnen van het CROW;
g. zorgvuldig ruimtegebruik op het terrein of de locatie wordt bevorderd;
h. indien de ontwikkeling zich bevindt binnen de PR 10-6 contour van een bevi inrichting is hetgeen opgenomen in artikel 15.4 van overeenkomstige toepassing.

4.5.4 Afwijken t.b.v. detailhandel
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor de uitoefening van detailhandel, met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. het betreft perifere detailhandel;
b. het parkeren vindt volledig plaats op eigen terrein conform de richtlijnen van het CROW;
c. uit onderzoek blijkt, dat vestiging in het winkelconcentratiegebied van Steenbergen redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort;
d. de detailhandelsvestiging heeft een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 1.000 m2;
e. indien de ontwikkeling zich bevindt binnen de PR 10-6 contour van een bevi-inrichting is hetgeen opgenomen in artikel 15.4 van overeenkomstige toepassing.

De bovenstaande gegevens, aangaande de bestemming zijn afkomstig van website www.ruimtelijkeplannen.nl, per toestandsdatum 15 mei 2018.

Datum van oplevering
In overleg.

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 30 m² p.j.
Huur BTW belast ja
Aangeboden sinds 9 maandens, 6 dagens geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Drukkerij 3
Plaats Steenbergen
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Kantoor
Oppervlakte 1495 m²
Oppervlakte in units vanaf 144 m²
Verdiepingen 2
Voorzieningen kabelgotensysteemplafondtoiletpantryverwarming
Winkelruimte
Oppervlakte 1495 m²
Oppervlakte in units vanaf 144 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1495 m²
Oppervlakte in units vanaf 144 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.