Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
3316 BL, Dordrecht

Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht

€ 995.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is dit duurzame en grootschalige bedrijfscomplex gelegen op een schitterende locatie op het kruispunt van de rivieren de Oude Maas en de Dordtse Kil. Het complex bestaat uit een vijftal geschakelde bedrijfs- / opslagruimten, met...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 11602 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 995.000 p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2000
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Donker Duyvisweg 301
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 9130 m²
Kantoor oppervlakte 2472 m²
Energie
Energielabel B
Energielabel index 1.15
Energielabel einddatum 2026-02-03
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 127
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is dit duurzame en grootschalige bedrijfscomplex gelegen op een schitterende locatie op het kruispunt van de rivieren de Oude Maas en de Dordtse Kil.

Het complex bestaat uit een vijftal geschakelde bedrijfs- / opslagruimten, met ingebouwde kantoor- en secundaire ruimte, een groot verhard en omheind buitenterrein en een vrijstaand kantoorgebouw bestaande uit drie bouwlagen. Het complex is in 2000 opgeleverd en is sinds de oplevering in gebruik bij Engie (en diens rechtsvoorgangers).

De bedrijfsruimte en het buitenterrein zijn bij uitstek geschikt voor productiedoeleinden. Nagenoeg de gehele bedrijfsruimte en een groot deel van het buitenterrein zijn voorzien van kraanbanen. Dit maakt het complex uniek in zijn soort! Daarnaast is de gehele bedrijfsruimte voorzien van een railsysteem in de onderheide betonvloer, zodat materialen op karren in- en extern verplaatst kunnen worden tussen de verschillende compartimenten (in zowel de lengte als de breedte richting). Het railsysteem loopt van binnen door naar buiten, zodat de materialen buiten met een bovenloopkraan verder verplaatst kunnen worden op het buitenterrein. De volledige bedrijfsruimte is verwarmd doormiddel van vloerverwarming en uitgerust met diverse krachstroom aansluitpunten.

Het grootste gedeelte van de kantoorruimte is gesitueerd in een vrijstaand kantoorgebouw, dat bestaat uit een drietal bouwlagen. Het terrein van de kantoorruimte is fysiek gescheiden middels een stalen hekwerk van het productie gedeelte, waarmee het gebouw een volledig eigen en representatieve uitstraling heeft. Op de begane grond van het kantoorgebouw is het bedrijfsrestaurant gesitueerd, dat zowel intern vanuit de kantoorruimte als vanuit de bedrijfsruimte bereikbaar is (vanuit de bedrijfsruimte middels een luchtbrug). Rondom het kantoorgebouw zijn ca. 82 (van de 127) parkeerplaatsen gesitueerd. Er is dus sprake van een gunstige parkeernorm.

Eigenaar heeft recentelijk fors geïnvesteerd in het verbeteren van de duurzaamheid van het complex. Zo is onlangs (juni 2020) het dak van de bedrijfsruimte vernieuwd en is het volledige dak ter grootte van ca. 8.000 m², voorzien van 2.690 zonnepanelen. De aanwezigheid van de zonnepanelen dragen bij aan de duurzaamheidsambities van u als huurder.

Het complex is gelegen op bedrijventerrein Crabbepolder, dat onderdeel uitmaakt van het Zeehavengebied van Dordrecht. Het Zeehaven gebied grenst aan bedrijventerrein Dordtse Kil 1 en 2. Het terrein kan worden aangemerkt als een multimodaal bedrijventerrein, vanwege de bereikbaarheid via zowel de weg als het water. Deze combinatie van factoren maakt het gebied uitstekend geschikt voor haven gerelateerde activiteiten zoals de overslag van massa- en bulkgoederen, logistieke dienstverlening en de (maritieme) maakindustrie.

De ligging van het complex is gunstig te noemen. Op enkele autominuten afstand zijn een tweetal op- en afritten gelegen (Dordrecht centrum en ’s Gravendeel / Oud-Beijerland / Papendrecht) van de rijksweg A16 (Rotterdam – Antwerpen). Via de randweg de N3 is de rijksweg A15 tevens goed bereikbaar.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie L, nummer 2865, groot 02 hectare, 57 are en 50 centiare (25.750 m

Indeling
Kantoor (vrijstaand):
Ca. 997,1 m² Kantoor- / secundaire ruimte gelegen op de begane grond;
Ca. 718,3 m² Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping;
Ca. 756,7 m² Kantoorruimte gelegen op de tweede verdieping;
82 Parkeerplaatsen op het afgesloten parkeerterrein rondom het kantoorgebouw.

Bedrijfs- / opslagruimte:
Ca. 8.033,7 m² Bedrijfs- / opslag ruimte gelegen op de begane grond;
Ca. 1.096,1 m² Bedrijfs- / opslag ruimte en secundaire ruimte gelegen op de eerste verdieping van hal 5;

Buitenterrein:
Ca. 7.350,0 m² Verhard en omheind buitenterrein rondom de bedrijfs- / opslagruimte;
45 Parkeerplaatsen gesitueerd ten zuiden van de bedrijfsruimte.;

Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de hand van een NEN 2580 meting en mogen daardoor worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met de voorzieningen, zoals opgenomen in de te downloaden brochure.

Huurprijs
€ 995.000,00 per jaar, excl. BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf/tien jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Door Verhuurder worden geen bijkomende leveringen en diensten verleend. Huurder dient het dagelijks onderhoud te verrichten aan de gebouwonderdelen en zal Verhuurder binnen 20 (twintig) werkdagen na het afsluiten van deze contracten aan Verhuurder een kopie overhandigen van alle onderhoudscontracten dienaangaande. Verhuurder heeft te allen tijde het recht om voor rekening van Huurder zelf onderhoudscontracten af te sluiten indien Huurder naar het oordeel van Verhuurder de verplichtingen voortvloeiend uit het zelf beheren van servicecontracten niet nakomt en/of verzuimt het dagelijks onderhoud adequaat en zorgvuldig uit te (laten) voeren. Huurder dient zelf contracten aan te gaan wat betreft de nutsvoorzieningen (gas/water/elektra) en telefoon en internet.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015, naar het model van verhuurder.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt het gehele complex in het vigerende bestemmingsplan: "Zeehavens", vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 november 2014. Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijf-2”. Naast de hierboven genoemde enkelbestemming, beschikt het terrein over de gebiedsaanduidingen: “milieuzone - bedrijf t/m categorie 4.2”, “gezoneerd industrieterrein” en “zone geluidsverkaveling”.

Energielabel
Het energielabel wordt bij verhuur als bijlage aan de huurovereenkomst toegevoegd.

Zonnepanelen
Het volledige dak is voorzien van 2.690 zonnepalen, met een totaal vermogen van 825 KwP. De verwachting is dat zonnepanelen op jaarbasis ca. 700.000 KwH aan stroom op kunnen wekken.

Datum van oplevering
In overleg.

Bijzonderheden I
Op onderhavige locatie is de navolgende erfdienstbaarheid gevestigd: ERFDIENSTBAARHEID VIJFTIEN METER BEBOUWINGSVRIJE ZONE

Bijzonderheden II
Op onderhavige locatie is de navolgende erfdienstbaarheid gevestigd: EFDIENSTBAARHEID BEREIKBAARHEID MARITIEME VOORZIENINGEN

Meer informatie m.b.t. de erfdienstbaarheden treft u in de te downloaden brochure.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen. Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verhuurders en huurders een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor door huurder een kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN) dient te worden aangeleverd.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht
Donker Duyvisweg 301, 3316 BL, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie