Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
3331 ES, Zwijndrecht

Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht

€ 1.995 p.m.

Omschrijving

Algemeen Zeer nette dubbele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op het gemengde bedrijventerrein Develpoort in Zwijndrecht. Op het terrein zijn diverse bedrijven gevestigd, waaronder Gamma, Fit For Free en Easybox Selfstorage. Het terrein is nabij de afrit van en naar...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 356 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 1.995 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2000
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11
Plaats Zwijndrecht
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 180 m²
Kantoor oppervlakte 176 m²
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Zeer nette dubbele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen op het gemengde bedrijventerrein Develpoort in Zwijndrecht. Op het terrein zijn diverse bedrijven gevestigd, waaronder Gamma, Fit For Free en Easybox Selfstorage.

Het terrein is nabij de afrit van en naar de A 16 gelegen en derhalve zeer goed bereikbaar. Ook met openbaar vervoer is de bereikbaarheid goed te noemen, het treinstation te Zwijndrecht is op circa 10 minuten loopafstand.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie D, nummer 6509, groot 2.874 m² gedeeltelijk.

Indeling
Dirck Uytenboogaertstraat 9:

Ca. 90 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond. Bedrijfsruimte is voorzien van een handbediende overheaddeur alsmede een doorgang naar de naastgelegen unit.

Ca. 88 m² kantoor, bestaande uit een receptie, diverse kantoorruimtes en een kantine op de eerste verdieping.

Dirck Uytenboogaertstraat 11:

Ca. 90 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond. Bedrijfsruimte is voorzien van een handbediende overheaddeur alsmede een doorgang naar de naastgelegen unit.

Ca. 88 m² kantoorverdieping, bestaande uit een royale directiekamer, kantoorruimtes en een opslagruimte gelegen op de eerste verdieping.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte:
- Een hand bedienbare overheaddeur;
- Eigen entree per unit;
- TL verlichtingsarmaturen;
- Betegeld toilet voorzien van handwasbakje per unit;
- Buitengevels deels bestaande uit metselwerk en deels uit stalen gevelbeplating.

Kantoorruimte:
- Systeemplafond voorzien van LED verlichting;
- PVC vloerbedekking;
- Huisnummer 9 is voorzien van een kantine met keukenopstelling v.v. diverse apparatuur;
- Koeling middels airco units in diverse kantoorvertrekken*.

Alle met een (*) gemarkeerde voorzieningen worden om niet door verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld, doch behoren niet tot het gehuurde. Huurder mag van deze voorzieningen gebruik maken, doch eventuele kosten voor vervanging of onderhoud zijn volledig voor rekening van huurder.

Huurprijs D. Uytenboogaertstraat 9 – 11:
€ 1.995,-- per maand exclusief BTW en servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg. Kan tot 1 juli 2021 of voor een langer termijn.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 53,00 per maand voor onder andere navolgende leveringen en diensten.

- Periodiek onderhoud van het dak;
- Periodiek onderhoud van de overheaddeuren.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Corridor” dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 juni 2013. Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijf” met dubbelbestemming: “Waarde – Archeologie- 5”. De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels;
- ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels;
- ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven uit ten hoogste milieucategorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels;
- detailhandel in motorvoertuigen;
- ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': een bedrijfswoning;
- ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus': tevens detailhandel in volumineuze goederen;
- ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens een restaurant, als bedoeld in categorie B van de Lijst van Horeca-activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regels;
- ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens voor een zelfstandig kantoor;
- ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk': tevens voor maatschappelijke voorzieningen;
- ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend nutsvoorzieningen;
- ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs': tevens voor onderwijsvoorzieningen;
- ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg': uitsluitend een vulpunt voor lpg;
- bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, verhardingen en water.

3.3 Specifieke gebruiksregels
a. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
b. per bedrijf is het kantoorvloeroppervlakte dat meer bedraagt dan 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte niet toegestaan, waarbij geldt dat een kantoorvloeroppervlakte van meer dan 1.500 m2 in geen geval is toegestaan;
c. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van de bestaande vulpunt lpg ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt';
d. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd detailhandel in ter plaatse vervaardigde of geproduceerde goederen, detailhandel in bij de bedrijfsvoering passende goederen en detailhandel zoals bedoeld in lid 3.1;
e. de opslag van vuurwerk is toegestaan tot een maximum van 10.000 kg;
f. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 20 december 2019.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 9 - 11, 3331 ES, Zwijndrecht

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

 

 
 

Meer informatie