Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Nieuw 3013 AB, Rotterdam

Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam

prijs op aanvraag

Omschrijving

Online executieveiling 23 juni 2022. De inzetveiling start om 11:00 uur, de afslagveiling volgt 3 minuten na het einde van de inzetveiling. In opdracht van de hypotheekhouder van de Delftsestraat 11-15 te Rotterdam. Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254...

Lees meer

Kenmerken

Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Vraagprijs prijs op aanvraag
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie belegging
Bouwjaar 1962
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Delftsestraat 11 15
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Belegging
Soort belegging kantoorruimte
Aantal huurders 5
Energie
Energielabel C
Energielabel index 1.23
Energielabel einddatum 2027-12-05

Uitgebreide omschrijving

Online executieveiling 23 juni 2022. De inzetveiling start om 11:00 uur, de afslagveiling volgt 3 minuten na het einde van de inzetveiling.

In opdracht van de hypotheekhouder van de Delftsestraat 11-15 te Rotterdam. Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

Online executieveiling
Dit object wordt verkocht middels online executie-veiling in opdracht van de hypotheekverstrekker van de Delftsestraat 11-15 te Rotterdam.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de van toepassing zijnde Algemene Veilingvoorwaarden Met Internetbieden 2015 (AVVI 2015), is het uitbrengen van een bieding alleen mogelijk gedurende de veilingperiode en wel met inachtneming van het biedprotocol, doch uitsluitend via de door BVA Auctions B.V., zijnde het veilinghuis, beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de website https://www.bva-auctions.com.

De veilingperiode vangt aan met de inzet, welke begint op 23 juni 2022 om 11:00 uur. Aansluitend aan de inzet vindt de afslag plaats. Biedingen dienen te worden uitgebracht via het biedprotocol. Om deel te kunnen nemen aan de veiling, dienen gegadigden zich te registreren via BVA Auctions. Partijen dienen zich ook te laten legaliseren in het bijzijn van een notaris om deel te kunnen nemen aan de veiling.

Het is mogelijk om tot uiterlijk 08 juni 2022 23:59 uur een onderhandse bieding uit te brengen bij de veilingnotaris. Hiervoor dient u het 'Biedformulier onderhandse bieding in te vullen welke is bijgevoegd bij deze brochure.

Dit formulier is ook te downloaden via de website van BVA Auctions, www.bva-auctions.com. Elk bod wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk gedaan en zonder enig voorbehoud. De executant is niet gehouden om op de bieding in te gaan.

De behandelend veilingnotaris is:

Van der Stap Notarissen B.V.
Mr. M.R.H. Krans
Weena 690, 14e verdieping
3012 CN ROTTERDAM
Telefoon: 088 188 00 00 | Fax: 088 188 0001
Ter attentie van Mr. M.R.H. Krans
E-mail: veilingen@vdstap.com

De koper is naast het geboden bedrag de navolgende kosten verschuldigd:
- Overdrachtsbelasting;
- Veilingkosten;
- 1% inzetpremie van de hoogste inzet (er wordt geen inzetpremie uitgekeerd aan de hoogste inzetter die evens koper is).

Voor een specificatie van de door koper verschuldigde kosten wordt verwezen naar de website van BVA Auctions, www.bva-acutions.com.

Het is mogelijk om het object vooruitlopend op de veiling te bezichtigen.

Ooms Makelaars is in contact met de grootste huurder en exploitant van de horecagelegenheid en zal trachten om twee tijdvakken in week 20 en twee tijdvakken in week 21 af te stemmen waarin het complex kan worden bezichtigd, vermoedelijk is dit op 17 en 19 mei a.s. en 23 en 25 mei a.s. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Rotterdam is er per peildatum
1 mei 2022 geen bestemmingsplan van kracht. De gemeente Rotterdam heeft plannen om het gebied tussen de Schiekade, de Delftsestraat, het Delftseplein en het spooremplacement tel aten verkleuren tot een gemixt programma van gedeeltelijk behoud van bestaande gebouwen en grootschalige nieuwbouw met woningen, kantoren, commerciële functies en voorzieningen.

De gemeente heeft op 8 juli 2021 een eerste voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan tót een nieuw bestemmingsplan rechtskracht heeft. Dit voorbereidingsbesluit is op 14 juli 2021 opnieuw vastgesteld cq. verlengd.

Wijzigingen aan het bestaande complex worden op dit moment getoetst aan de Bouwverordening Rotterdam 1993, Vijfde gewijzigde druk, raadsbesluit d.d. 7 september 2006. Het complex is volgens die verordening gesitueerd in Bouwgebied A, eerste zone.

De panden zijn onderdeel van een gebied waar de gemeente een gebiedsontwikkeling voor ogen heeft. Hiertoe is in mei 2020 door de gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De gebiedsontwikkeling gaat uit van behoud van deze panden aan de Delftsestraat, inclusief het poppodium met een ambitie voor renovatie en transformatie: twee voorkanten, mogelijk optoppen in twee lagen en een grondige isolatie van het poppodium zodat deze nachthoreca goed kan samengaan met de toekomstige nieuwe woongebouwen (Perrontoren en Schieblocktoren). Op de volgende link is meer informatie over de plannen te vinden: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiekadeblok/.

Alle media

Alle afbeeldingen

Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam
Delftsestraat 11 15, 3013 AB, Rotterdam

Bedrijfstakken in Rotterdam

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie