Calandstraat 17, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 17, 3316 EA, Dordrecht
3316 EA, Dordrecht

Calandstraat 17, 3316 EA, Dordrecht

€ 17 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen Beschikbaar voor verhuur is een stuk verhard en omheind buitenterrein. Het terrein is gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West nabij de op- en afrit van rijksweg A-16. Voorzieningen als het Postillion Hotel en het Van der Valk Hotel zijn in de...

Lees meer

Kenmerken

Perceel 2973 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in

Kenmerken

Algemeen
Huurprijs € 17 p/m² p.j.
Servicekosten BTW belast Nee
Status Beschikbaar
Bouw
Hoofdfunctie verhard_buitenterrein
Bouwvorm Niet van toepassing
Locatie
Adres Calandstraat 17
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid_holland
Land Nederland
Ligging
  • Bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2973 m²
Onderhoud
Onderhoud buiten Goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is een stuk verhard en omheind buitenterrein.

Het terrein is gelegen op bedrijventerrein Amstelwijck West nabij de op- en afrit van rijksweg A-16.

Voorzieningen als het Postillion Hotel en het Van der Valk Hotel zijn in de directe nabijheid aanwezig.

Het terrein maakt onderdeel uit van een groot bedrijfscomplex dat inmiddels is verhuurd aan een tweetal huurders, te weten Mobilita Bedrijfswageninrichtingen B.V. en AssemblyPartner B.V.

Het terrein is grotendeels verhard middels asfalt verharding en is omheind middels een gaashekwerk. Via een elektrisch bedienbare schuifpoort is toegang te verkrijgen tot het terrein. Het buitenterrein is uitermate geschikt om te worden aangewend voor buitenopslag of stalling van voertuigen.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 10290, groot 2.973 m².

Indeling
Ca. 3.006 m² Verhard en omheind buitenterrein.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
- Terreinverharding middels asfaltverharding;
- Terreinafscheiding middels een gaashekwerk voorzien van een elektrisch bedienbare schuifpoort;

Huurprijs
Buitenterrein: € 17,50 per m², per jaar, exclusief BTW, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Datum van oplevering
Medio 2022.

Wijze van oplevering
In de huidige staat.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Dordtse Kil”, dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013.

Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object: “Bedrijf”

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

1. bedrijven;
2. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksvoorschriften.
- bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m²;
- zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
- detailhandel is niet toegestaan;
- aan de Calandstraat 44 is detailhandel in caravans wel toegestaan;
- maximaal 80% van het bouwvlak mag worden bebouwd;
- de maximale bouwhoogte is 10 meter;
- het meest noordelijke deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3.2;
- het middelste deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.1;
- het meest zuidelijke deel van de kavel kan worden gebruikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.2;
- het complex is gesitueerd op een gezoneerd bedrijventerrein;
- risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

De nevenbestemming van de locatie is “Waarde Archeologie

Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Calandstraat 17, 3316 EA, Dordrecht
Calandstraat 17, 3316 EA, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie