Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
3311 JG, Dordrecht

Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht

€ 125 p/m² p.j.

Omschrijving

Algemeen In het kantoorcomplex aan de Burgemeester de Raadtsingel 93c te Dordrecht dat voorheen bekend stond als “De Raadtkamers”, is door het beursgenoteerde vastgoedfonds NSI in 2016 de 9e vestiging van inmiddels 14 vestigingen van “Het Nieuwe Kantoor” geopend....

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1909 m²
Perceel 2164 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 125 p/m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Burgemeester de Raadtsingel 93 C
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2164 m²
Kantoor
Oppervlakte 1909 m²
Oppervlakte in units vanaf 193 m²
Verdiepingen
  • 6
Voorzieningen
  • liften
  • te openen ramen
Energie
Energielabel A
Energielabel index 0.94
Energielabel einddatum 2028-02-13
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 43
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
In het kantoorcomplex aan de Burgemeester de Raadtsingel 93c te Dordrecht dat voorheen bekend stond als “De Raadtkamers”, is door het beursgenoteerde vastgoedfonds NSI in 2016 de 9e vestiging van inmiddels 14 vestigingen van “Het Nieuwe Kantoor” geopend.

Het Nieuwe Kantoor (HNK genoemd) is het unieke door eigenaar ontwikkelde huisvestingsconcept dat aansluit bij elke fase van bedrijfsvoering. Bij HNK kun je lokaal of nationaal in een stijlvolle en inspirerende omgeving kantoor houden.

Bij HNK zijn alle variaties in oppervlak, contractduur en opleveringsniveau mogelijk, zodat efficiënt en functioneel kantoor houden echt vorm krijgt. Je kunt de bedrijfshuisvesting in combinatie met het Sociale Hart naar wens bepalen en samenstellen.

Zowel bij Eigen vloeren als bij Kantoor op maat heeft u naast uw eigen ruimten toegang tot alle HNK faciliteiten, zoals ontvangstruimte en een vergaderruimte. Ook alle mogelijkheden van het Sociale Hart kunnen gebruikt worden als verlengde van uw kantoor, voor bijvoorbeeld informeel overleg. Vergaderruimte hoeft hiermee geen plek te krijgen binnen uw gehuurde meters, maar kan wanneer nodig gehuurd worden in het Sociale Hart. Door slim gebruik te maken van alle HNK faciliteiten is al snel 30 – 40% minder kantooroppervlak nodig.

Meer informatie over de diverse huurmogelijkheden treft u in de te downloaden brochure.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie D, nummer 6708, groot 21 are 64 centiare.

Indeling
Ca. 423,53 m² kantoor op de begane grond (unit 0.1 rechts)
Ca. 501,42 m² kantoor op de eerste verdieping (unit 1.3 rechts)
Ca. 192,50 m² kantoor op de tweede verdieping (unit 2.1 links achter)
Ca. 311,25 m² kantoor op de tweede verdieping (unit 2.2 links voor)
Ca. 480,36 m² kantoor op de tweede verdieping (unit 2.3 rechts)

Parkeernorm 1:148 m² VVO.

Met bijbehorende parkeerplaatsen (in overleg te bepalen op basis van beschikbaarheid).

Deelverhuur van een vloer binnen het Kantoor Op Maat concept is bespreekbaar op iedere verdieping, waarbij eigenaar zal kiezen voor een verdiepingsgewijze invulling.

Naast genoemde metrages zijn de managed offices beschikbaar op de begane grond.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
- representatieve centrale entree voorzien van natuursteen met een receptiebalie en wachtruimte;
- systeemplafond met energiezuinige verlichting
- bouwkundige wanden gestuct en gesausd
- twee personenliften;
- topkoeling;
- te openen ramen;
- verwarming middels radiatoren;
- gescheiden dames- en herentoiletten op alle verdiepingen (gerenoveerd);
- mindervalide toilet op de begane grond;
- werkkast per verdieping;
- fietsenstallingen gelegen in de garage;
- toegangscontrolesysteem;
- vloeren gereed voor het leggen van vloerbedekking of gladde (giet)-vloer.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 125,00 per m², per jaar.
Parkeerplaatsen: € 950,00 per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurpenningen, zal een verrekenbaar voorschot van € 45,00 per m² per jaar, exclusief BTW in rekening worden gebracht voor diverse leveringen en diensten.

Overlegmogelijkheid
Een van de mogelijkheden in het HNK, is het huren van een vergaderruimte. Op deze manier bespaart een Huurder deze ruimte op de eigen vloer en kan er toch binnen het object overleg worden gepleegd. Op de begane grond, in het centrale hart van het gebouw, is een vergaderruimte beschikbaar met een capaciteit tot 8 personen. Deze vergaderruimte is te reserveren bij de receptie en kan worden gehuurd per uur, dagdeel of een hele dag. De kosten voor deze vergaderruimte bedragen € 20,-- per uur, € 100,-- per dagdeel of € 200,- voor een hele dag. Huurders ontvangen een korting van 15% en members ontvangen een korting van 10% op deze prijzen.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Datum van oplevering
In overleg.

Wijze van oplevering
Afhankelijk van de gekozen werkvorm Kantoor op Maat of eigen werkvloer en rekening houden met het Programma van Eisen is de wijze van oplevering onderdeel van de onderhandeling en geschiedt in nauw overleg tussen huurder en verhuurder.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012. Op grond van de planvoorschriften is de bestemming van het object: ‘Gemengd-3’ met dubbelbestemming ‘’Waarde-Archeologie”.

De voor ‘’Gemengd-3’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A. wonen;
B. detailhandel;
C. perifere detailhandel;
D. dienstverlening;
E. horeca - 1;
F. bedrijf;
G. maatschappelijk;
H. kantoor;
I. atelier;
J. cultuur en ontspanning;
K. sport;
L. openbare parkeergarage;
M. parkeren;
N. openbare verbinding;
O. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, parkeren, groen

een en ander met inachtneming van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels.

Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. Detailhandel als bedoeld onder b is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding (dh);
b. Perifere detailhandel als bedoeld onder c is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding (dhp);
c. een openbare parkeergarage als bedoeld onder l is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding (pg);
d. 'Horeca - 1' als bedoeld onder d is niet toegestaan;
e. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld onder g zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;
f. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
g. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
h. verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht.

Voor alle overige bepalingen verwijzen wij u naar de voorschriften van het bestemmingsplan. De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl (per peildatum 7 januari 2019).

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder / Koper.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht
Burgemeester de Raadtsingel 93 C, 3311 JG, Dordrecht

Bedrijfstakken in Dordrecht

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie