Burgemeester de Bruinelaan 99, Zwijndrecht 3331 AD Zwijndrecht

3331 AD Zwijndrecht prijs op aanvraag

Omschrijving

Algemeen
De Burgemeester de Bruïnelaan is één van kenmerkende en bekende straten binnen Zwijndrecht. In de straat bevinden zich een keur aan verschillende authentieke gebouwen met afwisselend woningen, kantorengebouwen en winkels.

Onderhavig object bestaat van oudsher uit een tweetal zelfstandige woningen met aan de achterzijde een later gerealiseerde aanbouw. Door de jaren heen is het...

Brochure

Download de brochure van Burgemeester de Bruinelaan 99, Zwijndrecht.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Zwijndrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
De Burgemeester de Bruïnelaan is één van kenmerkende en bekende straten binnen Zwijndrecht. In de straat bevinden zich een keur aan verschillende authentieke gebouwen met afwisselend woningen, kantorengebouwen en winkels.

Onderhavig object bestaat van oudsher uit een tweetal zelfstandige woningen met aan de achterzijde een later gerealiseerde aanbouw. Door de jaren heen is het complex getransformeerd en is er aan de onderzijde een grote winkel ontstaan met zelfstandige kantoorruimte op de verdieping. De kantoorruimte op de verdieping is momenteel verhuurd.

De winkelruimte gelegen op de begane grond komt begin november beschikbaar voor verhuur.

Op de Burgemeester de Bruïnelaan zijn op dit moment onder andere aanwezig een tweetal notariskantoren, wijnhandel, advocatenkantoor, zonnebank, dierenwinkel, drukkerij, kapsalon en een tappasrestaurant.

De Burgemeester de Bruïnelaan is goed bereikbaar en heeft een goede aansluiting op de rijks snelweg A-16 (Rotterdam – Breda- Antwerpen).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Zwijndrecht, sectie C, nummer 2978 (gedeeltelijk).

Indeling
Ca. 317 m² Winkel- / commerciële ruimte op de begane grond voorzien van een frontbreedte van 10 meter langs de Bruïnelaan, bestaande uit een min of meer langwerpige winkelruimte met aan de rechter achterzijde toiletruimte, kantoor, magazijn en nooduitgang;

De bovenstaande oppervlakte mag niet worden aangemerkt als “verhuurbare oppervlakte” zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580, maar is gebaseerd op informatie uit de lopende huurovereenkomst en op basis van informatie verkregen via de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en gegevens van het kadaster.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) in casco staat worden opgeleverd, doch voorzien van de navolgende voorzieningen:

- airconditioner middels plafondunits (‘’Aircool’’)
- openslaande deuren in magazijn ten behoeve van bevoorrading.
- zonwering buitenzijde Bruinelaan;
- deels hout en deels aluminium kozijnen voorzien van dubbele beglazing;
- verwarming via een gasgestookte cv-installatie gekoppeld aan radiatoren;
- pantryblok bestaande uit vier boven en vier onderkastjes;
- enkel toilet met voorportaal en wasbak;
- warmwater voorziening middels close-in boiler 10 liter ‘’Daalderop’’;
- systeemplafond met ingebouwde verlichtingsarmaturen;

Huurprijs
€ 3.450,00 per maand exclusief BTW., verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in januari 2015.

Datum van oplevering
November 2017.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Oud Centrum" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 januari 2016.

Op grond van artikel 6 van de bestemmingsplanvoorschriften is de bestemming van het object is: “Gemengd” met nadere functieaanduiding ‘”Gemengd -2’’ en dubbelbestemming Waarde – Archeologie.

De voor Gemengd aangegeven gronden percelen zijn bestemd voor onder andere:
a) kantoren;
b) dienstverlening;
d) detailhandel;
e) maatschappelijke voorzieningen;
g) woningen tot maximaal 15 m uit de voorgevelrooilijn.

Al dan niet in combinatie met elkaar met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

In artikel 6.3 van het bestemmingsplan is onder “specifieke gebruiksregels” opgenomen dat detailhandel in volumineuze goederen en grootschalige detailhandel niet zijn toegestaan.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload op 25 februari 2016 via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor de overige bepalingen verwijzen wij u naar de bestemmingsplanvoorschriften.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Aangeboden sinds 1 jaar, 5 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1922
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Burgemeester de Bruinelaan 99
Plaats Zwijndrecht
Land NL
Ligging in woonwijk
Winkelruimte
Oppervlakte 317 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.