Blokweg 19, Zevenbergen 4761 RA Zevenbergen

4761 RA Zevenbergen prijs op aanvraag

Omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is de bedrijfsruimte met was- en kleedruimte. De bedrijfsruimte beschikt over een tweetal overheaddeuren. De bedrijfsruimte onderscheidt zich van andere bedrijfsruimten vanwege de hoge vloerbelasting van ca. 5.000 kg. per m². De bedrijfsruimte is zowel geschikt voor productie als voor opslag doeleinden.

Verder beschikt het complex over een groot stuk...

Brochure

Download de brochure van Blokweg 19, Zevenbergen.

Download brochure

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Moerdijk

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Beschikbaar voor verhuur is de bedrijfsruimte met was- en kleedruimte. De bedrijfsruimte beschikt over een tweetal overheaddeuren. De bedrijfsruimte onderscheidt zich van andere bedrijfsruimten vanwege de hoge vloerbelasting van ca. 5.000 kg. per m². De bedrijfsruimte is zowel geschikt voor productie als voor opslag doeleinden.

Verder beschikt het complex over een groot stuk buitenterrein, dat volledig is omheind, en beschikt over een kadefaciliteit aan de Roode Vaart, waarvan in overleg een deel van circa. 1.000 m² ter beschikking kan worden gesteld. Daarnaast is het terrein voorzien van camerabewaking.

Kortom het unieke aan het complex is:
- de kadefaciliteit aan de Roode Vaart;
- de eventuele beschikking over een deel van het verharde buitenterrein;
- de zware vloerbelasting;

Het object is gelegen op bedrijventerrein de Koekoek. Bedrijventerrein de Koekoek ligt in Zevenbergen. Zevenbergen is een van de kernen van de gemeente Moerdijk, de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant. Moerdijk is onder andere bekend van de Seaport Moerdijk, die toegankelijk is voor zeeschepen en een dagelijkse shuttleverbinding heeft naar de Rotterdamse haven. Bedrijventerrein de Koekoek ligt, net als het bedrijventerrein Zwanegat, ten oosten van de kern Zevenbergen.

Op het bedrijventerrein zijn diverse bedrijven gevestigd. Enkele voorbeelden hiervan zijn Grando Keukens, Roma Roldeuren, Ecopartners, Marmach motoren, Poppelier gloeitechniek en Carmat. Het bedrijventerrein bestaat uit een mix van bedrijfsverzamelgebouwen en single tennant bedrijfsgebouwen.

Het bedrijventerrein is gunstig gesitueerd ten opzichte van uitvalswegen. Het bedrijventerrein is gelegen aan de provinciale weg de N285, die de verbinding vormt tussen de rijkswegen de A16 (Rotterdam-Breda) en de A17 (Moerdijk-Roosendaal).

Kadastrale aanduiding
Het object is plaatselijk bekend als Blokweg 19 te Zevenbergen en is kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie I, nummers gedeeltelijk 2673 en 2873.

Beschikbaar voor (deel) verhuur
Optie 1:
Ca. 895 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond die is voorzien van een tweetal overheaddeuren, waarvan er één elektrisch bedienbaar is en één deur handbediend is. De bedrijfsruimte beschikt over een variërende vrije hoogte van ca. 3,89 m tot 4,01 m tot de onderkant van de spant en ca. 4,41 tot 4,70 m tussen de spanten;

Optie 2:
Ca. 895 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond die is voorzien van een tweetal overheaddeuren, waarvan er één elektrisch bedienbaar is en één deur handbediend is. De bedrijfsruimte beschikt over een variërende vrije hoogte van ca. 3,89 m tot 4,01 m tot de onderkant van de spant en ca. 4,41 tot 4,70 m tussen de spanten;

Ca. 251 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond met een vrije hoogte van ca. 4,01 m tot onderkant spant en ca. 4,70 m tussen de spanten. Dit deel van de bedrijfsruimte is bereikbaar vanuit deel I. Een gedeelte van deze ruimte is afgescheiden (ca. 128 m²) van de rest van de bedrijfsruimte en is thans in gebruik als werkplaats, die is verwarmd en is voorzien van een monorail met een takel met een hijsvermogen van 2.000 kg.;

Optie 3:
Ca. 895 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond die is voorzien van een tweetal overheaddeuren, waarvan er één elektrisch bedienbaar is en één deur handbediend is. De bedrijfsruimte beschikt over een variërende vrije hoogte van ca. 3,89 m tot 4,01 m tot de onderkant van de spant en ca. 4,41 tot 4,70 m tussen de spanten;

Ca. 251 m² Bedrijfs- / opslagruimte op de begane grond met een vrije
hoogte van ca. 4,01 m tot onderkant spant en ca. 4,70 m tussen de spanten. Dit deel van de bedrijfsruimte is bereikbaar vanuit deel I. Een gedeelte van deze ruimte is afgescheiden (ca. 128 m²) van de rest van de bedrijfsruimte en is thans in gebruik als werkplaats, die is verwarmd en is voorzien van een monorail met een takel met een hijsvermogen van 2.000 kg.;

Ca. 337 m² Bedrijfsruimte i.c.m. een was- en kleed ruimte met douchevoorzieningen en verschillende toilet voorzieningen. In de was- en kleedruimte is een kantineruimte gesitueerd. Dit deel is bereikbaar vanuit deel II. Het bedrijfsruimte deel omvat ca. 138 m², binnen deze bedrijfsruimte is de mogelijkheid aanwezig tot het opslaan van gevaarlijke stoffen.
Buitenterrein:

Ca. 1.000 m² Verhard buitenterrein dat beschikt over een kadefaciliteit aan de rivier de “Roode Vaart”, met een nog beschikbare afmeerlengte van ca. 60 m.

In de ‘Roode Vaart Noord’ zijn schepen toegestaan uit scheepvaartklasse 2. Dit betekend dat schepen zijn toegestaan met een maximale lengte van 50 m, een maximale breedte van 6,7 m, een maximale diepgang van 2,4 m en een maximale hoogte van 7,2 m;

De verhuurbare oppervlakte is overgenomen van de ter beschikking gestelde tekeningen doch kan niet worden gezien als verhuurbaar vloeroppervlak, zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het complex zal schoon en ontruimd worden opgeleverd in de huidige staat afhankelijk van de gekozen optie met de volgende voorzieningen:

- 1 elektrisch bedienbare overheaddeur in de kopgevel van het gebouw van ca 3,65 x 3,85 m (Optie 1);
- 1 handbedienbare overheaddeur in de zijgevel van het gebouw (Optie 1);
- Betonvloer met een vloerbelasting ca. 5.000 kg. per m²;
- Brandblusmiddelen;
- Alarminstallatie;
- Opbouwverlichting;
- Monorail met takel met een hijsvermogen van 2.000 kg. (Optie 2)
- Was- en kleedruimte v.v. een drietal wastroggen, een douchevoorziening en diverse toiletten (Optie 3);
- Pantry bestaande uit drie onderkasten, een handwasbak, een koelkast, een magnetron en een close-in boiler (Optie 3);

Huurprijs
Op aanvraag.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW., verwarming en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar. Andere huurtermijnen zijn in overleg met de eigenaar bespreekbaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten komen partijen het navolgende overeen:

Deel 1:
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurpenningen zal door verhuurder een verekenbaar voorschot worden berekend van € 135,00 per maand, te vermeerderen met BTW voor onder andere de navolgende leveringen en diensten:
• onderhoud van de bestaande in het complex aanwezige klasse 2 (E1) alarminstallatie. Verhuurder overhandigt bij sleuteloverdracht 3 programmeerbare datakeys. Uitbreiding en aanpassing van het systeem is voor rekening van huurder zulks na voorafgaande toestemming en goedkeuring van verhuurder. Extra datakeys zijn tegen meerprijs verkrijgbaar;
• controle en onderhoud van brandblusmiddelen;
• controle en onderhoud van (elektrische bediening) overheaddeuren;
• OZB belasting, gebruiksdeel (mits deze aan verhuurder in rekening wordt gebracht);
• Rioolrecht, uitgangspunt 1 vervuilingseenheid, gebruiksdeel (mits deze aan verhuurder in rekening wordt gebracht);
• alle in de toekomst zich voordoende kosten welke in collectief verband noodzakelijk en verplicht zijn en waarvoor per geval van zich aandienende servicekostenpost op dat moment door verhuurder een voorschotberekening opgesteld wordt en het resultaat doorbelast zal worden aan huurder. Eén en ander in overleg met huurder.

Deel 2:
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs wordt door verhuurder een verkenbaar voorschot gefactureerd voor verbruik van de NUTS voorzieningen in de gehuurde ruimte.

Verhuurder levert aan huurder elektra, gas en water. Het verbruik hiervan wordt gemeten door middel van in het pand aanwezige tussenmeters. Als voorschot op dit verbruik betaalt huurder aan verhuurder een bedrag ad. € 250,00 per maand te vermeerderen met de wettig verschuldigde BTW, voor de periode van 1 september 2016 t/m 30 november 2016.

Na afloop van de hierboven genoemde periode van 3 maanden zal verhuurder de meterstanden opnemen van alle in het gehuurde aanwezige tussenmeters, waarna het daadwerkelijke verbruik over deze periode kan worden berekend. Op basis van het daadwerkelijk verbruik dat is gemeten aan de hand van de tussenmeters, zal het tussen partijen overeengekomen voorschotbedrag naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Een eindafrekening volgt jaarlijks na ontvangst van de jaaropgave van de nutsbedrijven.

Zekerheidsstelling
Een borgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in augustus 2015.

Datum van oplevering
In overleg

Wijze van oplevering
In overleg

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Huur BTW belast ja
Aangeboden sinds 11 maanden, 4 weken geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1951
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Blokweg 19
Plaats Zevenbergen
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 1895 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 2483 m²
Oppervlakte in units vanaf 895 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.