Object
Object
Object
Object

Archimedesstraat 20, Dordrecht 3316 AB Dordrecht

3316 AB Dordrecht huurprijs € 3.100 p.m.

Omschrijving

Algemeen
Het object betreft een bedrijfs-/productieruimte met kantoor gelegen op bedrijventerrein Louter Bloemen. De bereikbaarheid ten opzichte van de snelwegen is erg goed, binnen 2 autominuten op de A16 en via de N3 is de A15 eveneens in de nabijheid.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie L, nummer 2558, groot 8 are 45 centiare.

Indeling
Ca. 480 m² bedrijfsruimte op de begane...

Brochure

Download de brochure van Archimedesstraat 20, Dordrecht.

Download brochure

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Dordrecht

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Het object betreft een bedrijfs-/productieruimte met kantoor gelegen op bedrijventerrein Louter Bloemen. De bereikbaarheid ten opzichte van de snelwegen is erg goed, binnen 2 autominuten op de A16 en via de N3 is de A15 eveneens in de nabijheid.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie L, nummer 2558, groot 8 are 45 centiare.

Indeling
Ca. 480 m² bedrijfsruimte op de begane grond.
Ca. 80 m² bedrijfsruimte op een entresolvloer boven de secundaire ruimten.
Ca. 80 m² secundaire ruimten ingebouwd aan de achterzijde, bestaande uit een toiletgroep, wasruimte, pantry, kantoor en magazijn.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
- Niet onderheide betonvloer, aangebracht op een aangetrilde zandlaag;
- Staalkolommenconstructie;
- Vrije hoogte variërend van ca. 5,28 m¹ tot ca. 6,18 m¹;
- Hoogte op entresol variërend van ca. 3,50 m¹ tot ca. 4,32 m¹;
- Één handbediende overheaddeur afm. ca. 4,00 m x ca. 4,50 m (thans niet in gebruik in verband met de aanwezige glazen pui);
- Één elektrisch bedienbare overheaddeur afm. Ca. 4,00 m x 4,50 m;
- Opgebouwde verlichtingsarmaturen;
- Gasgestookte heaters merk Reznor; *
- Brandslanghaspel;
- Twee mechanische ventilatoren in de achtergevel;
- Warmwatervoorziening d.m.v. een boiler;
- Verwarming in de secundaire ruimten via radiatoren;
- Pantryblok met koel-/ vriescombinatie en 4-pits gasfornuis;
- Gescheiden dames- en herentoilet.

De voorzieningen die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) worden 'om niet' ter beschikking gesteld aan huurder. Hiervoor geldt dat huurder kosteloos gebruik mag maken van deze voorzieningen, doch met nadruk melden wij dat deze voorzieningen niet tot het gehuurde behoren.

Eventueel toekomstig onderhoud of vervanging van deze voorzieningen komen geheel en al voor rekening van Huurder. Na afloop van de huurovereenkomst dienen deze voorzieningen wel in het gehuurde achter te blijven. Op deze manier zijn jullie als Verhuurder niet verantwoordelijk voor de kosten van onderhoud of vervanging van deze voorzieningen.

Huurprijs
€ 3.100, -- per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW en servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Het complex is gesitueerd binnen het bestemmingsplan ‘’Zeehavens’’ dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 november 2014. Op grond van artikel 5 van dit bestemmingsplan is de enkelbestemming van de locatie ‘’Bedrijf – 3’’ met gebiedsaanduidingen ‘’milieuzone – bedrijf t/m categorie 4.1’’, ‘’gezoneerd industrieterrein’’ en zone geluidverkaveling’’.

Bestemming
De voor ‘’Bedrijf – 3’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Bedrijven;
b. Detailhandel in auto’s, motoren, boten, caravans en landbouwwerktuigen;
c. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van detailhandel-meubels’ (sdh-meu) detailhandel in meubels met het daarbij passende nevenassortiment;
d. Bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.

Specifieke gebruiksregels
Milieuzonering
Bedrijfsactiviteiten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.1.

Risicovolle inrichtingen
Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan

Geluidverdeling
Ter plaatse van de aanduiding “zone geluidverkaveling” mogen gronden uitsluitend worden gebruikt met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.2.

Bedrijfswoningen
Bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', met dien verstande dat:

a. Per aanduiding één bedrijfswoning is toegestaan;
b. De inhoud van een bedrijfswoning ten hoogste 500 m3 bedraagt.

Bedrijfsgebonden kantoren
Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan, met een maximum van 3.000 m², mits het bepaalde in artikel 20.3 van deze regels in acht wordt genomen.

Zelfstandige kantoren
Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan.

Ondergeschikte detailhandel
In het kader van de uitoefening van een bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan, mits:

a. Het goederen betreft, die ter plaatse zijn vervaardigd of geproduceerd of die in het kader van de bedrijfsuitoefening worden verkocht of geleverd en een wezenlijk onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsuitoefening;
b. De detailhandel zich beperkt tot een niet-zelfstandig onderdeel van het bedrijf;
c. Het aandeel detailhandel niet meer bedraagt dan 5 % van de bedrijfsomzet;
d. Geen specifieke inrichting gericht op detailhandel mag worden aangebracht;
e. Geen speciale aandacht voor detailhandel mag worden gevraagd.

Gebiedsaanduiding – milieuzone (bedrijf t/m categorie 4.1)
20.1.1 Milieu categorieën
a. Voor de milieuzonering gelden de volgende regels:

1. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 3 zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

2. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 4.1' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

3.ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 4.2' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

4. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 5.1' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

5. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - bedrijf t/m categorie 5.2' zijn uitsluitend bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 t/m 5.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan.

b. Op bouwpercelen aangewezen voor meerdere milieucategorieën, zijn bedrijven toegestaan tot de op dat perceel ten hoogste toegelaten milieucategorie, met dien verstande dat bij de situering van de verschillende bedrijfsonderdelen de voor het bouwperceel geldende milieuzones in acht genomen moeten worden.

Bovenstaande gegevens zijn gedownload via www.ruimtelijkeplannen.nl op peildatum 24 juni 2019 via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Energielabel
Een energielabel van het object is niet van toepassing.

Datum van oplevering
In overleg.

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 3.100 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1967
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Archimedesstraat 20
Plaats Dordrecht
Land NL
Ligging bedrijventerrein
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 640 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010-4248888 / 078-6144333 

Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.