1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
4794 SM, Heijningen

1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen

€ 595.000 k.k. / € 65.000 p.j.

Omschrijving

Algemeen Voor verhuur/verkoop wordt aangeboden een op eigen grond gelegen bedrijfs-/opslagloods, in het hart van het bedrijventerrein Dintelmond, deel uitmakende van de gemeente Moerdijk. Het complex is voorheen in gebruik geweest bij een groothandel en is door de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 1942 m²
Perceel 2245 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Bedrijfshuisvesting Drechtsteden
Bedrijfshuisvesting Drechtsteden

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Moerdijk

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs € 595.000 k.k. / € 65.000 p.j.
Huur BTW belast ja
Koop BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1975
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres 1-Februariweg 8
Plaats Heijningen
Land NL
Ligging
  • bedrijventerrein
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 2245 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 1566 m²
Oppervlakte in units vanaf 1566 m²
Kantoor oppervlakte 376 m²
Parkeergelegenheid
Niet-overdekte parkeerplaatsen 6
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten goed

Uitgebreide omschrijving

Algemeen
Voor verhuur/verkoop wordt aangeboden een op eigen grond gelegen bedrijfs-/opslagloods, in het hart van het bedrijventerrein Dintelmond, deel uitmakende van de gemeente Moerdijk. Het complex is voorheen in gebruik geweest bij een groothandel en is door de vorm bij uitstek geschikt om opnieuw in gebruik te worden genomen voor groothandel en opslag.

Heijningen is onderdeel van de gemeente Moerdijk, naar omvang een van de grootste gemeenten van Nederland. De gemeente heeft een oppervlakte van circa 180 km².

Dintelmond ligt aan het Volkerak aan de monding van het riviertje de Dintel, is bereikbaar vanaf het Schelde-Rijn kanaal en heeft een bruto-omvang van ongeveer tachtig hectare. Via Hellegat staat het industrieterrein in verbinding met het Haringvliet en het Hollandsch Diep. Een kleine insteekhaven met een maximale diepte van 4,5 meter zorgt voor de zogenaamde natte ontsluiting van het terrein. De sluis aan het einde van de haven vormt via de Dintel de doorgang naar het achterland.

Er zijn goede verbindingen voor zowel Noord-Zuid verbindingen via de nabij gelegen rijksweg A-29 (Rotterdam – Bergen op Zoom – Antwerpen) en Oost-West verbindingen via de nabij gelegen rijksweg A59 (Breda).

Kadastrale aanduiding
Gemeente Fijnaart, Sectie V, Nummer 286, Groot 2.245 m².

Indeling
Ca. 1.190 m² Bedrijfsruimte, voorzien van deels stelconplaten vloer en deels betonklinkers, twee handbedienbare overheaddeuren aan de achterzijde, toiletgroep voorzien van dubbel toilet, dubbele urinoir, handwasbak, diverse vluchtdeuren, lichtstraten en krachtstroom;

Ca. 376 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit 8 kantoorvertrekken voorzien van airconditioning en systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen, een kantine, een berging, een dubbele toiletruimte, pantry, trap naar de bovengelegen entresolvloer en een doorgang naar de achtergelegen bedrijfsruimte;

Ca. 250 m² Houten entresolvloer gelegen op de eerste verdieping, bestaande uit twee ruimtes en voorzien van lichtkoepels;

6 parkeerplaatsen voor het complex.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Bedrijfsruimte
- Vrije hoogte is ca. 5 meter;
- Deels stelconplaten vloer deels betonklinkers;
- TL opbouw verlichting;
- Lichtstraten;
- Krachtstroom;
- Drie elektrisch bedienbare overheaddeuren.

Kantoorruimte
- Verwarming d.m.v. cv gekoppeld aan radiatoren;
- Te openen ramen v.v. dubbele beglazing;
- Systeemplafonds met ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Airconditioning*;
- Toiletgroep;
- Brandmeldinstallatie*;
- Pantry.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 65.000,00 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Moerdijk valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Bedrijventerrein Dintelmond" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 13 maart 2020.

Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de enkelbestemming van het object: “Bedrijventerrein”, met de nadere functieaanduiding “bedrijf t/m categorie 5.2”.

Daarnaast beschikt de locatie over de dubbelbestemmingen “Waarde-Archeologie 8” en “Waterstaat-Waterbergingsgebied” en over de gebiedsaanduidingen “geluidzone-industrie” en “vrijwaringszone-dijk 2”.

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Bedrijven en bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste milieucategorie 3.2 zoals opgenomen in Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': tevens een bedrijfsactiviteit uit ten hoogste milieucategorie 4.2 zoals opgenomen in Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.2': tevens een bedrijfsactiviteit uit ten hoogste milieucategorie 5.2 zoals opgenomen in Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. in afwijking tot het bepaalde onder lid a, b en c is de vestiging van bedrijven uit milieucategorie 1 en 2, zoals opgenomen in Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten niet toegestaan;
e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': bestaande bedrijfswoning(en);
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - glasrecyclingsbedrijf'' tevens voor een glasrecyclingsbedrijf;
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - scheepswerf' tevens een scheepswerf uit ten hoogste milieucategorie 5.2 zoals opgenomen in Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - jachthaven': tevens een jachthaven:;
i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - jachtmakelaar': tevens een jachtmakelaar;
j. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens horeca in de vorm van een restaurant;
k. parkeer- en verkeersvoorzieningen;
l. groenvoorzieningen.

Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 26 maart 2020. Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij u naar bovengenoemde website.

Koopsom
€ 595.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Indien verkoper dit wenst, dient koper bereid te zijn mede te werken aan een met BTW belaste levering.

Koopovereenkomst
De tussen partijen gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een model koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed (model 2014) zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.

Staat van de onroerende zaak
De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom worden overgedragen in de feitelijke en juridische staat waarin het zich ten tijde van het sluiten van de bezichtiging bevond, In verhuurde staat “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor rekening en risico van Koper komen.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huur-/ koopovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle media

Alle afbeeldingen

1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen
1-Februariweg 8, 4794 SM, Heijningen

Bedrijfstakken in Moerdijk

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie