Gastblog: Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters

Gastblog: Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters

Geschreven door Maria van der Velde

Om jou nog beter te informeren én omdat we bij Ooms veel waarde hechten aan de band met onze relaties, vragen wij hen kennis te delen over onderwerpen vanuit hun specialisme. Deze keer vertelt Pim de Goede van Steens & Partners, Accountant en Adviseurs je meer over de overdrachtsbelasting voor starters.

"Het is van algemene bekendheid dat het als gevolg van de gestegen woningprijzen voor starters zeer moeilijk is een koopwoning te verwerven. Om starters in een oververhitte woningmarkt meer kansen te bieden op aankoop van een woning is in het Belastingplan 2021 een voorstel opgenomen om per 1 januari 2021 kopers van 18-35 jaar geen overdrachtsbelasting meer te laten betalen. Het voorstel is overigens op dit moment nog niet aangenomen.

Voorwaarden voor de vrijstelling zijn:
- de verkrijger moet minimaal 18 jaar zijn;
- de verkrijgen moet jonger zijn dan 35 jaar;
- er moet een woning of een recht waaraan een woning is onderworpen worden verkregen;
- deze woning moet anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruikt gaan worden;
- de vrijstelling mag niet al eerder zijn gebruikt;
- de vrijstelling geldt niet als slechts economische eigendom wordt verkregen.

Voorafgaand aan de levering zal de verkrijger een verklaring moeten afleggen dat de woning inderdaad als eigen woning zal worden gebruikt.

Een bijkomend gunstig effect van de startersvrijstelling is de maximaal mogelijke financiering. Bij aankoop van een woning van € 300.000 betaal je € 6.000 overdrachtsbelasting en stel €1.000 kosten. De starter kan slechts 100% van de aankoopprijs, zijnde € 300.000 bancair financieren. Dit is geregeld in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. In dit voorbeeld moet de koper € 7.000 eigen geld meenemen. Dankzij de nieuwe vrijstelling heeft de starter in 2021 slechts € 1.000 eigen geld nodig.

Bij stellen die samen een woning kopen, is het denkbaar dat de een de vrijstelling krijgt en de ander niet. Dat gaat spelen in situaties waarin de een jonger is dan 35, terwijl de ander 35 of ouder is. Bij een woning van € 300.000 en 50/50 eigendomsverhouding is dan € 3.000 overdrachtsbelasting verschuldigd (2% over € 150.000).Financiering van de eenmalige vrijstelling vindt plaats doordat het reguliere tarief wordt verhoogd van 6% naar 8%. Voor natuurlijke personen die een eigen woning verwerven blijft het lage tarief van 2% van toepassing, echter alleen als het juridische eigendom wordt verworven en niet langer als het economisch eigendom wordt verkregen.

Starter: stel de koop uit tot 2021
Starters doen er wellicht verstandig aan om hun aankoop uit te stellen tot 2021. Beleggers zullen met het oog op de verhoging van het tarief tot 8% juist geneigd zijn om hun aankopen naar voren te halen. Hetzelfde geldt voor de kopers van vakantiewoningen. Beslissend voor de vrijstelling en/of het tarief is overigens niet het tijdstip van de koop, maar dat van de levering.

Helaas is de concurrentie van beleggers niet de enige reden van de problemen waarmee starters te maken krijgen. Een beperkt woningaanbod, verminderde leencapaciteit onderlinge concurrentie met meer vermogende starters en andere doorstromers in dezelfde markt zijn eveneens oorzaken en die worden door dit wetsvoorstel niet weggenomen, misschien werkt de verhoging van het algemene tarief daarop juist wel negatief uit. Jammer is bovendien dat voor de structurele opbrengst van de wijzigingen (€ 628 mio) vooralsnog geen aanwending is gevonden in plaats van benutting van deze gelden voor het aanpakken van bovenstaande problemen."

- Pim de Goede
Steens & Partners, Accountant en Adviseurs

Meer weten over dit onderwerp?

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie