blockchain-ledger
26-06-2017

Bent u als vastgoedprofessional al voorbereid op de Blockchain? Hij komt eraan!

Bent u als vastgoedprofessional al voorbereid op de Blockchain? Hij komt eraan!

De afgelopen maanden is er al het een en ander geschreven over deze nieuwe technologie. De blockchain is oorspronkelijk de datastructuur achter de Bitcoin, maar Bitcoin is slechts een van de vele toepassingsmogelijkheden. Koen Hegenbart legt het graag voor u uit.

Bij Blockchain worden transacties bijgehouden in een openbare decentrale database. Dit houdt in dat er niet één instantie of bedrijf eigenaar is, maar dat niemand exclusief eigenaar is. Blockchain is een peer-to-peer netwerk waaraan iedereen kan deelnemen en waarvan alle deelnemers het eigendom in gelijke mate verdelen. Het is een openbaar netwerk vergelijkbaar met systemen als het internet en e-mail. Het is van niemand en iedereen kan en mag het gebruiken. Het is daardoor ook mogelijk om nieuwe toepassingen aan dit systeem toe te voegen, zonder dat daarvoor restricties of drempels van kracht zijn. Er is immers geen eigenaar.

De open inrichting van Blockchain zorgt ervoor dat het systeem, evenals het internet, niet door hackers kan worden gekraakt. In feite is Blockchain voor data hetzelfde als het internet voor informatie. Data kunnen met blockchain op veilige wijze worden gedeeld, waardoor de mogelijkheid ontstaat om waarde- en vertrouwen dragende documenten te digitaliseren en tevens handelingen te automatiseren zonder tussenkomst van derden.

De blockchain is oorspronkelijk de datastructuur achter de Bitcoin, maar Bitcoin is slechts een van de vele toepassingsmogelijkheden van blockchain-technologie. Het is het beste te vergelijken met een digitaal grootboek van transacties, dat continu via een netwerk van vele computers wordt gecontroleerd.

Dat de vastgoedsector met Blockchain te maken zal krijgen is zeker. Op de eerste plaats door toepassing van blockchaintechnologie in de sector zelf. Er zijn wereldwijd namelijk al diverse startups die oplossingen zoeken voor digitalisering en automatisering van processen rondom vastgoedtransacties. Denk hierbij aan due diligence-trajecten, registratie, verwerken van transacties, maar ook werkzaamheden van zogenaamde ‘trusted third parties’ als accountants, banken, notarissen, overheden, et cetera. Het gevolg hiervan is dat de hoeveelheid en de kwaliteit van vastgoeddata sterk zal toenemen, wat weer een versnelling oplevert voor de verdere digitaliseringsmogelijkheden binnen de vastgoedsector.

De gemeente Rotterdam draaide eind vorig jaar in samenwerking met het Cambridge Innovation Centre (CIC) en Deloitte al een pilot met Blockchain onder de naam: ‘Blockchain in Real Estate’, waarbij de techniek werd gebruikt voor het vastleggen van nieuwe huurcontracten. Het vastleggen van juridisch bindende huurcontracten is volgens Deloitte de eerste stap richting het efficiënter en transparanter beheren van vastgoed.

Volgens Deloitte zorgt blockchain voor een revolutie in de vastgoedsector. “Het vergroot het vertrouwen tussen de verschillende partijen doordat data transparant wordt opgeslagen en de kans op fouten in informatie kleiner wordt. Het is moeilijk te zeggen wat de toekomst zal brengen, maar Paul Wessels (PropertyNL) voorspelt dat de komst van deze technologie dezelfde impact op de samenleving zal hebben als de komst van het internet.

Ik ben dan ook erg benieuwd of we de komende tijd meer zullen horen over nieuwe toepassingen op het gebied van blockchain in het vastgoed. Wellicht dat we over enkele jaren net zo makkelijk met de blockchain werken als we nu met internet werken.

Koen Hegenbart

Assistent Bedrijfsmakelaar

Informatie nodig?

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.