RICS

Ooms wordt reguleerd door RICS. Dit certificaat garandeert dat Ooms de strikte gedragscode van de RICS hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft.

Wat is RICS?

1028639_RICS.png

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Naast Ooms zijn er wereldwijd meer dan 170 bedrijven die door RICS worden gereguleerd.

Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.