Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2014Release: 6 februari 2014

Op 6 februari is het Jaarrapport Sprekende Cijfers uitgekomen. In het rapport staan de landelijke en regionale ontwikkelingen op de kantorenmarkt van het afgelopen jaar beschreven. Zowel regionale kennis en landelijke dekking zijn belangrijke speerpunten van Dynamis. In samenwerking met de Dynamis partners door heel Nederland is ook dit jaar een analyse gemaakt van de ontwikkelingen binnen de Nederlandse kantorenmarkt. 

Ook dit jaar besteedt Sprekende Cijfers behalve aan de cijfers aandacht aan een actueel thema in de markt. Dit jaar is het thema 'Big Data'. Wereldwijd is een enorme hoeveelheid data beschikbaar en neemt de snelheid waarop dit wordt verzameld verder toe. Deze data is afkomstig uit onder andere navigatiesystemen, smartphones, CBS-gegevens en talloze andere datasets.

Van onschatbare waarde voor vastgoed
Het gebruik van Big Data kan de vastgoedbusiness verrijken. Hoe wordt data gebruikt in andere sectoren? Wat is hiervan te leren en hoe kunnen we Big Data toepassen in onze vastgoedsector ten einde concurrenten voor te zijn, een hoger rendement te realiseren en betere relaties te onderhouden?

Stefan van Duin en Marike Tuinder (Deloitte) beschrijven in het thema-artikel in deze Sprekende Cijfersrapportage de term Big Data en leggen de relatie met het vastgoed. Download hieronder het thema-artikel.

Wilt u andere Sprekende Cijfers rapportages lezen? Kijk dan op de overzichtspagina Sprekende Cijfers

Download hieronder het nieuwe jaarrapport 'Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2014'. 

Shirley Bröcker
1345_BEWERKT-Cover-SCK-2014.jpg
Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.