Wat u moet weten over de Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Wat u er over moet weten, dat leest u in dit artikel.

De vastgoedbranche heeft de reputatie om een speelveld te zijn voor partijen die trachten illegaal verkregen vermogen legaal te maken, zodat de herkomst niet meer zichtbaar is. Hiervoor is in 2008 de Wwft ingevoerd om, naast het witwassen van geld, ook het financieren van terrorisme aan te pakken. Inmiddels zijn we aangekomen tot de Vierde Anti-Witwasrichtlijn, welke ook binnen alle Europese lidstaten moet worden geïmplementeerd. Het is een understatement om te zeggen dat sinds de invoering van de Wwft in 2008 de wet grote veranderingen heeft ondergaan, al zijn Wwft-plichtigen niet altijd op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Per 26 juni 2017 had de Nederlandse wetgever de Vierde Anti-Witwaslijn al geïmplementeerd moeten hebben. De overheid heeft deze doelstelling niet behaald. Het Bureau Financieel Toezicht geeft als reden er “Niet de tijd en het geld te hebben om alle Wwft-plichtige bedrijven te instrueren”. Dat spoedig alle betrokken Wwft-plichtigen moeten voldoen aan de nieuwe standaarden is hierbij meer een kwestie van tijd.

Het is voor makelaarskantoren belangrijk om ook eigen organisatie te onderwerpen aan een risicoanalyse. Deze analyse betreft een herziening van uw eigen klantenkring, dienstverlening, transactie en de aard en omvang van uw onderneming. Belangrijk: deze risicoanalyse moet worden vastgelegd en actueel gehouden worden. Als makelaars kantoor moet u dus op verzoek de risicobeoordeling van uw kantoor aan de toezichthouden kunnen verstrekken. Het is dus van belang dat er een beleid is opgesteld om de risico’s uit de risicoanalyse beheersbaar zijn gemak. Hierbij zijn gedragslijnen, procedures en maatregelen vastgelegd. Op basis van de aarde en omvang van een kantoor moet er tevens een compliance-functie worden ingericht.

Met de implementatie van de richtlijn zijn er twee kernverplichtingen uit het Wwft: het cliëntenonderzoek en de meldplicht. Het cliëntenonderzoek vereist een actievere aanpak op de risico’s rondom een transactie of opdrachtgever. De categorieën waar een vereenvoudigd cliëntenonderzoek volstaat komen te vervallen. Dit betekent dat makelaars zelf een risicobeoordeling moeten gaan uitvoeren. U bepaalt per opdrachtgever of een vereenvoudigd, normaal of verscherpt cliëntenonderzoek nodig is. Verdachte transacties, zoals grote contante betalingen, moeten worden gemeld, en de cliënt (koper of huurder) moet worden geïdentificeerd en geverifieerd. In het kader van deze meldplicht wordt de grens van contante betalingen ook verlaagd naar €10.000,-. Met name het cliëntenonderzoek is extra belangrijk voor makelaarskantoren, dus ook voor Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting. Hierbij worden o.a. maatregelen genomen zodat de identiteit van de cliënt voortijdig in het proces wordt gecontroleerd.

 

 

82633_disclaimer.jpg
Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.