Energielabels voor kantoren: Hoe ver zijn we?

In onze nieuwsbrief van december 2016 schreef Assistent Bedrijfsmakelaar Koen Hegenbart al over de aanscherping van de energielabels vanaf 2023. In 2023 is het energielabel C verplicht voor kantoren. Inmiddels zijn we alweer halverwege 2017, waarmee moet er rekening worden gehouden?

Wat levert het op?

Het is gebleken dat de verhuurder vaak wel wilt investeren in duurzaamheid. Mar omdat de besparing voornamelijk door de huurder wordt gerealiseerd, levert dit de verhuurder niet direct rendement op. De besparingen voor de huurder betreffen vaak maar een gering bedrag op de energielasten en is daarom niet interessant. NVAM Business oppert dat een verplichting voor servicekosten een mogelijke oplossing zou kunnen bieden. Op deze manier kan de overheid een de huurder aansporing verspillend gedrag te vermijden. Inspiratie voor het idee is afkomstig uit de VS, waar verhuur inclusief servicekosten gebruikelijk is. Daarnaast is het zo dat er bij woningen mogelijk is om door de eigenaar of gebruiker opgewekte energie in het postcodegebied te salderen met de verbruikte energie. Op dit moment is deze maatregel nog niet van toepassing op bedrijfsgebouwen. Mocht dit wel het geval zijn, dan is dit een sterke aansporing voor energie-neutrale bedrijvenparken. 

Zwaardere verplichting makelaar en taxateur

Het verplichte energie C-label heeft ook gevolgen voor de makelaar en taxateur. Het is namelijk moeilijk in te schatten wat exact het prijsverschil in het energielabel is van een kantoor en hoe dit zichtbaar gemaakt kan worden. Normaliter hebben taxateurs hier referentie transacties voor, maar die ontbreken op dit moment nog. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkt aan een energiebesparing verkenner die hierin de taxateur kan ondersteunen. Het gaat hier om een globale inschatting van de verbouwkosten van kantoren, waarop de taxatie zich op kan baseren. 

Marktkansen

Het EPA biedt ook kansen. Het is niet onbedenkelijk dat er een groot gedeelte van de kantoorgebruikers in een korte periode van kantoor moet wisselen. Een grote stroom van verhuizingen vraagt om passend advies voor makelaars. Het is belangrijk om gebruikers en eigenaren nu al bewust te maken van de komende maatregelen.

Afsluitend kunnen er altijd vragen gesteld worden bij de maatregel. Dat duurzaamheid een hoge prioriteit moet krijgen, daar hoeft niet over getwist te worden. Echterr heeft het energielabel van gebouwen maar een beperkt verband met de CO2 uitstoot. Het is namelijk geen accurate weerspiegeling van het werkelijke energieverbruik. Wellicht kan het openbaar maken van het energiegebruik van kantoren een beter instrument zijn in het verlagen van de CO2 uitstoot van kantoren. Op dit moment wordt ook de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gebruikt om te bepalen wat het energieverbruik van een object is. Het is natuurlijk maar de vraag of dit een juiste aanpak is, omdat de BAG niet altijd nauwkeurig is.

Bron:

Bijeenkomst markgroep Kantoren C-label d.d. 3 mei in Nieuwegein

Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.