Aanscherping regels rondom energielabels vanaf 2023Kantoren met een energielabel D of slechter niet meer gebruiken

In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Blok op 28 november jl. dat kantoorpanden in Nederland met een energielabel slechter dan C vanaf 2023 niet meer mogen worden gebruikt.

Eigenaren van energie-onzuinige kantoorpanden worden met deze maatregel gedwongen om hun vastgoed te renoveren. De totale investeringskosten die bij dit voorstel horen bedragen volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ruim één miljard euro. Deze kosten moeten terugverdiend worden door middel van een huurverhoging, maar dat is voor veel partijen helaas geen optie. Er zit dan niets anders op dan slopen of herbestemmen van veel verouderde kantoorpanden.

Kleine kantoren tot 100 m² en monumentale panden worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten en lijken daarmee voorlopig de dans te ontspringen.

Wel of geen bouwkundige ingrepen
Kantoren die nu al een energielabel hebben dat niet slechter is dan F kunnen zonder al te grote bouwtechnische ingrepen voldoen aan de nieuwe standaard. Hierbij wordt verwacht dat kleine aanpassingen aan installaties, zoals het wijzigen van de verlichting reeds volstaat.

Bij gebouwen met een energielabel G zal men moeten kijken naar energiebesparende bouwtechnische aanpassingen, waaronder het isoleren van daken en muren, het aanbrengen van HR++ glas en energiezuinige installaties.

Voorlopig geldt de verplichting alleen nog voor kantoren. Wel komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om de maatregel ook bij andersoortige utiliteitsbouw door te voeren, waaronder bij winkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, sporthallen en musea.

 

Grootverbruikers
Alle bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken, zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt. De controle daarop is reeds aangescherpt door de omgevingsdiensten en het kabinet heeft sinds begin november twintig extra toezichthouders aangesteld om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Deze maatregelen zullen in 2023 een energiebesparing realiseren van ruim 16 petajoule. Ter indicatie: per jaar gebruikt heel Nederland 3.000 petajoule.

 

Handhaving en sancties
Het kabinet heeft gekozen voor een generieke verplichting voor alle kantoren en niet voor een verplichting die ingaat bij mutatie. Beoogde sancties zijn een dwangsom en het staken van gebruik. Als het aan het kabinet ligt wordt de maatregel overigens in 2030 aangescherpt naar een verplicht A-label, met een uitbreiding naar andere utiliteitsgebouwen zoals hierboven al genoemd.

 

Is slopen duurzaam?
Dat we allen zouden moeten streven naar een duurzame vastgoedvoorraad behoeft geen betoog, maar er zijn wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de gekozen werkwijze. Er wordt niet of nauwelijks rekening gehouden met de enorme financiële impact op vastgoedpartijen, waarbij het altijd maar weer de vraag is of zij in staat zijn om dit te kunnen dragen.

 

Koen Hegenbart
Junior Bedrijfsmakelaar

 

Business Meeting: Financiering van kantoorpanden en verplicht verduurzamen naar label C

Op dinsdag 14 maart 2017 om 12:00 organiseert VastgoedJournaal een business meeting over de bovenstaande veranderingen. Sprekers zijn Selina Roskam van het RVO en Annemieke de Vries van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Jos Jonkers, Business Manager bij ING Real Estate Finance. De bijeenkomst duurt ongeveer tot 15:00, waarna er een informele borrel plaats vindt. 

Aanmelden voor de business meeting? Stuur dan een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Financiering van kantoorpanden en verplicht verduurzamen naar label C". De kosten voor de business meeting bedragen € 295,00 excl. BTW.

Kijk voor meer informatie over het evenement op de website.

Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.