Dynamis: In 111 gemeenten structureel overaanbod aan winkels

Het is een bewogen jaar geweest met veel faillissementen van grote, bekende en van oudsher traditionele winkelketens van onder andere V&D, Macintosh, USG, McGregor en Mitra. Deze faillissementen hebben ertoe geleid dat het beschikbare aanbod van winkelruimte in de kernwinkelgebieden fors is gestegen naar 210.150 m², dit betekent een stijging ten aanzien van vorig jaar van 9%. Opvallend is dat in de vier grote steden het beschikbare winkelaanbod juist aanzienlijk is gedaald met 15%, ten opzichte van een stijging in de twintig andere onderzochte regio’s van 13%. Dit blijkt uit het zojuist gepubliceerde rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2016 van Dynamis Makelaars, Vastgoedconsultants en Taxateurs.

Winkelruimte na faillissement snel weer gevuld in grote steden
Wellicht tegen het marktbeeld in is het opnamevolume is het afgelopen jaar met 66% gestegen ten aanzien vorig jaar. In totaal kwam het opnamevolume over het afgelopen jaar uit op 231.150 m². Het is dan ook goed te constateren dat ondanks het grote aantal faillissementen in het winkellandschap er andere partijen opstaan zoals Hudson’s Bay, Primark, Decathlon, Zara, Topshelf en verscheidene horecaconcepten. Daarbij moet worden opgemerkt dat Hudson’s bay 30% van het opnamevolume voor haar rekening heeft genomen.

 

Leegstand versus vernieuwing
Bij de verhuurbaarheid in de verschillende kernwinkelgebieden valt op dat met name in de vier grote steden het aanbod zeer snel weer wordt opgenomen. In gemeenten zoals Dordrecht, Assen, Heerlen en Almelo is vaker sprake van langdurige leegstand. De Nederlandse winkelmarkt kent dan ook twee gezichten, waarbij enerzijds de faillissementen leiden tot langdurige leegstand in de winkelstraten, maar anderzijds is een ontwikkeling zichtbaar waar andere merken snel profiteren van de ruimte die ontstaat met nieuwe, frisse concepten om de markt te bedienen. Er kan dan ook niet worden gesteld dat het slecht gaat met de winkelmarkt, sterker nog de crisis kan worden gezien als katalysator voor een sterke herijking van het winkellandschap. Typerend hierbij is dat van de oud V&D panden in de grotere gemeenten (>150.000 inwoners) inmiddels 81% een nieuwe huurder heeft gevonden, tegenover 18% van de panden in de relatief kleinere gemeenten (<100.000 inwoners). Naast een herijking van het winkellandschap vindt ook een herijking plaats bij retailers naar meer innovatieve, up to date en meer concepten met een sterke focus.

 

Structureel overaanbod in 111 gemeenten
Uit de analyses van Dynamis blijkt dat bij inmiddels 111 van de 390 gemeenten sprake is van een structureel overaanbod van de winkelstructuur. Dit betreft hoofdzakelijk gemeenten waar de bevolkingsontwikkeling op korte of middellange termijn een krimp toont en in gemeenten waar in het verleden een winkelvoorraad is gebouwd ten behoeve van de (zogenaamde rekentechnische) regionale behoefte. Deze gemeenten hebben onder andere, ingegeven door de opkomst van internetwinkels en de verbeterde bereikbaarheid van grotere steden, hun regionale karakter verloren. Goed om te benoemen is dat veel van deze gemeenten inmiddels het probleem onderkennen en beleid voeren door middel van een retailvisie. Concrete plannen ontbreken vaak nog helaas.

 

Discussie over komst FOC’s
De afgelopen periode zijn er veel discussies ontstaan met betrekking tot de bouw van nieuwe FOC’s in onder andere Assen, Halfweg, Zevenaar en Zoetermeer. Puur op basis van geografie kan wellicht worden gesteld dat er nog ruimte is voor een FOC in het Noorden van Nederland. Als echter naar het verzorgingsgebied wordt gekeken in combinatie met de externe effecten die dergelijke ontwikkelingen genereren, kan worden gesteld dat een FOC op deze locatie niet voor de hand ligt. Voorts kunnen er vraagtekens worden gesteld bij het niveau waarop dergelijke besluiten worden genomen. Immers staat vast dat de externe effecten (verdringingseffecten) de gemeentelijke en provinciale grenzen overschrijden, waardoor besluitvorming ook op een hoger schaalniveau zou moeten worden genomen.

Lees hier de volledige rapportage Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2016


Wilt u de nieuwste Sprekende Cijfers Winkelmarkten rapportage direct ontvangen? Meld u dan aan via
de contactpagina op de website van Dynamis.

4393_Dynamis_infographic_SCW_2016_DUO_v2.jpg
Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.