Bestaand logistiek aanbod voldoet niet aan gebruikersvraagStevige opnamestijging grote logistieke objecten, aanbod grote metrages beperkt

In 2015 is het opnamevolume van logistiek vastgoed met 51% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Mede door deze stevige groei is het beschikbare aanbod gedaald met 23%. Dit blijkt uit de derde editie van het rapport ‘Sprekende Cijfers Marktscan Logistiek 2016’ van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt. Deze rapportage is een aanvulling op de reeds verschenen rapportage Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten.

Aanzienlijke groei van het opnamevolume
In 2015 is, in de 25 voor logistiek relevante regio’s, in totaal 1.104.000 vierkante meter logistiek vastgoed opgenomen. Dit betekent een stevige stijging van het opnamevolume ten opzichte van voorgaande jaren. Zo ligt het opnamevolume nu 51% hoger dan vorig jaar. Het opnamevolume van logistiek vastgoed heeft zich het afgelopen jaar sterk geconcentreerd in vier steden, te weten Tilburg, Venlo, Rotterdam en Eindhoven.

Mede door de stevige opnamestijging is het aanbod van logistiek vastgoed gedaald naar 1.590.000 vierkante meter. Dit betekent een aanboddaling van 23% ten opzichte van 2015. In totaal staan nu nog 132 logistieke objecten in de verhuur of verkoop. Slechts 4% van het aanbod heeft een oppervlakte groter dan 30.000 vierkante meter. Terwijl zichtbaar is dat juist dergelijke objecten door verschillende (internationale) partijen worden gevraagd. Dit maakt de vraag legitiem in hoeverre Nederland de kwaliteitsvraag naar grootschalige logistieke objecten van internationale partijen met het huidige aanbod kan bedienen.

Nieuwbouw nodig om in de kwaliteitsvraag te voorzien
Afgelopen jaar kende het opnamecijfer een stevig nieuwbouwaandeel. In totaal kwam bijna 40% van het opnamevolume tot stand door nieuwbouwtransacties. Kwalitatief is sprake van een zekere schaarste van grootschalige logistieke objecten die voldoen aan de hoogwaardige (technologische) logistieke vereisten. Om op lange termijn te kunnen voorzien in de logistieke behoefte van (internationale) partijen is het noodzaak om voldoende logistieke uitbreidingsmogelijkheden te blijven creëren, dan wel middels nieuwbouw, dan wel middels herontwikkeling op bestaande locaties. Echter zal tevens voor de logistieke sector gelden dat regionale afstemming omtrent de uitbreidingsbehoefte noodzakelijk is. Het meest belangrijke is dat infrastructurele investeringen effectief kunnen worden ingezet om Nederland als geheel een betere concurrentiepositie te bezorgen, waardoor Nederland als vestigingsplaats voor meer (internationale) partijen aantrekkelijk wordt.

Goed perspectief door toename handelsvolume en consumentenbestedingen
De stijgende consumentenbestedingen in binnen- en buitenland, gecombineerd met de verschuiving van bestedingen in fysieke winkels naar een groter aandeel verkopen online, hebben een belangrijke invloed op de vraag naar (e-commerce gericht) logistiek vastgoed. Ook de verwachtingen omtrent het relevante handelsvolume zullen zijn weerslag hebben op die bedrijven die reeds de maximale capaciteit benutten.

3913_Cover-Logistiek-breed.jpg
Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.