Rankinglijst BOG makelaars bekend: Ooms nr. 1 regio Rotterdam!

Waar de Rotterdamse kantorenmarkt nog steeds een beetje kwakkelt, heeft Ooms afgelopen jaar aangetoond prima te kunnen functioneren in die moeilijke Rotterdamse markt.

In de categorie kantoorruimte groter dan 500 m2 in de regio Rotterdam is Ooms twee plekken gestegen, van nummer zeven naar nummer vijf. Het transactievolume steeg ten opzichte van 2013 maar liefst 41 procent naar ruim 19.000 m2. Een eenmalige klapper in een lastige markt?

‘Nee, zeker niet’, reageert Peter van Nederpelt, directeur/makelaar en taxateur bij Ooms, resoluut. ‘Voor 2015 verwachten we deze groei zeker door te kunnen zetten. Het eerste kwartaal geeft dit al aan met nog een aantal zaken al in het vooruitzicht. Dus een incident is dit niet. Waar die stijging van het transactievolume dan wel vandaan komt? In deze moeilijke tijden proberen wij onderscheidend te zijn en naar creatieve oplossingen te zoeken. Zo zijn wij bijvoorbeeld een actieve partner in het transformatieteam Rotterdam en hebben wij daardoor het afgelopen jaar voor een aantal kansarme gebouwen een goede alternatieve invulling gevonden. Verder zijn wij de afgelopen jaren kritisch op onze opgebouwde portefeuille en weten wij wat er speelt in de markt.’

Ooms presteert over de hele breedte goed in Rotterdam. Het makelaarskantoor staat bij marktaandeel bedrijfsruimte groter dan 750 vierkante meter in regio Rotterdam op de eerste plaats. Bij marktaandeel kantoorruimte kleiner dan 500 vierkante staat het op nummer drie in regio Rotterdam. De Rotterdamse markt heeft wel zijn eigen spelregels, benadrukt Nederpelt.

‘De mensen zijn direct, zijn duidelijk in de communicatie en houden van aanpakken. Oftewel opgestroopte mouwen. Ons team is al jaren goed op elkaar ingespeeld. Allemaal met een no-nonsensmentaliteit: niet lullen, maar poetsen. Dat past dus goed bij de markt waarin wij opereren.’

De kantorenmarkt in Rotterdam blijft een moeizame markt, verwacht Nederpelt ‘De markt van bedrijfsruimten is wat gelijkmatiger. De haven is altijd in beweging. Dit jaar komen wel de nodige logistieke complexen op de markt. Voor wat betreft de vraag naar bedrijfsruimte verwachten wij een toenemende vraag naar bedrijfsunits, met name in de huursfeer.’

(Bron: Vastgoedmarkt.nl - april 2015)

2380_456_VGM_05_21_Art_Marktaandeelcijfers-Alleen-lezenII.png
Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.