Sprekende Cijfers

Dynamis Research publiceert al bijna 20 jaar vastgoedrapportages onder de welbekende naam ‘Sprekende Cijfers’. Dynamis hecht veel waarde aan de kwaliteit en de volledigheid van haar data en verzamelt daarom zelf alle informatie over de kantorenmarkt, de bedrijfsruimtemarkt en de woningmarkt in Nederland. Naast een centrale researchafdeling, vergaren, controleren en valideren meer dan 55 lokale researchers en makelaars van Dynamis de data. Op die manier bent u verzekerd van de beste onderzoeken teneinde een juiste vastgoedbeslissing te nemen.

Klik hier om u aan te melden om de Sprekende Cijfers rapportage in uw inbox te ontvangen. 

Frank Verwoerd

Ook voorziet Dynamis u graag van een researchproduct op maat. Benieuwd wat Dynamis Research voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Frank Verwoerd (Research Manager).

030 767 03 90
research@dynamis.nl

Kantorenmarkten

1028625_kantoren.jpg

Sprekende Cijfers Kantorenmarkten is het oudste researchproduct van Dynamis. Jaarlijks in februari verschijnt het jaarrapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten, ieder kwartaal gevolgd door een update. Deze rapportage geeft u inzicht in de marktontwikkelingen binnen de kantorenmarkt van Nederland op zowel landelijk als regionaal niveau. Dynamis geeft u hiermee marktgevoel door middel van een cijfermatig overzicht van de aanbod- en vraagzijde met een verdiepende beschrijving. Wenst u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de afdeling Research van Dynamis.

Klik hier om de Sprekende Cijfers Kantorenmarkten rapportages te downloaden. 

Retailmarkten

1030668_retail.jpg

Met het publiceren van het jaarrapport Sprekende Cijfers Retailmarkten hoopt Dynamis u te voorzien in een duidelijk beeld van de retailmarkt in Nederland. 

Klik hier om de rapportages Sprekende Cijfers Retailmarkten te downloaden.

Bedrijfsruimtemarkten

1028626_Cover-SCB-2014.jpg

Met het publiceren van het jaarrapport Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten hoopt Dynamis u te voorzien in een duidelijk beeld van de markt voor bedrijfsruimten in Nederland. In deze rapportage worden het transactievolume met bijbehorende huurprijzen, branchering en grootteklasse, alsmede het aanbod nader beschouwd. Deze rapportage verschijnt jaarlijks aan het eind van februari.

In aanvulling op deze rapportage wordt sinds 2014 de Marktscan: Logistiek uitgebracht. Door middel van zowel een cijfermatig overzicht van de aanbod- en vraagzijde als een verdiepende beschrijving geeft Dynamis u een zo volledig mogelijk beeld van de situatie op de Nederlandse logistieke vastgoedmarkt. De Marktscan: Logistiek is mede tot stand gekomen door Dynamis Logistics een nauwe samenwerking tussen de diverse makelaarskantoren van Dynamis, waarin een team van specialisten op logistiek vastgoed met lokale marktkennis de regionale en landelijke vraag scherp in de gaten houdt.

Klik hier om de rapportages Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten te downloaden.

Woningmarkten

1028644_BEWERKT-Cover-Woningmarkten-Q1.jpg

In Sprekende Cijfers Woningmarkten worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt voor de bestaande bouw in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. Deze rapportage wordt eens per kwartaal gepubliceerd over de Nederlandse woningmarkt alsmede diverse regionale regio’s.

Marktscan: Woningprijzen

Als verdieping op Sprekende Cijfers Woningmarkten wordt vanaf mei 2014 de Marktscan: Woningprijzen uitgebracht. De Marktscan: Woningprijzen gaat dieper in op de ontwikkeling van de woningprijzen en met name de prijsbepalende factoren. 

Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment

In aanvulling op Sprekende Cijfers Woningmarkten wordt vanaf medio 2014 Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Dynamis-breed uitgebracht. Deze rapportage geeft u inzicht in de ontwikkelingen binnen het topsegment van de woningmarkt van Nederland.

Door de sterk veranderende vastgoedmarkt is het noodzakelijk de ontwikkelingen op de woningmarkt nauwlettend in de gaten te houden, met als doel te komen tot een juiste afstemming tussen vraag en aanbod. Traditiegetrouw staan in deze rapportage aanbod-, verkoopgegevens, looptijden en prijzen beschreven. Daarnaast is een marktbeschrijving gegeven, waar marktgevoel gecreëerd wordt door middel van het nader beschouwen van algemene economische cijfers en de trends binnen de woningmarkt. 

Klik hier om de rapportages Sprekende Cijfers Woningmarkten te downloaden. 

Beleggingsmarkten

In Sprekende Cijfers Beleggingsmarkten 2016 worden de laatste ontwikkelingen op de beleggingsmarkt in kaart gebracht. Deze rapportage wordt jaarlijks gepubliceerd over de Nederlandse beleggingsmarkt alsmede diverse regionale regio’s.

Ooms Makelaars (010) 424 88 88 | (078) 614 43 33
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.